Rekaik

Mudrosti Dža’afera el-Sadika rhm.

1.6kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

alt(Dža’afer el-Sadik b. Muhammed el-Bakir b. Zejnul-‘Abidin b. Husejn b. ‘Ali b. Ebi Talib; preselio 148.h.g.)

Imam Bedruddin Ebul-Berekat rhm., bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Uvjek izlazim u susret mojim prijateljima bojeći se da ih ne izgubim ako ih budem odbijao!“ (Pogledaj: Adabul-‘Ušreh, 1/8.)

Imam Ebu Hamid el-Gazali rhm., bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Nemoj se družiti sa petoricom: lažovom – koji ti uliva nadu u vidu fatamorgane, daleko ti približava, a blisko ti udaljava; budalom – jer mu ne možeš vidjeti koristi, hoće da ti pomogne pa ti našteti; škrticom – koji će ti uskratiti ono za čime si najviše u potrebi; strašljivcem – koji će te izdati i ostaviti te kada bude teško; griješnikom – koji će te prodati za večeru ili za nešto manje od nje. Pitaše ga: Šta je to što je manje? Reče: Želja za večerom koju kasnije neće dobiti!“ (Pogledaj: Ihja’u ‘Ulumid-Din, 2/172.)

Imam Ebu Hamid el-Gazali rhm., bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Nema boljeg imetka od razuma, i nema veće nesreće od džehla-neznanja, i nema goreg pomaganja nevjernika od savjetovanja!“ (Pogledaj: Ihja’u ‘Ulumid-Din, 3/246.)

Imam Ebu Hamid el-Gazali rhm., bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Allah dž.š., je skrio sljedeće u sljedećem: Svoje zadovoljstvo u pokornosti Njemu, pa nemojte ništa od djela pokornosti potcjenjivati možda je baš u tome Allahovo dž.š., zadovoljstvo i raziluk; Svoju srdžbu u nepokornosti Njemu, pa nemojte ništa od nepokornosti potcjenjivati možda je baš Njegova srdžba u tome; Svoju ljubav i prijateljstvo (vilajet), u robove Svoje, pa nemojte nikoga od njih potcjenjivati jer je možda baš taj kojeg potcjenjuješ Allahov dž.š., miljenik (velijjullah); Svoj odaziv u dovi, pa nemojte napuštati dovu, možda vam je baš pri njoj Njegov odaziv!“  (Pogledaj: Ihja’u ‘Ulumid-Din, 4/49.)

Imam Ebu Hamid el-Gazali rhm., bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Sidk-istinitost, je trud i ulaganje napora da ne uzmeš nekog da ti je preči od Allaha dž.š., kao što ni Allah dž.š., nije uzeo nekog drugog da Mu je preči od tebe!“ (Pogledaj: Ihja’u ‘Ulumid-Din, 4/393.)

Imam el-Hejtemi rhm., bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „O Sufjan el-Sevri, lažov nema ljudskotine, zavidnik nema mira, dosadni nema braće, nekulturni nema ugleda! Rekoh: Sine Allahovog Poslanika s.a.w.s., još me posavjetuj. Reče: O Sufjane, ustegni se od Allahovih zabrana, živjećeš normalno, budi zadovoljan s onim što ti je Allah odredio bićeš musliman, s drugima se ophodi onako kako bi volio da se oni sa tobom ophode bićeš vjernik-mu’min. Nemoj se družit s griješnikom kako te ne bi podučio grijehu, shodno hadisu: „Čovjek je na vjeri svoga druga, stoga pazite s kim se družite!“ Uvjek se konsultuj s onima koji se Allaha dž.š., boje. Rekoh: O sine Allahovog Poslanika s.a.w.s., još me posavjetuj! Reče: O Sufjane, ko bude želio ponos mimo svoga plemena, i respekt bez moći i vlasti, neka pređe iz poniženja grijeha i nepokornosti prema Allahu dž.š., u pokornost Njemu. Rekoh: O sine Allahovog Poslanika s.a.w.s., još me posavjetuj! Reče: Otac me je naučio tri stvari: ko se bude družio s pokvarenjakom neće biti pošteđen njegova šerra, ko bude zalazio na mjesta grijeha biće osumnjičen, a ko se ne bude pitao sa svojim jezikom kajaće se.“ (Pogledaj: el-Zevadžir ‘an Iktirafil-Keba’ir, 1/38.)

