Obavijesti

Kurbani 1435. h.g. / 2014. god.

336views

Allah, s.v.t., kaže: ”Svome se Gospodaru klanjaj i kurban kolji.” (El-Kevser, 2)

Kurban je sunnet Allahovog Poslanika, s.a.v.s., što je potvrđeno praksom i kasnijih generacija, pa sve do današnjeg dana. Kurban-bajram kod većine muslimana ne bi bio zamisliv bez klanja kurbana i prinošenja žrtve u Allahovo ime. Naime, jednom riječju, kurban je ibadet i muslimani žrtvuju i zalažu svoje imetke na Allahovom putu s ciljem stjecanja Allahovog zadovoljstva.

Već nekoliko godina unazad projekat kurbana je olakšan svima onima koji mogu, žele i hoće da zakolju kurban za Bajram, ali to nisu u mogućnosti radi tehničkih smetnji i neposjedovanja mjesta i adekvatnog prostora za realizaciju klanja kurbana. Zato smo se i mi odlučili da vam pomognemo kod realizacije ovog hairli djela. Mi vam pomažemo da ostvarite svoje ciljeve i namjere na najlakši način, a pored toga, projekat kurbana karakterističan je po tome što će obradovati ne samo vas na ovom i onom svijetu, nego i mnoge druge siromašne do kojih će kurbansko meso dospjeti. Prethodnih godina običavali smo, a tako imamo nijjet i ove godine, da kurbane dostavimo do najugroženijih kategorija našeg društva. Svakako, tu su siromašne porodice i osobe, samohrane majke, muhadžiri koji se još nikada nisu mogli vratiti na svoj toprak, studenti i njihove porodice, zatim jetimi i mnogi drugi koji su u nuždi i potrebi.

Neka vaš imetak bude utrošen na pravo mjesto, za kvalitetne kurbane i na kvalitetan način pod nadzorom stručnih osoba. Molim Allaha da ukabuli vaš trud i ibadet!

Kontakt osoba: Harmin Suljić

Uplate kurbana moguće je vršiti na više načina:

Uplatom putem Westerna ili uplatom na bankovni račun 19000629377 SWIFT code: RZBABA2S Reiffeisen bank na ime Harmin Suljić.

Sa napomenom da se u svakom slučaju trebate javiti putem emaila: harko27@hotmail.com ili putem telefona:  radi dogovora.

Također, dio vašeg kurbana ili cijeli, možete dobiti na svoju adresu unutar grada Sarajeva.

CIJENA KURBANA: 350 KM ili 180 EUR