PITANJA I ODGOVORI

Može li onaj ko doputuje u Džidu i odluči obaviti umru stupiti u obrede umre iz tog grada?

1.9kviews

Pitanje: Može li onaj ko doputuje u Džidu i odluči obaviti umru stupiti u obrede umre iz tog grada?

Odgovor: Onaj ko doputuje u Džidu može biti u jednoj od dvije situacije koje ćemo navesti.

Prva situacija jest da je u Džidu doputovao nemajući namjeru obaviti umru, nego je to odlučio pošto je stigao u Džidu.Nema smetnje u tome da u Džidi donese nijet i stupi u obrede umre, na temelju hadisa u vezi s mikatima koji je prenio Ibn Abbas, radijallahu anhu: “…a oni koji se nalazeizmeđu mikata i Meke stupit će u obrede na mjestu na kojem se nalaze, pa štaviše,Mekanci u Meki stupaju u obrede.” (el-Buhari, 1524)

Druga situacija jest da čovjek iz svog zvičaja pođe s nijetom da obavi umru, i tad u obrede mora stupiti na mikatu pored kojeg prolazi, a na iz Džide, jer ona nije mikat. Evo o tome hadisa: “…na ovim mikatima u obrede hadža i umre stupaju oni koji žive u tim područjima, kao i oni hodočasnici koji tu ne žive, a prolaze pored tih mikata” (el-Buhari, 1529). Ako obveznik u ovom slučaju u Džidi stupi u obrede umre, mora, kažu islamski autoriteti, kao iskup zaklati kurban u Meki i podijeliti meso tamošnjim siromasima, a njegova je umra ispravna.Ukoliko pak ne stupi u ihramske zabrane u Džidi, a ima namjeru obaviti umru, neka se vrati na mikat i stupi u obrede; u tom se slučaju ne mora ničim iskupiti.

Šejh Muhammed b. Usejmin