Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Akida

Mjesec Rebi’ul-evvel – mjesec rođenja i smrti Muhammeda s.a.w.s.

990views
Priredio: Sead ef. Jasavić
Poslanikova s.a.w.s., prava (hukukun-nebijji): Poslanik s.a.w.s., polaže određena prava kod svoga ummeta, i ona su mnoga, a mi ćemo se ovom prilikom dotaći samo nekih od njih:

1. Iskreno vjerovanje u njega s.a.w.s., (el-Tasdik), čvrsto vjerujući i prihvatajući sve ono s čime je on s.a.w.s., došao.

Allah dž.š., kaže: „Vjerujte u Allaha i Njegova Poslanika i Svjetlo koje smo objavili! Allah je dobro obaviješten o onome što vi radite!“ (el-Tegabun)
Allah dž.š., kaže: „Vjerujte u Allaha i Njegova Poslanika, koji nije znao čitati i pisati, koji vjeruje u Allaha i Njegove riječi; slijedite ga ne bi li ste se uputili!“ (el-E’araf)
Allah dž.š., kaže: „O vi koji vjerujete – bojte se Allaha i vjerujte u Njegova Poslanika pa ćete dvostruku Božiju milost steći i podaće vam svjetla uz pomoć kojeg će te se krećat i oprostiće vam, a Allah je taj koji Oprašta i koji je Milostiv!“ (el-Hadid)
Allah dž.š., kaže: „Ko ne bude vjerovao u Allaha i Njegova Poslanika – pa mi smo za nevjernike džehennem pripremili!“ (el-Feth)
Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Naređeno mi je da se protivu ljudi borim sve dok ne posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha (la ilahe illallah), i dok ne povjeruju u mene i u ono s čime sam došao Ja!“ (Muslim)
Vjerovati u Poslanika s.a.w.s., znači vjerovati u njegovo poslanstvo, te da je on poslan kako džinskom tako i insanskom svijetu. Vjerovati u Poslanika s.a.w.s., znači vjerovati u sve ono s čime nam je on došao, što je zborio i radio. To srčano vjerovanje mora potvrditi svjedočanstvo jezika s potvrdom da je on Allahov Poslanik, pa kada se spoji vjera srca uz riječi jezika pa tijelo sve to praksom svojom potvrdi – iman i vjera u poslanika s.a.w.s., je upotpunjena!

2. Obaveznost pokornosti Poslaniku s.a.w.s., (el-Ta’at), uz upozorenje na kobnost neposlušnosti prema njemu s.a.w.s..

Dakle, ako nam je obaveza vjerovati u Njega i u ono s čime je on došao onda nam je i obaveza pokoriti mu se jer i to spada u sklop onoga s čime je on s.a.w.s., došao!
Allah dž.š., kaže: „O vi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku, i ne okrećite mu leđa, a čujete!“ (el-Enfal)
Allah dž.š., kaže: „Ono što vam Poslanik da – uzmite to, a ono što vam zabrani – klonite ga se…“ (el-Hašr)
Allah dž.š., kaže: „Neka se dobro pripaze oni koji kontriraju praksi njegovoj da ih kakvo iskušenje ne snađe ili da ih bolna patnja ne strefi!“ (el-Nur)
Allah dž.š., kaže: „Ko se Allahu i Njegovom Poslaniku pokori uvešće ga u bašte ispod kojih će rijeke teći vječno u njima boraveći, a to je veliki uspjeh & a ko bude neposlušan Allahu i Poslaniku Njegovu i granice Njegove bude prelazio uvešće ga u džehennem, vječno u njemu boraveći gdje će bolnu patnju kušati!“ (el-Nisa’)

Od Ebu Hurejre r.a., se se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ko mi se pokori – pokorio se Allahu, a ko mi nepokoran bude – nepokoran je Allahu!“ (Muttefekun alejh)
Od Ebu Hurejre r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Čitav moj ummet će ući u džennet izuzev onih koji odbiju! Rekoše: Allahov Poslaniče, ko će to odbiti!? Poslanik s.a.w.s., reče: Ko mi se pokori – ući će u džennet, a ko mi nepokoran bude – taj je odbio ući u džennet!“ (Buhari)

3. Doslovno slijeđenje Poslanika s.a.w.s., (el-Ittiba’), uzimajući ga za primjer u svome životu, povodeći se za njegovom uputom.

