Aktuelno

Najpotpuniji opis zemljotresa nalazi se u Kur’anu

7.44Kpregledi
Preveo: Mr. Senad ćeman

Kuvajtski sedmični islamski časopis El-Mudžtemea’ u svom 1634. broju od 8. 1. 2005. godine objavio je intervju sa najpoznatijim arapskim geologom, dr. Zaglulom en-Nedžarom. Dr. Zaglul je član Upravnog obora Meðunarodne islamske akademije nauka i jedan od osnivača Vijeća za nadnaravnost (i’džaz) Kur’ana. Predavao je na brojnim uglednim svjetskim univerzitetima: Kraljevskom univerzitetu u Saudijskoj Arabiji, Univerzitetu u Kataru, Velsu, Kaliforniji, Los Anðelesu…

Ovaj Egipćanin roðen je 1933. godine, diplomirao je 1955. kao najbolji student geologije na Kairskom univerzitetu, 1963. godine doktorirao je na Univerztetu Vels i tu disertaciju je Britanski muzej publikovao kao posebno izdanje, počasni je član Univerziteta Vels, objavio je više od 150 naučnih radova, deset knjiga i bio mentor prilikom izrade 35 magistarskih i doktorskih radova, član je redakcije u brojnim svjetskim naučnim časopisima koji se publikuju u SAD-u, Francuskoj, Indiji i arapskom svijetu. Kao vrsni geolog, ali i kao muslimanski misionar (daija), po čemu je u svijetu poznat, za El-Mudžteme’ iznosi svoj stav o strahovitom zemljotresu koji je krajem prošle godine odnio brojne živote u zemljama jugoistočne Azije. čitaocima Novih horizonata u cijelosti donosimo taj intervju

 l-Mudžteme’a: U čemu je tajna posljednjeg zemljotresa ”tsunami” i zašto se pojavio u tako razornom obliku?

Dr. Zaglul: Riječ ”tsunami” je japanskog porijekla i znači ”okrutni i razorni morski valovi”. Nazvan je tim imenom jer se ta vrsta potresa često javlja u blizini Japana. Tsunami se ponekad naziva i ”morskim podrhtavanjem”, a morski talasi koji nastanu kao posljedica takvog podrhtavanja dosežu visinu od nekoliko desetina metara i uništavaju velika obalna područja na koja udare svom svojom silinom, posebno onda kada ispred njih ne postoji nikakva prirodna brana koja bi ih ublažila. Allahova milost prema nama ogleda se i u tome da se takvi potresi dogaðaju samo u okeanima i da je arapski svijet sačuvan od njih, i općenito je sačuvan zemljotresa, ako se izuzme jedan dio arapskog zapada (Magriba) koji se jednim svojim dijelom nalazi na zemljotresnom pojasu. Područje pogoðeno posljednjim tsunamijem poznato je kao područje zemljotresnog pojasa i nalazi se u najvećim okeanskim dubinama. I ranije su se u tom području dogaðali veliki potresi, kao onaj iz 1883. koji je bio posljedica ogromne eksplozije na ostrvu Karaketu, usljed koje je ovo ostrvo zauvijek nestalo sa lica Zemlje. Prašina se uzdizala na visinu i do 80 kilometara, a prasak eksplozije čuo se čak do Kalifornije u SAD-u, uprkos ogromnoj meðusobnoj udaljenosti tih predjela. Temperatura Zemlje bila je cijelu godinu prosječno niža za pola stepena Celzijusa, pa su naučnici tu godinu prozvali ”godina bez ljeta” jer se prašina nastala tom eksplozijom zadržala u atmosferi čitavu narednu godinu.

Posljedica tih silovitih potresa unutar okeana su džinovski vodeni talasi koji napadaju morsku obalu brzinom koja ponekad doseže i 750 km na sat u visini od 30 do 40 metara, udarajući na jedan kvadratni metar obale snagom od oko 100 hiljada tona vode, nanoseći tako mnogo veću štetu nego što su posljedice samog potresa, s obzirom na ogroman pritisak i snagu vode.

Nisu samo zemljotresi uzročnici tsunamija, mada jesu najčešći, tu su i tektonska slijeganja, vulkanska aktivnost i pad odreðenih svemirskih tijela kao što su meteori.

