PITANJA I ODGOVORI

Može li postač koristiti misvak i mirisati se?

1.1kviews

Pitanje: Može li postač koristiti misvak i mirisati se?

Odgovor: Istina je da je sunnet da postač čisti zube misvakom tokom cijelog posta, na osnovi općenitosti hadisa koji je zabilježio el-Buhari bez lanca prenosilaca: “Pomoću misvaka postiže se čistoća usta i udovoljava se Gospodaru”, kao i na temelju hadisa koji su zabilježili el-Buhari i Muslim: “Kad bih znao da neću otežati svojim sljedbenicima, naredio bih im da prilikom svakog namaza upotrijebe misvak.”

Isto tako, dozvoljeno je da se postač namiriše u bilo koje doba dana u ma kojem obliku miris bio, ali nije dozvoljeno da dim zapaljenog tamjana ili bilo kojeg drugog takvog mirisa uvlači u nos, jer je dim supstanca koja kroz nos dopire u želudac. Zato je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Lekitu b. Sabiri: “…i s velikim intenzitetom isperi nos, osim ako postiš.” (Ebu Davud, 142, i et-Tirmizi, 38, en-Nesai, 87, i Ibn Madža, 448)

Šejh Muhammed b. Usejmin