Allah dž.š., kaže: „Reci ako Allaha volite – mene slijedite, pa će vas Allah zavoljet i grijehe vam oprostit, a Allah je taj koji oprašta i koji je milostiv!“ (Alu Imran)
Allah dž.š., kaže: „Slijedite ga ne bi li ste se uputili!“ (el-E’araf)
Shodno navedenom obaveza nam je hoditi njegovom stazom, držati se njegova sunneta, uz bojazan od kontriranja njemu!
Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko se odbije od sunneta moga – taj ne pripada meni!“ (Muttefekun ‘alejh)

4. Voljeti Poslanika s.a.w.s., (el-Mehabbeh), više od svoje porodice, djeteta, roditelja i cijeloga svijeta!

Allah dž.š., kaže: „Reci: Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i porodice vaše, i imetci koje gomilate, i trgovina za koju strahujete da neće prođe imati, i kuće vaše koje vam se dopadaju – draži od Allaha i Poslanika i borbe na Njegovom putu – onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. Allah neće uputiti narod griješnički!“ (el-Tevba)

Od Enesa r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Niko od vas neće biti vjernik sve dok mu Ja ne budem draži od njegova roditelja, njegova dijeteta i cijeloga svijeta!“ (Muttefekun ‘alejh)

Hadisom je potvrđeno da je nagrada za ljubav prema Njemu s.a.w.s., biti u društvu sa njime u džennetu: Jedan čovjek upita Poslanika s.a.w.s., o Sudnjemu Danu, na šta mu Poslanik s.a.w.s., odgovori: Šta si ti pripremio za Sudnji Dan? Ovaj čovjek reče: Nisam pripremio ni mnogo namaza ni mnogo posta ni mnogo sadake – ali volim Allaha i Njegovog Poslanika s.a.w.s.! Poslanik s.a.w.s., mu reče: Bićeš sa onim koga voliš!“ (Muttefekun ‘alejh)

Kada je Omer b. El-Hattab r.a., jedne prilike rekao: „O Allahov Poslaniče, draži si mi od bilo čega osim od mene samoga! Poslanik s.a.w.s., mu reče: Ne(ćeš biti vjernik)! Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, sve dok ti ne budem draži i od samoga sebe! Omer r.a., mu reče: Sad si mi draži i od samoga mene! Poslanik s.a.w.s., mu reče: E sad može, Omere!“ (Buharija)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Kod koga se nađu ove tri stvari osjetiće slast imana: kome Allah i Njegov Poslanik s.a.w.s., budu draži od svega ostalog, da drugog čovjeka voli ni zbog čega drugog osim radi Allaha, i da čovjek mrzi da se povrati u nevjerstvo, iz kojeg ga je Allah izbavio, isto kao što mrzi da bude bačen u vatru!“ (Muttefekun ‘alejh)

Nema sumnje da koga Allah dž.š., podrži u navedenim djelima da će okusiti slast imana i pronaći njegovu slast, kada će pokornost biti slatka, a muke se podnositi lahko radi Allahovog dž.š., i poslanikovog s.a.w.s., raziluka i zadovoljstva. Takva osoba će činiti samo ono što je u skladu sa šeri’atom s kojim je došao Muhammed s.a.w.s., jer je on zadovoljan s njime kao poslanikom, zbog čega ga i voli, a ko ga iz srca zavoli pokoriće mu se. Pjesnik je rekao:

Nepokoran si Allahu a tvrdiš da ga voliš
Ovo je, svega mi, u logici čudno

 
Da Ga iskreno voliš pokorio bi Mu se
Jer je zaljubljenik pokoran onom’ koga voli!

Znaci ljubavi prema Njemu s.a.w.s., se očituju u njegovom slijeđenju, povođenju za njegovim sunnetom, uz sprovedbu njegovih naredbi, i klonjenje njegovih zabrana, kiteći se njegovim adabima i bontonom, u muki i uživanju, u tegobi i lahkoti. Nema sumnje u to da kada neko nešto zavoli on mu dadne prednost u životu, i nastoji se slagati sa njime. U suprotnom, neće biti iskren u tome što govori da nekoga ili nešto voli!

Od znakova ljubavi prema njemu jeste i nasihat-savjet o njemu, shodno riječima Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Vjera je savjet. Rekosmo: Savjet o kome? Reče: O Allahu, Njegovom Poslaniku, vođama-imamima, muslimana i muslimanskom puku!“ (Muslim)

Nasihat-savjet, o Poslaniku s.a.w.s., sadrži u sebi vjeru i potvrdu njegovog poslanstva, pokornost u onome što nam je naredio, kloneći se od onoga što nam je zabranio, uz respekt i poštovanje prema njemu, njegovo pomaganje i čuvanje, bilo živog ili mrtvog, oživljavajući njegov sunnet, radeći po njemu, studirajući ga i druge njemu podučavajući, uz odbranu sunneta i njegovo širenje, kiteći se njegovim plemenitim ahlakom i lijepim bontonom.