Do sada je u ovom području zabilježeno skoro hiljadu tsunamija. Najveći tsunami koji poznaje savremena ljudska povijest jeste onaj od 5. juna 1869. godine koji je kao posljedica podrhtavanja morskog dna Japanskog kanala pogodio istočnu obalu japanskog ostrva Honšu. Talas visok trideset metara potpuno je zbrisao cijela sela, uništio više od 10 hiljada domova i usmrtio oko 26 hiljada ljudi. Talasi tog tsunamija krenuli su istočno preko Tihog okeana do ostrva Hilo na Havajima, potom su krenuli ka obali SAD-a od koju su se odbili i u kontranapadu udarili u obale Novog Zelanda i Australije.

Kora zemaljske kugle pocijepana je ogromnom mrežom pukotina koje se u dužinu i u širinu prostiru desetinama hiljada kilometara. Dubina tih pukotina je izmeðu 65 i 150 kilometara, i one Zemlju potpuno obavijaju i cijepaju njenu koru na nekoliko velikih i malih ploča. Kroz te pukotine kreće se nekoliko miliona tona teška užarena lava i vulkani, što ima za posljedicu pokretanje tih meðusobno udaljenih kamenih ploča. Ta pojava poznata je kao pojava širenja dna mora i okeana ili sudaranja jednih sa drugima ili klizanja jednih preko drugih. Svi granični dijelovi ploča Zemljine kore podložni su dogaðanju potresa, posebno je osjetljiva granica sudaranja gdje se pomjeraju dna mora i okeana ispod grumenih gromada kontinenata, što rezultira zemljotresom u plitkim, srednjim ili dubokim vodama. Zemljotresi dubinski djeluju do 700 kilometara, zahvaljujući čemu naučnici mogu odrediti pojase sudaranja Zemljine kore i ti su pojasi nama dobro poznati po tome što su vrlo često izloženi zemljotresima. Meðutim, to ne sprečava zemljotres da se dogodi na bilo kojoj tački zemaljske kugle jer čovjek ne može ni zamisliti da postoji ijedna tačka Zemljine kore koja nije podložna eventualnom pogoðenošću zemljotresom. U nama dobro poznatim predjelima, koja su sklona podrhtavanju tla, mora postojati stalni oprez stanovništva i standardi gradnje objekata i zgrada moraju biti usklaðeni sa tom potencijalnom opasnošću. A središnji dijelovi ploča Zemljine kore su u principu manje izloženi zemljotresima od rubnih dijelova tih ploča.

 l-Mudžteme’a: Zemljotresi i vulkani su velika Allahova znamenja za Njegova stvorenja, od njih je svakako i ovaj posljednji koji je pogodio jugoistočnu Aziju. Koje to imanske dimenzije opažamo u ovim kosmičkim pojavama?   

Dr. Zaglul: Imam Alija, r.a., rekao je: ”Svaka kazna uslijedi isključivo poslije grijeha, a otklanja se jedino pokajanjem (tevbom).” Svi kur’anski ajeti o kazni objavljeni su kao odgovor na ljudske grijehe. Jedan od najupečatljivijih kur’anskih ajeta koji govori o zemljotresima nalazi se u suri En-Nahl, 26. ajet, u kojem naš Uzvišeni Gospodar kaže: ”I oni prije njih su spletke pleli, pa je Allah iz temelja zgrade njihove porušio, i krov se na njih srušio – stigla ih je kazna odakle nisu očekivali.”

Nisam i neću nikada naći bolji i precizniji opis zemljotresa od ovog kur’anskog, a uistinu je mnogo ajeta koji govore o kažnjavanju neposlušnih Allahovih, dž.š., robova.

Kazna dolazi kao odgovor na spletke ovih spletkaroša, a vjernik mora uzeti pouku iz ovih kosmičkih pojava koje mora postaviti u pravilne okvire, tako da ih posmatra kao: kaznu za neposlušne, iskušenje za poslušne i pouku za spašene.

Općenito gledajući, sve kosmičke pojave poput zemljotresa, vulkana i uragana jesu dio Allahove, dž.š., vojske potčinjene kao kazna za neposlušne, iskušenje za poslušne i opomena za spašene. Takve pojave ne možemo ”mehanički” poimati na način da mi možemo njima ovladati ili ih odvojiti od toga da one jesu dio Allahove, dž.š., vojske.

često se kaže da su zemljotresi Allahova kazna zbog čovjekovog nereda i opomena drugima, posebno da su pogoðena područja Azije bila nemoralne turističke destinacije zapadnjaka, i kaže se da je jedna trećina stradalih iz tih krajeva… Meðutim, postoje i oni koji kažu da su žrtve zemljotresa i drugih katastrofa isto tako muslimani i nedužna sirotinja.

