PITANJA I ODGOVORI

Mora li onaj koji obavi umru obaviti oproštajni tavaf?

3.6kviews

Pitanje: Mora li onaj koji obavi umru obaviti oproštajni tavaf?

Odgovor: Onaj ko ima namjeru odmah poslije umre otputovati iz Meke ne mora obaviti oproštajni tavaf, jer glede njega počasni tavaf ima status oproštajnog tavafa.Ako se u Meki zadrži poslije obavljene umre, taj mora obaviti oproštajni tavaf neposredno prije putovanja. (Podsjećanja radi, umra se sastoji od tavafa, sa’ja između Safe i Merve te od brijanja glave, odnosno šišanja.)

Da je oproštajni tavaf i glede umre obavezan, zaključili smo na temelju dokaza koje ćemo navesti.
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Neka čovjek napusti Meku neposredno nakon što obavi tavaf oko Kabe” (Muslim, 963). Ovaj je hadis općenitog karaktera, i odnosi se na svakog ko putuje iz Meke.

Umra ima status hadža jer je umru Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao hadžom. Amr b. Hazm kazuje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Umra je manji hadž.” Iako je ovo predanje mursel, ono se ima prihvatiti jer ga je umet prihvatao i njime dokazivao.
Tu je i hadis: “Umra do Sudnjeg dana potpada pod hadž.” (Muslim, 1241)

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obratio se Ja’li b. Umejji: “Na umri obavljaj sve ono što obavljaš na hadžu” (el-Buhari, 1536, i Muslim, 1180). Značenje je ovo: kao što poslije hadža obaviš oproštajni tavaf, obavi ga i poslije umre. Iz ovih se Poslanikovih riječi izuzimaju jedino stajanje na Arefatu, noćenje na Muzdelifi i Mini te bacanje kamenčića, obredi koji se, prema jednoglasnom mišljenju svih islamskih učenjaka, obavljaju jedino u sklopu hadža, a ne u sklopu umre.

Ako čovjek obavi umru i obavi oproštajni tavaf neposredno prije putovanja postupio je u skladu s opreznosti i oslobodio se moguće odgovornosti. A Allah je pokrovitelj uspjeha.

Šejh Muhammed b. Usejmin