Aktuelno

Lađu potapaju oni kojima su fetve hobi

508pregledi
Autor: Dr. Aid El-Karni

Preveo: Mr. Muhamed Mehanović

Šerijatsko-pravno mišljenje (fetva) izneseno je na javnu licitaciju, a mnogi koji imaju sasvim malo šerijatskog znanja daju fetve koje se odnose na važna pitanja od općeg interesa bez imalo ustezanja i razmišljanja. U jednom predanju stoji: ”Onaj ko je najsmjeliji meðu vama za davanje fetvi, najsmjeliji je i da trpi Vatru.”
Osim toga, ima onih koji sa sobom imaju pet-šest učenika i sebe smatraju ”potpomognutom grupom i spašenom skupinom”, dok su svi ostali u zabludi ili su otpadnici, potvoritelji i griješnici. Za njih su vladari nevjernici, pisci bezbožnici (heretici), pjesnici razvratnici, učenjaci režimski; ljudi, daije obmanjivači, činovnici zulumćari, trgovci varalice…

Takvi postupaju kao što je postupao haridžija Ebu Hamza kada je svome prijatelju rekao: ”Niko osim mene i tebe neće ući u Džennet!”- Subhanallah! U Džennet čija je širina kolika su nebesa i Zemlja, ući će samo dvojica!? Prepuštam ga tebi! To nije onaj Džennet kojeg Uzvišeni Allah obećaje Svojim robovima – zaprepašteno mu odgovori prijatelj.

Jednom smo ja i dr. Sa’d el-Burejk vodili diskusiju s nekim mladićem koji je završio samo Osnovnu školu, a onda je napustio dalje školovanje, pa se posvetio čitanju knjiga koje je razumijevao sam na svoj način. Zbog toga je izvrtao smisao Tekstova, interpretirao dokaze na svoj način i na kraju formirao smiješno razumijevanje Šerijata. Mi smo tom mladiću spomenuli Bin Baza i Ibn Usejmina, a on ih je omalovažio i nipodaštavao.

čudno je što je taj mladić davao fetve u pitanjima akaida, krvnog delikta i vela vel-bera’a koja spadaju u najteža pitanja uopće. Ali, nakon brojnih diskusija s njim, njegov um je očišćen od te smetenosti i neka je na tome hvala Uzvišenom Allahu.

U vrijeme Omera b. El-Hattaba živio je čovjek po imenu Sabig b. ‘Asl koji je dijelio fetve i ”šakom i kapom” i baratao argumentima bez ikakvog razumijevanja i ustezanja. Omer je pozvao ovog čovjeka, oborio ga licem na zemlju i počeo ga odozgo udarati štapom sve dok čovjek nije izgubio svijest. Kada se osvijestio reče:
– Asbahna ve asbaha mulku lillah! (Osvanusmo i osvanu sve u Allahovoj vlasti!)
– Kako se osjećaš – upita ga Omer.
– Nestalo je onoga što sam osjećao i sada sam, uz Allahovu, dozvolu ozdravio – reče čovjek.

Osim toga, postoje internet stranice i satelitski kanali koji su puni muftija koji nemaju potrebne kvalifikacije za to; nemaju memorije, razumijevanja i znanja o intencijama Šerijata, a ne poznaju ni stvarnost. Njihove fetve koje donose su iskrivljenje, ekscentrične, kontradiktorne i sukobljene. Jedan od njih na jednom od tih kanala kadgod bude upitan o nečemu kaže: ”Nema smetnje u tome, nema zapreke da se to radi…”
Drugi, opet, ponavlja: ”Mislim, a Allah opet najbolje zna…”, ”očigledno je…”, ”predostrožnije je…”, i slične izreke koje ukazuju na plitkoću znanja, pukotinu u mozgu i kržljavost u spoznaji.
Pitanje je samo kako je Ummet dopustio da pitanja vjere i ovoga svijeta prepusti ”muftijama” za koje se zna da nisu bili istrajni u traženju znanja, da nisu bili temeljiti u razumijevanju argumenata i da nisu izučavali šerijatsko pravo i islamske znanosti?!

