Islam i žena

Muslimanka na lijep način izabire muža

710pregledi
S arapskog prevela: Sabaheta Ćeman

Jedna od počasti koje je islam dao ženi jeste i to što joj daje pravo na izbor muža. Roditelji ne mogu prisiliti svoju kćer da se uda za nekoga koga ona ne želi za muža. Mudra žena muslimanka koristi se ovim pravom, ali se ne odriče savjeta i usmjerenja svojih roditelja, u onome što je za nju korisno pri dolasku prosca, jer njih dvoje imaju više od nje iskustva vezanog za život i ljude. U isto vrijeme, ona se ne zadovoljava time da bude lišena tog prava, zbog nahoðenja njenog oca, jer bi prisilio svoju kćer da se uda za čovjeka kojeg ne želi.

Tekstovi koji staju uz stranu žene muslimanke, u ovom osjetljivom pitanju, veoma su mnogobrojni. Imam El – Buhari bilježi od El – Hanse bint Hidam:

“Otac me je dao za svoga bratića, a ja to nisam željela, pa sam se zbog toga žalila Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., te mi je rekao: ‘Dozvoli ono što je tvoj otac učinio.’ Rekla sam: ‘Ja nemam želje za onim što je učinio moj otac.’ Rekao je: ‘Idi. Nema mu braka s tobom. Udaj se za onoga kojeg želiš.’ Rekla sam: ‘Već sam dozvolila ono što je načinio moj otac, ali sam željela da žene znaju da očevi u stvarima njihovih kćeri nemaju ništa…’”

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u početku ju je uputio na to da ispuni volju njenog oca, i tako bi trebalo biti u osnovi, jer je poznato koliko očevi vode brigu o sreći svojih kćeri. Ali, kada je vidio da je njen otac želi prisliti da se uda za nekog koga ne želi, dao joj je slobodu izbora i spasio je od samovolje oca koji nasilje čini svojoj kćeri, prisiljavajući je na brak u kojem ne nalazi rahatluk za svoju dušu.

Islam ne zadaje ženi poteškoće niti se zadovoljava time da ona živi s čovjekom kojeg ne voli, jer islam želi da brak bude uspješan, da se gradi na čvrstim temeljima jednakosti meðu supružnicima, javno i tajno, na bliskosti naravi, običaja, sklonosti i ciljeva. Ako bi se desio neki nedostatak u izgradnji bračne zajednice, ako supružnici ne bi lijepo živjeli, ako bi žena osjećala da nije u stanju da pristupi mužu s iskrenom ljubavlju, odanošću i pokornošću, ako bi se bojala da ne zapadne u grijeh neposlušnosti i suprotstavljanja mužu kojeg ne voli, na njoj je da traži razvod braka. A to je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pojasnio kada mu je došla žena Sabita bin Kajsa bin Šemmasa, Džemila, sestra Abdullaha bin Ubejja. Rekla mu je:

“Allahov poslaniče, Sabitu bin Kajsu ne zamjeram ni u vjeri ni u moralu, ali ja mrzim nevjerstvo u islamu.”

 Rekao joj je Poslanik, s.a.v.s.: “Hoćeš li mu vratiti njegovu bašču?” A njen mehr je bila bašča. Rekla je: “Da.” Pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., poslao po njega: “Prihvati bašču i razvedi se od nje.”

 U Buharijinom predanju od Ibn – Abbasa stoji da je rekla:

“Ja ne zamjeram Sabitu u vjeri niti u moralu, ali ja ga ne podnosim.”

Islam štiti dignitet žene, čuva njenu čast, poštuje njenu volju pri izboru čovjeka s kojim će provesti svoj život i ne dopušta da je iko prisiljava na brak s čovjekom kojeg ne želi. Nema boljeg dokaza za to od priče koja govori o Beriri (robinji Abesinki) koja je bila vlasništvo Utbea bin Ebi – Leheba. On ju je prisilio na brak s jednim robom, koji se zvao Mugis, a ona ne bi bila zadovoljna njime da je stvar bila u njenim rukama. Nad njom se sažalila majka vjernika Aiša, pa ju je kupila i oslobodila ropstva.

Ovdje je ova robinja osjetila da je samostalna i da treba odlučiti šta će biti s njenim bračnim životom, pa je od svoga muža tražila razvod braka. Njen muž je išao za njom plačući, a ona ga je odbijala. Da poslušamo i hadis koji bilježi El – Buhari od Ibn – Abbasa, r.a., koji nam pruža sliku slobodne žene, žene koja je odlučna prekinuti svoj brak s čovjekom koga ne voli, kao što nam pruža i komentar Poslanika, s.a.v.s., velikog srca za tu upečatljivu situaciju i njegovo zagovorništvo u toj stuaciji.

