Dawa

Lahkoća i olakšice

397pregledi
Piše: šejh Nasir el-Umer     Preveo: Salih Zukić

Nema sumnje da su udobnost i lahkoća suština islama. Niko neće žestinom navaliti na ovu vjeru a da ga ona neće nadvladati, kao što stoji u vjerodostojnoj predaji od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je Uzvišeni: ¨ON VAS JE IZABRAO I U VJERI VAM NIJE NIŠTA TEŠKO PROPISAO, U VJERI PRETKA VAŠEG IBRAHIMA. ALLAH VAS JE ODAVNO MUSLIMANIMA NAZVAO.¨ (El-Hadž, 78.)

Pojašnjavajući značenje spomenutog ajeta, mufessiri su rekli: ¨To jeste, Allah vas nije preko mogućnosti vaših opteretio, niti vas je obavezao nečim u čemu biste mogli naći poteškoću, a da vam radi toga nije olakšicu propisao.¨

Rekao je Allah Uzvišeni: ¨ALLAH NIKOG NE OPTEREćUJE PREKO MOGUćNOSTI NEGOVIH¨ (El-Bekare, 286.); ¨ALLAH ŽELI DA VAM OLAKŠA, A NE DA POTEŠKOćE IMATE¨ (El-Bekare, 185.); ¨ALLAH ŽELI DA VAM OLAKŠA¨ (En-Nisa, 28.).

Zadaća Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izmeðu ostalog, bila je otkloniti teret i breme kojim su bili obavezani narodi prijašnji. To je jedinstvena blagodat kojom je Allah Uzvišeni počastio ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, iako stvorenja nije stvorio radi razonode i rahatluka, već s ciljem robovanja Njemu Jedinom.

Spomenuti tekstovi ukazuju da je Šerijat koji je Allah Uzvišeni spustio robovima Svojim i kojim je zadovoljan, u njegovoj osnovi olakšan i prihvatljiv. Podoban je i odgovara mogućnostima stvorenja općenito, dok s druge strane, eventualne poteškoće koje sa sobom nosi, a koje podrazumijeva svaki vid obaveze, donose ogromne i nebrojene koristi.

Niti jedan vid obvezivanja nije osloboðen poteškoće i opterećenja. Poteškoće koje se ukažu pri izvršavanju šerijatskih obaveza ni u kojem slučaju ne prelaze preko ljudskih mogućnosti. Meðutim, iako je Šerijat olakšan i prilagoðen mogućnostima ljudi, čovjek se, stupajući u izvršavanje odreðene šerijatske obaveze, a pod utjecajem odreðenih okolnosti i vanjskih faktora koje Šerijat svojom obavezom ne podrazumijeva, može naći ispred, naizgled, neprebrodive poteškoće. Ukazana poteškoća koja nikako nije produkt obaveze koju je donio Šerijat, može biti u potpunosti neutralisana, čime biva otvoren put za izvršavanje date obaveze, ili može ostati kao preteška, ili pak, nepremostiva prepreka u izvršavanju iste.

Ukoliko bude moguće u potpunosti se osloboditi opterećenja pri izvršavanju odreðene šerijatske obaveze, treba znati da Šerijat i zdrav razum potvrðuju dozvoljenost izbjegavanja poteškoće.

Ukoliko, pak, ne bude moguće izbjeći opterećenje i poteškoću, treba znati da je u njenom predodreðenju samo dobro za Allahove robove, makar i ne razumjeli prirodu dobra koje nosi.

Meðu ljudima ima onih koji će zbog slabosti u njima samima i u nedostatku odlučnosti da se uhvate ukoštac sa poteškoćom na koju su naišli ili, pak, zbog zamršenih okolnosti i stanja u kojima se nalaze, u slučaju nemogućnosti izbjegavanja poteškoće ostaviti djelo kojim ih je obavezao Šerijat. Ukoliko čovjek naiðe na poteškoću koja je podrazumijevajuća samim obvezivanjem, a u domenu je ljudskih mogućnosti, kao što je hodanje do džamije s ciljem obavljanja namaza – posebno noću – musliman treba da se povinuje naredbi i da, svakako, podnese ovakav vid opterećenja.

U hadisu koji su zabilježili Ebu Davud i Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ¨Obraduj potpunim svjetlom na Sudnjemu danu one koji noću na namaz hode.¨

S druge strane, treba znati da poteškoće zasigurno donose veliko dobro, na dunjaluku kao i na ahiretu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je obraćajući se Aiši, radijallahu anha: ¨ Tvoja nagrada će biti onolika koliki bude trud koji uložiš.¨ (Muslim)

Ukoliko suprotstavljena poteškoća bude prevelika i nepremostiva u odnosu na mogućnosti ljudi te bude nemoguće osloboditi se iste, neophodno je da takvu suzbije Šerijat. Ako bi, pak, opterećenje u ovom slučaju bilo podnošljivo, činjenje naloženog djela ne mijenjajući pri tome  prirodu šerijatske obaveze, najbolji je i najlakši način u izvršavanju iste. Da je uistinu tako zaključit ćemo nakon što pomno razmislimo i analiziramo rezultate proizašle iz strpljivosti i izdržljivosti uloženih na putu pokornosti.