Kako možemo budućnost naših potomaka i sudbinu našeg Ummeta prepustiti ljudima koji donose fetve u pitanjima u kojima su se velikani meðu učenjacima ustezali. A da su ta ista pitanja postavljena Omeru b. El-Hattabu on bi okupio sve učesnike Bitke na Bedru da se s njima konsultuje.

Kada će se objediniti fetve u islamskom svijetu, od Džakarte pa do Nuakšota, odnosno u cijelom svijetu uopće?! Naime, u svakoj muslimanskoj zemlji postoje mogućnosti da se ostvari ovo objedinjavanje i moguće je angažiranje sposobnih i temeljitih alima, te desetine prevodilaca na satelitskim kanalima i telefonskim linijama koje bi bile otvorene danonoćno.

O vi koji žurite s fetvama, o vi koji ishitreno izričete sud o nečijem kufru, novotariji, grijesima i zabludi, zar ne mislite da će te biti proživljeni na Danu velikom?! (Aluzija na ajet: ”Zar oni ne misle da će biti proživljeni da Danu velikome?!”)

Fetva je sud (mišljenje) kojim muftija istupa u ime Allaha, pa teško onima koji pogriješe kada istupaju u ime Onoga Koji je Jedan i Koji sve potčinjava!
Svaki čovjek ima toliko propusta i grijeha koji ga mogu gurnuti u more kajanja, a šta će tek biti s onima koji preuzmu grijehe i pogreške drugih ljudi?!

Stoga, o ulemo, obuzdajte razuzdane fetve, spriječite izigravanje s čistim Šerijatom i zaustavite maloumnike da se igraju s vatrom! Jer, kada je ”uže fetve ostavljeno da visi svezano za vrh grebena”, tada su se oni koji su početnici u ilumu odvažili da za njega prihvate, pa su davali fetve o tespihu, zekatu na nakit, puštanju odjeće ispod članaka, slikanju… Kada niko na to nije reagovao oni su počeli davati fetve o nafilama, farzovima, šartovima, vadžibima… A kada su opet pušteni, počeli su davati fetve iz oblasti akide, krvnog delikta, el-vela’a vel-bera’a…

Tako su fetve postale zajednički plijen i svojina svih ljudi i zbog takvih ”muftija stradaju i usjevi i potomstvo.” Polovičan alim uništava vjeru, polovičan ljekar uništava zdravlje, a polovičan arhitekta doprinosi rušenju graðevina. Ashabi su one koji bi pitali za neku fetvu slali jedan drugom i izbjegavali davati fetve iz obazrivosti i straha od Uzvišenog Allaha. Tako su postupali i veliki alimi iz sljedećih generacija, pa je imam Malik jednom upitan za četrdeset pitanja i odgovorio je na svega osam pitanja. Na ostalih trideset i dva pitanja rekao je: ”Ne znam.” Tada je čovjek koji mu je postavio to pitanje začuðeno rekao: ”Imam Malik ne zna!?”
– Idi svijetu i razglasi im da Malik ne zna ništa – Malik reče ovom čovjeku.
Imam Malik je ovako postupao i pored toga što se zna da su za njega njegovi savremenici rekli: ”U Medini se fetve ne donose dok je u njoj Malik.”
A imam Šafi’i je za njega rekao: ”Kada se spomenu učenjaci, onda se za Malika može reći da je zvijezda.”

Jedan pjesnik je spjevao: ”Kada Malik u svojoj Medini dadne neku fetvu, mene tada nikakva druga fetva zadovoljiti ne može.”
Zato, dragi brate, reci mi – tako ti tvoga Gospodara – koliko je znanje ovih brzopletih neznalica u usporedbi sa Malikovim znanjem?!

Osim toga, neki se stavljaju u položaj teoretičara pravca ehli sunneta i džema’ata i svako onaj ko se s njima slaže, na Pravom je putu, a svako ko se ne slaže, u očitoj je zabludi. Takvi iz neznanja daju fetve u svim oblastima, a sami ne razlikuju šta je ravno, a šta okruglo.

Kaže Uzvišeni Allah (u prijevodu značenja ajeta): “I ne govorite laži jezicima svojim: ‘Ovo je dopušteno, a ovo zabranjeno’, da biste tako o Allahu laži izmišljali. Oni koji o Allahu laži izmišljaju – neće uspjeti.”(En-Nahl,116.)

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 18 Lipanj 2007 05:41