često mi ljudi postavljaju upravo ovo pitanje. Dolazili su mi Iranci i govorili da su oni muslimani i ne znaju zašto ih stalno pogaðaju zemljotresi u Iranu. Suština je u tome da je jedan od temelja islama vjerovanje u Božije planiranje i odreðenje. Ukoliko muslimana zadesi neka nedaća, a njegova veza sa Allahom bude jaka – od takvog se očekuje da bude zadovoljan sa Allahovom, dž.š., odredbom i da te dogaðaje prihvati kao za njega korisne i dobre, makar se oni činili vrlo nepovoljni po njega. To stoga što je čovjek slab i siromašan Božiji rob koji ne zna Božansku mudrost onog što se dogaða.

Katastrofe koje pogode mnoge krajeve u kojima žive siromašni i obespravljeni ne ukazuju na to da su svi oni grješnici, iako meðu njima nužno moraju postojati i oni koji to sigurno jesu. Oni koji u takvim iskušenjima poginu, budu povrijeðeni ili oštećeni, to iskušenje im može biti čišćenje od grijeha i podizanje stepena kod Allaha i u tome može biti veliko dobro za njih koje zna samo Allah, dž.š., jer mi da znamo nepoznato (gajb) sami bismo sebi birali stvarnost.

Zatim, Allah, dž.š., ostavi grješnicima da godinama i godinama čine grijehe, a potom stigne Njegova kazna. čuo sam da su pojedina turistička mjesta u ovom području pogoðenom zemljotresu, kao što su Tajland i Istočni Timur kojeg su Ujedinjene nacije odvojile od Indonezije i učinile poligonom pokrštavanja, bila centri razvrata i nemorala i da su kao takvi privlačili hiljade zapadnih turista, ujedno i centri koji su najviše razoreni zemljotresom. Allahova, dž.š., kazna dolazi uvijek u obliku zajedničke kazne koja odnosi i nedužne živote, ali niko ne zna šta se želi nepoznatim (gajbom) ni koja Božanska mudrost stoji iza tih stvari. Moguće je da Allah, dž.š., hoće oprostiti ovim nedužnim muslimanima i Sebi ih uzeti zajedno sa grješnicima kroz ove prirodne katastrofe i proživjeti ih sa onima kojima su svi grijesi oprošteni… Možda nam je Allah, dž.š., upravo ovo značenje htio prenijeti u suri El-Kehf kako bi se čovjek potpuno uvjerio da je jedna od ljudskih pogreški i ta da o dogaðajima sudi na osnovu onoga što on zna, a radi se o veoma ograničenom znanju. Kad bi čovjek dokučio veličinu Allahovog, dž.š., znanja, onako kako se o njemu govori u ajetima ove sure, potpuno bi shvatio da se sudbina odvija u čovjekovu korist, uprkos tome što se stvari čine suprotno tome. Zbog toga čovjeku nije dozvoljeno da se suprotstavlja Allahovoj, dž.š., odredbi i njegova dužnost je da bude zadovoljan sa Allahovim, dž.š., odreðenjem i zapisanom sudbinom. To je ispravan stav vjernika (mu’mina).

Ko je mogao pretpostaviti da je bušenje čamca na moru, spomenuto u suri El-Kehf, dobro za vlasnika tog čamca?!! Ili da je ubistvo dječaka na ulici dobro za njegove roditelje?!! Ili da je izgradnja zida u selu koje je odbilo ugostiti Musaa, a.s., i njegovog saputnika zapravo veliko dobro djelo?!

 l-Mudžteme’a: čuli smo o Vašem iskustvu voðenja dijaloga sa naučnicima iz SAD-a od prije nekoliko dana u Dubaiju, prilikom kojeg ste ih uvjerili u islamske istine o kosmosu, uprkos njihovom početnom napadu na njih. Vjerujete li, na osnovu ovog iskustva, da je najbolji metod islamskog misionarstva (da’we) sa zapadnim naučnicima ateistima dijalog o svemirskim istinama, o kojima Kur’an kazuje prije više od 1400 godina, a koje konačno otkriva i potvrðuje savremena nauka? Drugim riječima, smatrate li važnim promjenu metoda misionarstva u modernom dobu u kojem je sve izražajnije širenje ateizma?