Metoda olakšavanja, ili drugim riječima olakšice, koje su od odlika  Šerijata, u odreðenim slučajevima obvezivanja mogu biti skoro u potpunosti jasne i vidljive, toliko da čovjek može osjetiti blagostanje i udobnost pri izvršavanju šerijatske obaveze. To možemo zaključiti, izmeðu ostalog, na primjeru zikra i dove koje je Šerijat stavio u obavezu i učino vrijednim i značajnim vidom ibadeta. Učenje dove kao i zikr (spominjanje Allaha, dželle šanuhu) ne zahtijevaju nikakav napor, dok s druge strane uveliko jačaju iman u prsima vjernika.

Nasuprot ovome, uzmimo primjer džihada – borbe na Allahovom putu – koji je propisan Šerijatom iako je mrzak ljudskoj duši. Rekao je Allah Uzvišeni: ¨PROPISUJE VAM SE BORBA, MADA VAM NIJE PO VOLJI! NE VOLITE NEŠTO, A ONO MOŽE BITI DOBRO ZA VAS; NEŠTO VOLITE, A ONO ISPADNE ZLO PO VAS. ALLAH ZNA, A VI NE ZNATE.¨ (El-Bekare, 216.)

Džihad, bez dvojbe, zahtijeva velika opterećenja i donosi poteškoće. Meðutim, s obzirom na njegov veliki i plemeniti cilj, a to je uzdizanje Allahove riječi sprovoðenjem Njegove vjere u potpunosti, te uspostavljanje šerijatskog zakona u kojem je milost i ogromna korist za čovječanstvo, beznačajnim postaju sva opterećenja i poteškoće, iako one nisu bile cilj ove šerijatske obaveze, već su se pojavile kao nezaobilazna prepreka pri izvršavanju iste. Zbog toga nagrada biva od vrste djela, velika i posebna: ¨NIKAKO NE SMATRAJ MRTVIMA ONE KOJI SU NA ALLAHOVU PUTU IZGINULI! NE, ONI SU ŽIVI I U OBILJU SU KOD GOSPODARA SVOGA, RADOSNI ZBOG ONOGA ŠTO IM JE ALLAH OD DOBROTE SVOJE DAO I VESELI ZBOG ONIH KOJI IM SE JOŠ NISU PRIDRUŽILI, ZA KOJE NIKAKVA STRAHA NEćE BITI I KOJI NI ZA čIM NEćE TUGOVATI ; RADOVAT ćE SE ALLAHOVOJ NAGRADI I MILOSTI I TOME ŠTO ALLAH NEćE DOPUSTITI DA PROPADNE NAGRADA ONIMA KOJI SU BILI VJERNICI.¨ (Ali Imran, 169.-171.)

Nakon  svega spomenutog možemo zaključiti da princip olakšavanja čini Šerijat, u njegovoj suštini, udobnim i lahkim.

To možemo lahko razumjeti ako razmislimo o raznim ovosvjetskim pronalascima i raznovrsnim proizvodima  koji nam uveliko olakšavaju život. Nikada nećemo reći da je sve što zahtijeva savremena proizvodnja, od pronalazaka i prerade raznih sirovina, komplikacija u rukovanju raznim alatima, preciznosti u mnogim naukama, ljudima donijelo neprilike i neimaštinu. Sveobuhvatno gledajući, shvatit ćemo da je to samo jedna epizoda u pribavljanju sredstava koja nam uveliko olakšavaju život. Takav je i šerijat Allaha Uzvišenog.

Ukratko rečeno, olakšavanje i dobrostivost su temeljne činjenice u Šerijatu koji je objavio i s kojim je robove Svoje obavezao Allah Uzvišeni. Odreðeni oblici opterećenja i teškoće koje Šerijat kao vid obvezivanja sadrži, nose mnogobrojne koristi za čovječanstvo općenito, kao i za svakog pojedinca. Svaki vid tjelesnog ili ekonomskog opterećenja koji donese Šerijat, s druge strane proizvodi duhovni smiraj i radost u srcu koje, zasigurno, neće osjetiti onaj ko odbije pokornost, ne spominjući stanje nevjernika ili munafika.

Ispravan pravac prepoznaj u njegovim dokazima. Trudi se da što bolje upoznaš Allahov šerijat, i znaj da ćeš u njemu naći udobnost i lahkoću. To ćeš postići pokoravajući se svim naredbama i zabranama Allaha Uzvišenog, izbjegavajući zastranjivanje u prividnoj pokornosti i slijeðenje olakšica koje ne podupire dokaz. Lahkoća i udobnost vjere nisu ono za čim ljudi žude i što smatraju lahkoćom makar u tome našli privremeni rahatluk. Olakšavanje u vjeri koje nije utemeljeno na dokazima iz Kur’ana i sunneta nije Allahova vjera. To su samo jeftitni trikovi čiji je kraj moralni krah, muka i tegoba na dunjaluku i na ahiretu.
Rekao je Allah Uzvišeni: ¨A ONAJ KO OKRENE GLAVU OD KNJIGE MOJE, TAJ ćE TEŠKIM ŽIVOTOM ŽIVJETI I NA SUDNJEM DANU ćEMO GA SLIJEPA PROŽIVJETI.¨ (Taha, 124.)

Prvi put objavljeno: srijeda, 09 Travanj 2008 09:38