5. Respekt, poštovanje i pomaganje njegove s.a.w.s., ličnosti.

Allah dž.š., kaže: „Kako bi u Allaha i Njegova Poslanika vjerovali, te kako bi ga veličali i poštovali…“ (el-Feth)
Allah dž.š., kaže: „O vi koji vjerujete nemojte istupati pred Allahom i Njegovim Poslanikom; bojte se Allaha; Allah sve čuje i sve zna!“ (el-Hudžurat)
Allah dž.š., kaže: „Nemojte Poslanika dozivati onako kako se međusobno dozivate…!“ (el-Nur)
Poslanika s.a.w.s., nakon njegove smrti, treba veličati, cijeniti i poštovati isto kao i onda kada je bio živ; prilikom slušanja njegovih riječi, njegova sunneta, onda kada čujemo spomen njegova imena, biografije i životopisa, podučavajući se njegovim sunnetima, pozivajući njima, pomagajući iste!

6. Donositi salevate na njega s.a.w.s..

Allah dž.š., kaže: „Allah i Njegovi meleki blagosiljaju poslanika! O vi koji vjerujete, i vi ga blagosiljajte i pozdravljajte!“ (el-Ahzab)
Poslanik s.a.w.s, kaže: „Ko donese jedan salevat na mene – Allah će donijeti deset salevata na njega!“ (Muslim)
Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ne pravite od svojih kuća groblja, niti pravite od moga groba praznik. Donosite salevate na mene, jer oni dopiru do mene bez obzira na to gdje ste.“ (Ebu Davud, Ahmed)
Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Sebičan je onaj u čijem prisustvu budem spomenut a ne donese salevat na mene!“ (Tirmizi, Ahmed)
Poslanik s.a.w.s., kaže: „Neće ljudi sjesti na nekom sijelu pa ne spomenu Allahovo ime, i ne donesu salevat na njihova poslanika – a da im taj posjedak neće biti grijeh! Ako Allah bude htio kazniće ih, a ako bude htio oprostiće im!“ (Tirmizi, Ahmed)
Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Propao je onaj u čijem prisustvu budem spomenut pa ne donese salevat na mene!“ (Tirmizi, Ahmed)

Salevate na Poslanika Muhammeda s.a.w.s., je propisano učiti na sljedećim mjestima:

1. U namazu, na zadnjem sjedenju nakon proučenog el-tehijjatu.
2. U namazu, na prvom sjedenju nakon proučenog el-tehijjatu (mustehab).
3. Na kraju kunut dove (mustehab).
4. U dženazi-namazu, nakon drugog tekbira.
5. Prilikom održavanja hutbe.
6. Nakon ezana i nakon izgovora riječi ikameta: kad kametis-salah.
7. Prilikom učenja dove.
8. Prilikom ulaska u džamiju i prilikom izlaska iz nje.
9. Na brdu Safa i Merva.
10. Prilikom nekog skupa ili sijela a prije njegova svršetka.
11. Prilikom spomena imena Muhammeda s.a.w.s..
12. Prilikom svršetka izgovaranja telbije.
13. Prilikom pozdravljanja Crnog Kamena (hadžerul-esveda).
14. Prilikom posjete groba Muhammeda s.a.w.s..
15. Prilikom polaska na pijac ili prilikom dove.
16. Prilikom ustajanja iz sna noću (radi namaza).
17. Prilikom svršetka učenja Kur’ana (hatme).
18. Petkom (džumahom).
19. Prilikom ustajanja sa nekog sijela.
20. Prilikom prolaska pored džamije ili njenog viđenja.
21. Prilikom briga i nesreća i prilikom traženja oprosta.
22. Prilikom pisanja imena Muhammeda s.a.w.s..
23. Prilikom dostavljanja znanja i prilikom opominjanja i pričanja o minulim događajima i prilikom davanja dersa i poduke i to na početku svega toga.
24. S početka i s kraja dana.
25. Nakon počinjenog grijeha a prije njegova otkupa.
26. Prilikom zapadanja u siromaštvo ili pri strahu od toga.
27. Prilikom prosidbe djevojke.
28. Prilikom kihanja.
29. Nakon svršetka uzimanja abdesta.
30. Prilikom ulaska u kuću.
31. Na svakom mjestu na kojem se ljudi skupljaju radi spominjanja i veličanja Allaha dž.š. – zikrullaha.
32. Kada se nešto zaboravi ili se hoćemo nečega sjetiti.
33. Prilikom imanja neke potrebe.
34. Prilikom zujanja u uši.
35. Nakon namaza.
36. Prilikom klanja životinja (uz bismillah).
37. Prilikom spomena Poslanika s.a.w.s., u Kur’ani-Kerimu.
38. Salevat je zamjena za sadaku onom ko nije u mogućnosti dijeliti je.
39. Pred spavanje.
40. Prije početka svake ozbiljnije priče ili govora.
41. U toku bajram-namaza.