Dr. Zaglul: Dogodilo se da je emir Muhammed bin Rašid od mene zatražio da prisustvujem raspravi sa 12 američkih biznismena u Dubaiju. Oni su otvoreno napadali islam, opisujući muslimane kao zaostale, diktatore i tome slično, vjerujući da je islam ključni razlog ovakvog stanja u kojem se nalaze današnji muslimani. Sjedio sam sa njima dva sata i, tako mi Allaha pored Kojeg ne postoje druga božanstva, njihova rasprava sa mnom i njihova poimanja potpuno su se promijenila nakon što su saznali za kur’anske istine o svemiru koje su izrečene prije više od 1400 godina. Postali su od onih koji više cijene islam, stigli smo do toga da su me neki od njih direktno pitali o broju godina za koje pretpostavljam da će islam i muslimani imati kontrolu nad svijetom, na osnovu ovog ogromnog znanja smještenog u Kur’anu. A govorio sam im samo o pet ajeta naučne nadnaravnosti Kur’ana. Ostali su zapanjeni saznanjem o onome o čemu ranije pojma nisu imali. Tražili su više informacija o islamu i ja sam im na uvid dao odreðenu literaturu.

Ako biste danas razgovarali sa zapadnjakom o, naprimjer, kaburskim patnjama, on bi vam se gromko nasmijao. Ako biste mu spomenuli onosvjetski život, uopće vam ne bi povjerovao niti bi to prihvatio. Meðutim, kad biste mu govorili o opipljivim svemirskim činjenicama koje on zna, ubijedili biste ga jer ih on poznaje preko savremene nauke koja je spoznala dio tih činjenica o kojima islam govori prije više od 1400 godina.

Oni su, da napomenem, upućeniji u te činjenice preko desetina naučnih časopisa koji im sasvim razumljivim jezikom govore o tim činjenicama, a da ne spominjemo prirodne znanosti u kojima su ispred nas. Zbog toga je veoma jednostavno na takav način ubijediti takvu osobu u Allahovo znanje, pod uvjetom da namjera (nijjet) bude ispravna i da se osoba koja im se obraća ponaša prirodno. Zbog toga držim sasvim prirodnim izmjenu metoda islamskog misionarstva u savremenom dobu i potrebu da ljudima govorimo jezikom koji razumiju.

 
El-Mudžteme’a: Možete li nam spomenuti najznačajnije kosmičke istine u naučnoj nadnaravnosti (i’adžazu) Kur’ana koje ste predočili zapadnim učenjacima?

Dr. Zaglul: Tokom susreta sa američkim biznismenima u Dubaiju usmjerio sam se na jednu činjenicu o svemiru koja je nedavno otkrivena, a o kojoj Kur’an govori prije više od 1400 godina. Riječ je o tome da je ruda željeza spuštena sa neba i da nije zemaljskog porijekla, o čemu se govori u 25. ajetu sure El-Hadid: ”Mi smo izaslanike Naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali – a gvožðe smo spustili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi – i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru Njegovu i poslanike Njegove kad Ga ne vide. Allah je, uistinu, moćan i silan.”

Kur’an je potvrdio da je željezo spušteno sa neba na Zemlju i da ono prije toga na njoj nije postojalo. To je činjenica koju je nauka potvrdila prije svega nekoliko godina. Naime, kada je Zemljom projurila kiša željeznih, kamenih i željezno-kamenih meteora, to rastopljeno željezo je zbog svoje težine, koja je veća od težine Zemlje na početku njenog nastanka, prodrlo u unutrašnjost Zemlje i postalo rastopljena masa koja je zbog temperature Zemlje u kojoj se našla oblikovala oko sebe jedan dio mase zemljinog pepela i na taj način se željezo ustabililo u utrobi Zemlje.

Tek u ovom našem vremenu naglog naučnog progresa postalo je moguće pratiti brojne slučajeve pada meteora na ovu našu planetu Zemlju. Tokom 1868. godine u Poljskoj je zabilježen meteorski pljusak u kojem je na Zemlju palo više od 100 hiljada komadića meteora, godine 1912. na Arizonu je palo više od 10 hiljada takvih komada, a posljednji takav slučaj zabilježen je 1947. godine u bivšem Sovjetskom savezu.

