Poezija

Najpreči si ti, Rabbe Jedini

685views


Ko je od Tebe preči, Rabbe moj?

Kako tebi hvalu srce da izrekne?


Čelo moje sedždom zemlju ljubi

Zadovoljan s mnom budi

Pređi preko prijestupa mojih

Milost Tvoja granica nema

I oprosti


Nepokoran bivam, a ti mahane prikrivaš

Nemaran budem, a Ti me Sebi zoveš


Ljubav Tvoja granice nema

Stid me je nepokoran Tebi biti

Gospodaru moj Jedini


Nedim Botić