Imam Ebul-Feredž el-Dževzi rhm., bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., kada je zanijetio stupiti u hadžijski ihram, potamnio u licu, rekavši: „Želim izgovoriti telbiju ali se bojim toga hoće li mi se na telbiju odgovoriti!?“ (Pogledaj: el-Mensur, 1/10.)

Imam Ebu Se’id el-Hadimi rhm., bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Kako da uzdižem sebe a izašao sam na dva mokraćna kanala!?“ (Pogledaj: Berikah Mahmudijja, 3/256.)

Imam Ebu Se’id el-Hadimi rhm., bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Neprijatelja se čuvaj jedanput, a prijatelja se čuvaj hiljadu puta.“ (Pogledaj: Berikah Mahmudijja, 3/256.)

Imam Abdul-Medžid el-Šernubi rhm., bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Ko bude tražio ono što nije stvoreno, umoriće se i neće ga naći! Bi rečeno: A šta je to? Reče: Odmor na ovome svijetu.“ (Pogledaj: Šerhul-Hikem el-‘Ata’ijjeh, 1/36.)

Imam el-Sefarini rhm., bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Ako budeš imao 100 prijatelja, 99 slobodno odbaci, a od onog jednog se čuvaj!“ (Pogledaj: Giza’ul-Elbab šerhu Menzumetil-Adab, 2/380.)

Šejh Ebu Muhammed el-Selman rhm., bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., odgovorio Sufjan el-Sevriju rhm., na njegovo pitanje: Što si se zatvorio u kuću i ne mješaš se s ljudima? Reče: U osami je bogatstvo a sa tim stiže i smirenost, a ono što ti je određeno to će ti samo doći! O Sufjane, ljudi današnjeg vakta su se pokvarili, a drugovi su se promjenili, tako da sam primjetio da je osama najbolja po moje srce.“ (Pogledaj: Miftahul-Efkar lit-Te’ehhub li-Daril-Karar, 1/88.)

Imam Dža’afer el-Sadik rhm., je rekao: „Da se 20 puta pokajem zbog pogrešnog oproštaja draže mi je nego li da se jedanput pokajem zbog pogrešne kazne!“ (Pogledaj: Hasa’isul-Garer, str.103.)

Imam Dža’afer el-Sadik rhm., je rekao: „Budala i lijepo ponašanje ti je isto kao i voda koja se nalijeva na korijen gorke tikvice – što više vode nalivaš to je plod sve gorčiji!“ (Pogledaj: Ahbarul-Humka, str.23.)

Imam Dža’afer el-Sadik rhm., je rekao: „U Kur’anu nema boljeg ajeta koji na ljepši i kraći način definiše ahlak i lijepo ponašanje: „Opraštaj, naređuj dobro i neznalica se kloni!“ (el-E’araf, 199.)“ (Pogledaj: Fethul-Bari, 3/156.)

Šejh Ebu Abdullah el-Eseri bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Ponosim se time što me je Ebu Bekr r.a., dva puta rodio! Njegova majka se zvala Ummu Ferva bint el-Kasim b. Muhammed b. Ebi Bekr r.a., dok je njena majka bila Bint Abdurrahman b. Ebi Bekr r.a., tako da je ona „Bekrijja“ i po ocu i po majci! Govorio bi: Ko psuje i vrijeđa trojicu halifa taj čovjek je fasik-veliki griješnik!“ (Pogledaj: Bahsun Tefsilijjun ‘an Rafidatil-Medine el-Nehavileh, 1/120.)

Šejh Muhammed Ebu Remla bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Dobročinstvo neće biti potpuno bez ovo troje: brzo ga učiniti, smatrati ga sitnim i malim i prikriti ga!“ (Pogledaj: Enisul-Fudala’ min Sijeri E’alamil-Nubela’, 1/160.)

Šejh Ali b. Najif el-Šehud bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Kome dva dana budu ista taj čovjek je prevaren; kome zadnji dio dana bude gori od prvog djela dana taj čovjek je proklet; ko ne primjeti napretka kod sebe taj je nazatku bliži; ko je bliži nazatku tome je smrt bolja od života!“ (Pogledaj: el-Hadara el-Islamijja, 3/13.)