Drugo o čemu sam im govorio bio je 6. ajet sure Et-Tur: ”I (tako Mi) mora napunjenog”, a koji govori o tome da se ispod okeana nalazi užarena masa koja se ne kreće prema okeanima kako ih ne bi dodatno zagrijala, niti je morska voda može ohladiti zbog vrelog gasa koji nastaje kao posljedica te užarene mase i koji ne izbija na površinu, nego ”napuni” okean i ohlaðen se ponovo vrati u dubine Zemlje, pa kada voda ohladi taj izolacijski sloj izmeðu užarene mase i vode, gas je ponovo zagrije i tako se ta užarena lava, zahvaljujući Allahu, dž.š., ne ugasi. Sve ovo nam ukazuje na moć Slavljenog Gospodara Koji se kune morem napunjenim.

Takoðer mi se desilo da sam jednom prilikom bio kod jednog saudijskog biznismena u društvu penzionisanih američkih generala koji su željeli saznati odreðene informacije o islamu. Jedan od njih je primijetio da je svaka osoba sa kojom ih je upoznavao saudijski biznismen ”brat taj i taj” ili sin tog i tog brata, ili sin sestre, ili sin od amidže tog i tog. Iznenadila ga je ta porodična kompaktnost, a posebno ogromno poštovanje prema starijoj generaciji, dok je posmatrao kako pridošle starije osobe u znak dobrodošlice ljube u ruku ili u čelo!

Ovaj Amerikanac bio je pod jakim dojmom utjecaja islama na moral muslimana i njihov odnos prema rodbini i poštivanju starijeg. Skoro plačnim glasom pričao je o sinu i kćerki na čije je obrazovanje potrošio skoro sve svoje bogatstvo, a koji su ga pored svega toga ostavili da živi sam, čak ga uopće i ne posjećujući. Pričao je da je htio poletjeti od sreće kad bi mu stizale božićne čestitke na kojim je pisalo ”za starca”, čak ga i ne oslovivši sa ”oče”. Nije mu preostalo ništa drugo nego da, nakon što je vidio ovo lijepo i praktično ponašanje muslimana, i sam prihvati islam.

U posljednje vrijeme rasprostranjena je pojava arapskih satelita koji imaju za cilj pokretanje satelitskih kanala radi muzike i raznih drugih vidova zabave. Nasuprot tome je pojava satelita putem kojih cionisti vrše špijuniranje drugih i postoji šest takvih satelita. Vidite li da postoji ijedan istinski i koristan arapski satelit?

Ne postoji nijedan arapski satelitski kanal koji je jasan i koristan, ono što imamo puka je zabava, pjevanija i zabavljanje svijeta putem satelita, tako da danas imamo cijele satelitske kanale za pjesmu, muziku i ples i sl. Još se i takmičimo u pokretanju takvih kanala putem arapskih propagandnih satelitskih programa, i ne osvrćemo se na ono što nam rade i spremaju naši neprijatelji putem satelitskih programa za špijuniranje i onih vojnih koji su usmjereni u borbi protiv nas i dominaciji nad nama.

Postojeći sateliti služe zabavljanju naroda i interesima vladara koji na sve moguće načine žele produžiti vijek svoje vladavine, ni najmanje se ne trudeći da poboljšaju arapska naučna i tehnološka dostignuća. Narodi su u nemaru zahvaljujući tim satelitima, dok se cionisti naoružavaju satelitima za špijuniranje i pripremaju za buduće ratove protiv nas.

Mi danas živimo u eri informacija, obim spoznaje o svemiru i njegovim dijelovima udvostruči se približno svakih pet godina, a tehnologija naučne spoznaje obnavlja se približno svake tri godine. Ova naučna revolucija i hiperbrza tehnologija treba visoke duhovne vrijednosti, precizne moralne norme i ispravno ponašanje. U protivnom, ona će uništiti čovječanstvo. Od muslimana se uvijek tražilo da ne zaostaju za vremenom u kojem žive i oni moraju postupati po svim uzrocima naučnog i tehnološkog progresa, kako bi čovječanstvu mogli postaviti norme morala i ponašanja u vremenu u kojem živimo i u kojem se dogaða svojevrsna eksplozije spoznaje.

Kad bismo naučni napredak ostavili u rukama nemuslimana, oni bi uništili čovječanstvo svojim izumima i suludom tehnološkom trkom. U isto vrijeme, ukoliko muslimanima ”proðe voz”, niko ih neće slušati, a upravo oni nose posljednju nebesku Objavu.

 
Prvi put objavljeno: Četvrtak, 06 Ožujak 2008 22:12