PITANJA I ODGOVORI

Mora li čovjek davati zekat na auto koji izdaje i na privatni auto?

3kviews

Pitanje: Mora li čovjek davati zekat na auto koji izdaje i na privatni auto?

Odgovor: Musliman ne mora davati zekat na auto koji izdaje, kao ni na svoj privatni auto, ali dat će zekat na auto koji izdaje ako zarada koju stječe sama po sebi dostiže visinu nisaba ili ako tu visinu dostiže pridodata njegovu drugom novcu; zekat će dati nakon što zarada pregodini u njega. Isti status imaju i nekretnine koje čovjek dā pod zakup: zekat se ne daje na njih, daje se na zaradu.

Šejh Muhammed b. Usejmin