Različite teme

Ljeto i odmori

386pregledi
Piše: Harmin Suljić

Ljeto je nastupilo 21. juna u 1 sat i 20 minuta. Meðutim, za mnoge naše sunarodnjake isto je nastupilo onog trenutka kada se prvi tračak sunca ukazao i omogućio mnogima od njih da pokažu svoje (ne)moralne vrline. Naime, mi smo svjesni činjenice da je ljeto period kada ljudi odlaze na odmore, ali istovremeno ti odmori sa sobom povlače mnoge posljedice.

Kod pojedinaca su te posljedice nešto normalno i svakodnevica, ali opet ako uzmemo u obzir da se zbog tuðih grijeha može ispaštati općom kaznom, onda je i obaveza reći nešto o tome.

Bosna i Hercegovina ima otvorene granice prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Nije to zato što te naše susjedne države vole bh. stanovnike, nego upravo radi koristi koju će im donijeti na ljetnim putovanjima. Bosanci i Hercegovci u velikom broju odlaze na odmorišta i plaže ovih dviju spomenutih država, dok sa druge strane imamo statističke podatke koji govore o postojanju velikog procenta siromaštva i nezaposlenosti. Ovim možemo zaključiti da mi ustvari sami sebe obmanjujemo.

Ljeto, kao i svako drugo doba, za muslimana treba da znači novu priliku za činjenje dobrih djela. Shodno tome, treba ga iskoristiti u pokornosti Allahu, s.v.t. Ovim želim ukazati na mogućnost planiranja ljeta u tom pravcu.

Najprije, oni koji žele putovati moraju imati na umu da ih njihov Gospodar stalno motri, kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ihsan je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš. Ali, iako ga ne vidiš, znaj da On tebe vidi.” Samim tim čovjek osjeća stalnu pratnju i kontrolu, što će ga ili spriječiti da počini grijeh ili će ga navesti da bude od onih koji mogu kontrolirati svoje postupke ako doðu do grijeha.
U prvom redu svaki putnik mora čuvati svoj namaz, jer je namaz stub vjere. Ne smije se kolebati ili stidjeti da klanja bez obzira na okolnosti i društvo. A onaj ko ne može klanjati na tom putovanju iz odreðenih razloga, onda putovanje na takva mjesta, ili sa takvim društvom – nije halal.
Takoðer, svaka osoba koja putuje bilo gdje, van ili unutar svoje države, predstavlja ambasadora mjesta odakle je došla. Stoga moral i ponašanje moraju biti oličenje kućnog i vjerskog odgoja, kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Boj se Allaha gdje god da si, učini dobro djelo nakon lošeg, ono će ga izbrisati i lijepo se prema ljudima ponašaj.”
Svaki pojedinac treba da bude na svom putovanju daija, odnosno misionar ili osoba koja će prenijeti lijepu poruku islama. Svaka prilika može biti iskorištena da se prezentira ono što se zna od islama i njegovih ljepota.

Putovanje može biti organizirano u smislu kampovanja za pojedince i skupine onako kako će sa nama biti zadovoljan naš Gospodar, tj. u vidu organiziranja vjerskih takmičenja sa prigodnim nagradama.

Naravno, osoba koja putuje mora paziti na pravilo nemiješanja muškaraca i žena jer i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”čuvajte se ulaženja kod žena…”, zato što bi miješanje nedvosmisleno moglo dovesti do različitih belaja.
Sa sobom na putovanje ponijeti brošurica, letaka ili korisnih audio i video snimaka na DVD-u ili CD-u te ih pokloniti svakoj osobi sa kojom se stupi u kontakt.  Jer, možda će neko biti voljan da to pogleda ili presluša, te da to isto bude uzrokom njegove upute.

Na putovanju je čovjek ovisan o Allahu, s.v.t., isto onako kao i kada je kod svoje kuće. Meðutim, u tim trenucima osoba osjeća slabost. Jer narodna poslovica kaže: ”Svaka koka na svom gnijezdu jača.” Ovo su činjenice, ali to opet ne znači da se čovjek može opustiti kod kuće do te mjere da zaboravi na svoga Gospodara. Dakle, u ovakvim situacijama čovjek stalno mora biti u vezi sa svojim Gospodarom putem dove. Da bi dova bila uslišana kod Allaha, s.v.t., čovjek mora paziti na svom putovanju da mu odjeća, hrana i piće budu od halal imetka. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kaže: ”čovjek, iznuren, prašljiv, raščupan, krene na putovanje. Njegova odjeća je od harama, hrana mu je od harama i piće mu je od harama. On podigne ruke pa dovi. Pa kako da mu se dova usliša!”

Ovaj hadis jasno ukazuje na stanje putnika, ali istovremeno putnik mora znati kako će se približiti svome Gospodaru, tj. svojim bijednim izgledom i iznurenošću, ali sa druge strane mora voditi računa o svojoj odjeći, jelu i piću. Drugačije rečeno, onaj ko otputuje ne može otići u kafanu, najesti se i napiti harama, odjenuti se u bikini, zapasti u probleme i onda moliti Allaha za pomoć.
Takoðer na putovanjima, kao što su ljetna putovanja, mora se voditi računa o pogledu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao je Aliji, r.a.: ”Neka ti poslije prvog pogleda ne uslijedi drugi pogled, jer prvi je tvoj, a drugi je protiv tebe.”

Nema sumnje da pogled može odvesti čovjeka do mnogo većih poteza ili postupaka pa čak ga, na kraju, taj pogled može koštati i života.
Na putovanje kretati sa dobrim društvom, jer prijatelj ti je onaj ko ti želi dobro i ko te podstiče da činiš dobro. Prijatelj ti ne može biti onaj ko te ima samo radi toga da te iskoristi ili da te navede na zlo.
Ovo je bilo nekoliko savjeta za one koji putuju, a ja molim Allaha, s.v.t., da podari uspjeha svima nama u našem putovanju i povratku porodici. Amin!

Prvi put objavljeno: srijeda, 25 Lipanj 2008 08:48