Različite teme

Kur’anski opis jevrejskog naroda

1.9kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić
Govoriti o jevrejima, njihovim sifatima i osobinama, je nužno i neophodno, iz nekoliko razloga: Prvo: Radi međusobnog opominjanja i upozoravanja da se kojim slučajem, ne daj Bože, na njih ne uzličimo, pa da zbog takvog postupanja na sebe navučemo Božiju srdžbu, prezrenost, poniženje kao i udaljenje od Božijeg rahmeta i milosti. Drugo: Kako bi spoznali pravo stanje i suštinu tih ljudi, čuvajući se od njihovog zla, pokvarenosti, zlobe i prevara:

1. Kršenje dogovora-ugovora-sporazuma. Allah dž.š., kaže:

“Zar svaki put kada neku obavezu preuzmu – neki od njih je odbace jer većina njih ne vjeruje.” (el-Bekara, 100.)

“Najgora bića kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju, & oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj.” (el-Enfal, 55-56.)

2. Hijanetluk – izdaja i vjerolomstvo. Allah dž.š., kaže:

“Ali, zato što su zavjet svoj prekršili, Mi smo ih prokleli i srca njihova okrutnim učinili. Oni su riječi s mjesta na kojima su bile uklanjali, a dobar dio onoga čime su bili opominjani izostavili. I ti ćeš kod njih, osim malo njih, neprestano na vjerolomstvo nailaziti, ali im oprosti i ne karaj ih! – Allah, uistinu, voli one koji čine dobro.” (el-Ma’ida, 13.)

3. Mjenjanje I iskrivljavanje smisla i riječi Božije Objave. Allah dž.š., kaže:

“Zar se vi nadate da će vam se jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati, a neki među njima su Allahove riječi slušali pa su ih, pošto su ih shvatili, svjesno izvrnuli.” (el-Bekara, 75.)

“Ima jevreja koji izvrću smisao riječima i govore uvijajući jezicima svojim i huleći pravu vjeru…” (el-Nisa’, 46.)

4. Ubijanje Božijih poslanika. Allah dž.š., kaže:

“Mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali. Kad god bi im koji poslanik donio ono što nije godilo dušama njihovim, jedne su u laž utjerivali, a druge ubijali.” (el-Ma’ida, 70.)

5. Ubijanje ljudi koji insistiraju na pravdi. Allah dž.š., kaže:

“Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike, ni krive ni dužne, ubijali, a ubijaju i ljude koji traže da se postupa pravedno, navijesti bolnu patnju.” (Alu Imran, 21.)

6. Loše ophođenje prema Allahu dž.š.. Allah dž.š., kaže:

“Allah je čuo riječi onih koji su rekli: ”Allah je siromašan, a mi smo bogati!” Naredićemo Mi da se pribilježi ono što su oni rekli, kao i što su, ni krive ni dužne, vjerovjesnike ubijali, i reći ćemo: ”Iskusite patnju u ognju & zbog djela ruku vaših!” – A Allah nije nepravedan prema robovima Svojim.” (Alu Imran, 181-182.)

“Jevreji govore: ”Allahova ruka je stisnuta!” Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore! Ne, obje ruke Njegove su otvorene, On udjeljuje koliko hoće! A to što ti objavljuje Gospodar tvoj pojačaće kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do Smaka svijeta. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce.” (el-Ma’ida, 64.)

7. Želja za raspravkom i oponiranjem, o čemu nam govore ajeti sure el-Bekara, od 67 do 73., kada im Allah dž.š., za vrijeme Musa a.s., naređuje da zakolju jednu običnu kravu – koju raspravu i polemiku su poveli u vezi tako prostog pitanja.

8. Velika plašljivost i strah. Allah dž.š., kaže:

“I naći ćeš ih, sigurno, da više žude za životom od svih ostalih ljudi, čak i od mnogobožaca; svaki bi volio poživjeti hiljadu godina, mada ga to, i kada bi toliko živio, ne bi od patnje udaljilo! – A Allah dobro vidi ono što oni rade.” (el-Bekara, 96.)

“Samo u utvrđenim gradovima ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti. Oni su junaci u međusobnim borbama. Ti misliš da su oni složni, međutim, srca su njihova razjedinjena, zato što su oni ljudi koji nemaju pameti.” (el-Hašr, 14.)

9. Osorost i gruboća srca. Allah dž.š., kaže:

“Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrđa, a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom ruši. – A Allah motri na ono što radite.” (el-Bekara, 74.)

“Oni govore: ”Naša su srca otvrdla.” A nije tako, nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njihova, i zato je vrlo malo njih koji vjeruju.” (el-Bekara, 88.)

10. Velika mržnja prema muslimanima. Allah dž.š., kaže:

“Ti ćeš, sigurno, naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: ”Mi smo kršćani”, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.” (el-Ma’ida, 82.)

“…Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vjere vaše, ako budu mogli. A oni među vama koji od svoje vjere otpadnu i kao nevjernici umru – njihova djela biće poništena i na ovome i na onome svijetu, i oni će stanovnici Džehennema biti, u njemu će vječno ostati.” (el-Bekara, 217.)

“Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki…” (el-Nisa’, 89.)

“Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Reci: ”Allahov put je jedini Pravi put!” A ako bi se ti poveo za željama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti.” (el-Bekara, 120.)

11. Upotreba sihra, magije I džinna. Allah dž.š., kaže:

“i povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik – šejtani su nevjernici: učili su ljude vradžbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: ”Mi samo iskušavamo, i ti ne budi nevjernik!” I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onome svijetu imati. A doista je jadno ono za što su se prodali, kada bi samo znali! & A da oni vjeruju i boje se, nagrada od Allaha bi im bila bolja, kada bi samo znali!” (el-Bekara, 102-103.)

12. Plasiranje izmišljotina, dezinformacija i laži. Allah dž.š., kaže:

“Oni govore: ”Vatra će nas doticati samo neko vrijeme.” Reci: ”Da li ste o tome dobili od Allaha obećanje – jer, Allah će sigurno ispuniti obećanje Svoje – ili na Allaha iznosite ono što ne znate?” (el-Bekara, 80.)

“Oni govore da će u Džennet ući samo jevreji, odnosno samo kršćani. – To su puste želje njihove! – Ti reci: ”Dokaz svoj dajte ako je istina to što govorite!” (el-Bekara, 111.)

“I jevreji i kršćani kažu: ”Mi smo djeca Božija i miljenici Njegovi.” Reci: ”Pa zašto vas onda On kažnjava zbog grijehova vaših?” A nije tako! Vi ste kao i ostali ljudi koje On stvara: kome hoće On će oprostiti, a koga hoće, On će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih, i Njemu će se svi vratiti.” (el-Ma’ida, 18.)

13. Izazivanje ratova i nereda po Zemlji. Allah dž.š., kaže:

“…Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do Smaka svijeta. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce.” (el-Ma’ida, 64.)

Mnogo je kur’anskih ajeta koji nam daju detaljne opise jevrejskog naroda, ali mi ćemo se ovom prilikom zadovoljiti samo sa navedenim kur’anskim citatima. Molimo Allaha dž.š., da nas sačuva od jevrejskog šerra. Amin.

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CG


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835