Od Ibn – Abbasa, r.a., prenosi se: “Beririn muž bio je rob. Zvali su ga Mugis. Kao da gledam kako ide iza nje i plače toliko da mu se suze slivaju niz bradu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je Abbasu: ‘O Abbase! Zar se ne čudiš Mugisovoj ljubavi prema Beriri i Berirnoj mržnji prema Mugisu!?’ Pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ‘Kada bi mu se vratila!’ Rekla je: ‘Allahov poslaniče, da li mi to nareðuješ?’ Odgovorio je: ‘Ja se samo zauzimam.’ Rekla je: ‘Ja nemam nikakve potrebe za njim.’”

Ovaj osjećajni ljudski prizor ostavio je traga na plemenitog Poslanika: duboka i neskrivena ljubav od muža i čvrsta odbojnost od žene. Nije mu ništa drugo preostajalo do da opomene ženu govoreći: “Kada bi mu se vratila! Pa on je tvoj muž i otac tvoga djeteta.” Ovdje žena vjernica traži pojašnjenje: “Da li mi to nareðuješ?”, tj. da li mi ovim riječima nareðuješ, pa, onda mi je to obaveza? Dolazi odgovor Poslanika, veličanstvenog čovjeka, učitelja i zakonodavca: “Ja se samo zauzimam”, tj. kažem to radi zauzimanja, a ne radi naredbe, odluke, obaveze ili prisile!

Neka strogi, tvrdoglavi očevi koji nasilje čine svojim kćerima, poslušaju ovu veličanstvenu vjerovjesničku uputu!

Žena muslimanka koja je svjesna svoje vjere ima čvrsta, postojana i mudra mjerila pri izboru muža. Ona se ne zadovoljava ljepotom prirode i izgleda niti njegovim visokim položajem u društvu, njegovim bogatstvom, kao ni drugim sličnim svojstvima kojim se žene obično zadovoljavaju. Ona će se zaustaviti kod njegove vjere i morala, jer su oni temelj uspješne bračne zajednice i najljepši ukras kojim se muž može okititi. čisti islam tekstualno je stavio u obavezu ova dva svojstva kod prosca, pa ako bi kod njega bila prisutna ova dva svojstva, obavezna je da se uda za njega, a ako ne bi to učinila, propast bi zaslijepila društvo i nastao bi u njemu fesad:

“Ako vam doðe neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni, udajte se za njega. Ako to ne učinite, nastat će velika propast i nered na Zemlji.”

Kako iskreni mladi musliman ne žudi za zelenim biljem koje raste iz ðubriva, a to je lijepa djevojka koja je izdanak lošeg okruženja – tako mudru, svjesnu, mladu muslimanku ne primamljuje mladić koji se zabavlja, koji je nestabilan i koji je lahkouman, pa makar bio lijepog izgleda i elegantne pojave. Nju će interesovati vrijedni mladi musliman koji je svjestan, oštrouman, nježnog srca, čiste uljudnosti i lijepe vjere, morala i ponašanja. Pa, dobroj mladoj muslimanki dolikuje samo dobar mladi musliman, a nevaljala i zalutala djevojka dolikuje samo nevaljalom i zalutalom mladiću. A Uzvišeni Allah rekao je istinu kada kaže:

“Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene…”

Ovo ne znači da žena odbacuje lijep izgled i lijepu pojavu i da se zadovoljava ružnoćom i odvratnim i bijednim izgledom. Ona ima pravo – kao što smo već rekli – da se odluči za čovjeka koji ispunjava njenu dušu i istovjetno zadovoljava njena osjetila i čula po svom izgledu i svom sadržaju. Neće odbaciti izgled na uštrb sadržaja, niti će odbaciti sadržaj na uštrb izgleda. Osnova ovog problema jeste da žena muslimanka izabere čovjeka koji će svojom ličnošću u potpunosti ispuniti njenu dušu, osvojiti njeno divljenje i poštovanje. Mudru i svjesnu ženu muslimanku ne zasljepljuje sjaj izgleda niti je to odvraća od viðenja istine i dragocjenosti.

Žena muslimanka zna da čovjek ima pravo na skrbništvo nad ženom, na osnovu kur’anskog teksta:

“Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje….”

Stoga se ona želi udati za čovjeka kojim će se ponositi zbog njegove brige o njoj i radovati zbog svoje udaje (za njega), a ne da se kaje zbog toga što se udala za njega. Ona želi čovjeka u čiju ruku će staviti svoju ruku, kako bi se zaputili ka izvršenju njihove zadaće u ovom životu, ka izgradnji muslimanske porodice, uzgajanju čistih generacija i odgoju razboritih umova, srca i osjećaja pod okriljem razumijevanja, ljubavi i harmonije, a ne da im na tom njihovom putu prave nesklad i poteškoće u ponašanju, oprečnosti karaktera, raznolikost ćudi ili različitost u vjeri. Stoga, te dvije zvijezde kod vjernika i vjernica idu jedna uz drugu na životnom putu vrijedne vjernice kako bi se obavila velika zadaća, koju je Allah, dž.š., učinio ovisnom od čovjeka i učinio je emanetom u dubini duše muškaraca i žena, onako kako je to Kur’an časni zacrtao:

“Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.”

