PITANJA I ODGOVORI

Kvari li post upotrebljavanje inhalatora, pomoću kojeg se olakšava disanje?

827views

Pitanje: Kvari li post upotrebljavanje inhalatora, pomoću kojeg se olakšava disanje?

Odgovor: Sadržaj tog spreja pretvori se u paru i ne može dospjeti do želuca, pa nema smetnje u tome da ga musliman koristi dok posti.

Šejh Muhammed b. Usejmin