(Pogledaj: Džela’ul-Efham fil-salati vel-selami ‘ala hajril-enam)

Da, glede salevata, nije objavljen ni jedan drugi hadis mimo ovoga, bilo bi dovoljno! Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko na mene donese jedan salevat – Allah će na njega donijeti deset salevata, izbrisaće mu deset grijeha, i uzdignuće ga za deset stepeni/deredža!“ (Nesa’i, Ahmed)

7. Obaveznost riješavanja sporova pred njime s.a.w.s., uz potpuni raziluk i zadovoljstvo njegovim s.a.w.s., sudom ili odlukom.

Allah dž.š., kaže: „O vi koji vjerujete pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i vašim pretpostavljenim. Ako se u nečemu budete sporili – vaš spor vratite Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u Sudnji Dan. To vam je bolje i za vas rješenje ljepše!“ (el-Nisa’)

Allah dž.š., kaže: „Tako Mi Gospodara tvoga, oni neće vjerovati sve dok te za sudiju u međusobnim sporovima ne prihvate, i da poslije odluke tvoje ni malo tegobe u svojim grudima ne osjete, i dok se sasvim ne pokore!“ (el-Nisa’)

Nakon smrti Poslanika s.a.w.s., muslimanima je obaveza da se u međusobnim sporovima vraćaju njegovom s.a.w.s., šeri’atu i sunnetu!

8. Držati Poslanika s.a.w.s., na njegovom stepenu, bez pretjerivanja i bez potcjenjivanja! Muhammed a.s., je Allahov rob i Njegov Poslanik; on je najvrijedniji od svih poslanika i vjerovjesnika. On je prvak potonjih i posljednjih generacija. On je vlasnik hvaljenog mjesta i posjećenog havda i izvora. Pored svega ovoga, Muhammed s.a.w.s., je čovjek, koji ne može ni sebi ni drugima niti štetiti niti koristiti izuzev u onome gdje Allah dž.š., dopusti, kao što Allah dž.š., kaže: “Reci: Ja vam ne kažem u mene su Allahove riznice, niti meni je poznat nevidljivi svijet, niti vam kažem ja sam melek – ja sljedim samo ono sto mi se objavljuje.” (el-En’am, 50)

Allah dž.š., kaže: „Reci; “Ja ne mogu ni samom sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.” (el-E’araf, 188)

Allah dž.š., kaže: „Reci: “Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga njemu ravnim ne smatram.” 21. Reci: “Ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti da nekom od vas kakvu korist pribavim.” 22. Reci: “Mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti; samo u Njega ja mogu utočišta naći!“ 23. samo mogu da oglasim ono što je od Allaha i poslanice Njegove.” A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.“ (el-Džinn)

Muhammed s.a.w.s., je umro kao što su umirali i poslanici prije njega, ali din-vjera s kojom nam je došao je očuvana i stalna do Sudnjega Dana: „Ti si smrtnik ali su i oni smrtnici!“ (el-Zumer)

Shodno navedenom da se razumjeti to da ibadet i obožavanje ne zaslužuje niko mimo Allaha dž.š., Jedinog, kojem ne postoji niko sličan niti ravan: „Reci: namaz moj i obredi moji, život moj i smrt moja pripadaju samo Allahu, Gospodaru svih svjetova & koji nema sudruga; to je ono što mi je naređeno, i ja sam prvi od muslimana!“ (el-En’am)

Sallallahu ‘ala nebijjina Muhammed
ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in.
 

Preuzeto iz djela:

„Veda’ur-Resuli li-Ummetihi, durus, vesaja, ‘iber ve ‘izat“

Šejh Se’id b. ‘Ali b. Vehf el-Kahtani

http://www.islamdor.com/vb/showthread.php?t=2899


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835