Za ispravnost ovog puta i dosezanje do velikog cilja, neophodna je jaka bračna veza, stabilnost porodice i njena izgradnja na ispravnim temeljima dobrog izbora.

Meðu veličanstvenim ženama muslimankama, koje su se odlikovale snagom ličnosti, uzvišenosti cilja i dalekosežnom izboru muža, svakako spada i Ummu Sulejm bint Milhan. To je žena koja je meðu prvim ženama ensarijkama primila islam. Bila je udata za Malika bin en – Nadra i rodila mu je sina Enesa. Pošto je primila islam, njen muž Malik bio je nezadovoljan njenim islamom, pa ju je u srdžbi ostavio, a ona je ustrajala u svom islamu. Nakon toga ju je pogodila žalosna vijest o njegovoj smrti, a ona se nalazila u cvijetu svoje mladosti. Sve je to podnosila u ime Allaha. Sa svojim desetogodišnjim sinom Enesom, zaputila se kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i ostavila ga da mu služi.

Zaprosio ju je jedan od najboljih mladića Medine, koji se isticao po svojoj muževnosti, bogatstvu i snazi, a to je bio Ebu – Talha, prije nego je primio islam. Bio je čežnjom srca mnogih djevojaka Jesriba zbog svog imetka, mladosti i zbog svoje snage. Mislio je da će Ummu Sulejm letjeti od sreće zbog njega. Ali se iznenadio kada mu je rekla: “O Ebu – Talha, zar ne znaš da je božanstvo koje ti obožavaš drvo koje raste iz zemlje i koje je izradio Abesinac iz tog i tog plemena?” Rekao je: “Znam.” Rekla je: “Zar se ne stidiš da učiniš sedždu drvetu koje niče iz zemlje i koje je izradio Abesinac iz tog i tog plemena?” Ebu – Talha je bio uporan, te joj je ponudio skupi mehr i raskošni život. Ali je ona ostala ustrajna na svom stanovištu, te mu je rekla: “O Ebu – Talha! Tako mi Allaha, čovjek kao što si ti ne odbija se, ali ti si čovjek kafir, a ja sam žena muslimanka i nije mi dozvoljeno da se udam za tebe. Ako bi primio islam, to bi ti bio moj mehr, i neću ti tražiti ništa drugo.”

Drugog dana stavio ju je na kušnju većim mehrom i obilnijim poklonima. Ummu Sulejm je ustrajala, a njena čvrstina je u njegovim očima povećavala njenu ljepotu, privlačnost, odvažnost i razboritost. Rekla mu je: “Zar ne znaš, o Ebu – Talha, da vaše božanstvo koje obožavate, pravi tesar – rob te i te porodice? Kada biste njime zapalili vatru, izgorio bi?” Njene riječi bile su poput udarca koji je uzdrmao osjećaje kod Ebu – Talhe, te se zapitao: “Da li može Gospodar izgorjeti?” Te je njegov jezik izgovorio riječi šehadeta: “Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden resulullah.”

Tada je Ummu Sulejm, dok je sreća oblivala svo njeno biće, rekla svome sinu Enesu: “Ustani Enese i oženi Ebu – Talhu.” Enes je doveo svjedoke i teklo je sklapanje braka.

Radost Ebu – Talhe bila je tolika da je svo svoje bogatstvo stavio meðu ruke Ummu Sulejm, ali mu se s visine, iskrenih, dragih i nježnih osjećanja,vjernica obratila riječima: “O Ebu – Talha. Ja sam se udala za tebe u ime Allaha i neću ništa osim toga uzeti kao mehr..” Ona je znala da se islamom Ebu – Talhe nije dočepala samo prikladnog i plemenitog muža, nego je zadobila i nagradu od Allaha, dž.š., koja prevazilazi sve ono što se nalazi na dunjaluku od najboljih (crvenih) deva, kao što je to čula od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.:

“Da Allah pomoću tebe uputi jednog čovjeka, bolje je nego da imaš najbolju stoku.”

Ovako žena muslimanka za primjer uzima veličanstvenu ženu, kao što se ugleda i na žene slične njoj u pitanju čistote imana, snage ličnosti, ispravnog vjerovanja i pravilnog izbora.

Prvi put objavljeno: Utorak, 25 Ožujak 2008 21:38