Šejh Ali b. Najif el-Šehud bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Ko priđe onome što Allah voli – Allah će prići onome što on voli; ko se Allaha drži – Allah će ga sačuvat. Kome Allah izlazi u susret i čuva ga – neće brinuti pa makar se i nebesa sručila na zemlju, ili na stanovnike zemlje koje je obuhvatilo iskušenje – Allah će ga, zbog takvaluka, zaštititi svakoga belaja, jer Allah dž.š., kaže: „Muttekije – bogobojazni će biti na mjestu sigurnom!“ (Pogledaj: el-Hadara el-Islamijja, 3/15.)

Šejh Ali b. Najif el-Šehud bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Ko se ne brine za stanje muslimana taj nije musliman!“ (Pogledaj: el-Hadara el-Islamijja, 3/13.)

Šejh Tekijjuddin el-Hilali bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Sve što se stavi na kabur mimo zemlje je samo teret koji opterećuje mejta!“ (Pogledaj: el-Da’ava Ilallah fi Aktarin Muhtelifeh, 1/219.)

Šejh Ali b. Najif el-Šehud bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Allahov Poslanik s.a.w.s., je imao 12.000 ashaba: 8 hiljada iz Medine, 2 hiljade iz Mekke, i 2 hiljade oslobođenih od ropstva; među njima nije bilo niti kaderije, niti murdžije, niti haridžije, niti mu’utezile, niti filozofa! U plaču bi provodili dane i noći, govoreći: Gospodaru naš, uzmi nam duše prije nego li izjedemo kvasac!“ (Pogledaj: el-Mufessal, 12/14.)

Šejh Muhammed b. Ibrahim el-Hamed bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., je rekao: „Ne istražuj mahane svoga druga – možeš ostati bez njega!“ (Pogledaj: el-Munteka min Butunil-Kutub, 2/100.)

Imam Dža’afer el-Sadik rhm., je rekao: „Ko se Allaha bude bojao – Allah će učiniti da ga se sve ostalo boji, a ko se Allaha ne bude bojao – Allah će učiniti da se od svega ostalog boji!“

Imam Dža’afer el-Sadik rhm., je rekao: „Tijelo će podnijeti sve ono što jaka volja bude htjela činiti!“

Imam Dža’afer el-Sadik rhm., je rekao: „Budite daije svojim djelima a ne svojim jezicima, sve dok ljudi ne primjete kod vas ljubav za istinom (el-sidk), dobrotu (el-salah), i bogobojaznost (el-vere’). To je daija!“

Šejh Aid el-Karni bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., jednom muslimanu koji je ogovarao brata muslimana, rekao: „Hožeš li umuknuti! Jesil se borio protivu vizantinaca? Ovaj reče: Ne. A jesi li se borio protiv persijanaca? Ovaj reče: Ne. A Jesi li se borio protivu turaka (koji tada nisu bili muslimani)? Ovaj reče: Ne. Imam mu reče: Poštedio si svoga zla i vizantince i persijance i turke, a nisi poštedio svoga zla ovog brata muslimana!?“

Šejh Aid el-Karni bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „O sinčiću moj, nemoj se družiti sa onim ko je neposlušan prema svojim roditeljima, jer je na takvog, Allah dž.š., iznad sedam nebesa, izlio Svoju srdžbu; pa kako da se družiš sa takvim!?“

Dr. Halid b. Abdul-Kerim el-Lahim bilježi da je imam Dža’afer el-Sadik rhm., rekao: „Srce je zemlja, znanje je stabljika, a obnavljanje znanja je voda. Ako se zemlji uskrati voda – stabljika će se osušiti!“ (Pogledaj: Miftahu Tedebburil-Sunneh, 1/37.)

Imam Dža’afer el-Sadik rhm., je rekao: „Ako hoćeš da znaš da li u tebi ima dobra – pogledaj u svoje srce, pa ako su ti dragi Allahu pokorni ljudi, a omraženi Allahu nepokorni – onda u tebi ima dobra, i Allah te voli, ali, ako su ti Allahu pokorni ljudi – omraženi, a Allahu nepokorni ljudi – dragi, u tebi nema dobra, i Allah te mrzi; s kim si onakav si!“


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835