PITANJA I ODGOVORI

Mijenjanje intonacije pri učenju Kur’ana od strane imama?

633views

Pitanje: Želeći omekšati srce klanjačā i ostaviti na njih trag, neki imami tokom obavljanja teravih-namaza ponekad promijene intonaciju učeći Kur’ani-kerim. Čuo sam neke ljude da to osuđuju. Šta vi o tome kažete? Allah vas nagradio!

Odgovor: Smatram da nema smetnje u tome da imam promijeni intonaciju učeći časni Kur’an pod uvjetom da u tome nema izvještačenosti i da pritom ne prelazi granice koje je ustanovio šerijat. Jednom, Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, obratio se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Da sam znao da slušaš moje učenje Kur’ani-kerima, zacijelo bih uljepšao glas” (el-Bejheki, 10/231, i Ebu Ja’la, 7279). No, prekomjerno mijenjanje intonacije spada u pretjerivanje, i to ne treba raditi. Čini mi se da se vaše pitanje odnosi upravo na one imame koji pretjeruju u tom pogledu. A Allah, dželle šanuhu, opet, najbolje zna.

Šejh Muhammed b. Usejmin