Ramazan i post

Kultura ponašanja u vrijeme posta

1.11Kpregledi
Autor: Abdulazim el-Halefi               Prijevod: Mr. Semir Imamović

1. Ustajanje na sehur – Enes prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Sehurite, jer je u tome berićet.” Dovoljno je za sehur, ako ništa drugo, bar popiti jedan gutljaj vode, prema hadisu Abdullaha ibn-Amra, radijallahu anhu, u kome Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

”Sehurite, ako ničim drugim, onda sa gutljajem vode.”[1]

Lijepo je odgoditi sehur. Prenosi Enes od Zejda ibn-Sabita da je rekao: ”Sehurali smo sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim je ustao da obavi namaz.” Kaže Enes: ”Upitao sam ga: ‘Koliko je vremena prošlo od sehura do ezana?’ ‘Prošlo je onoliko koliko je potrebno da bi se proučilo 50 ajeta.”[2]

Ko čuje ezan, a u ruci mu je zalogaj hrane ili voda, dozvoljeno mu je da to pojede i popije, shodno hadisu Ebu-Hurejre, radijallahu anhu: ”Ko od vas čuje ezan, a u ruci mu je posuda sa hranom, neka je ne ostavlja, dok ispuni svoju potrebu.”[3]

2 – Izbjegavanje bespotrebnog govora, razvratnih riječi i svega što ne priliči postaču

Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko bude postio, neka ne govori razvratne riječi (fela jerfus), neka ne podiže glas i neka ne čini ono što čine neznalice (va la jedžhel), a ako njega neko uvrijedi ili uðe u svaðu sa njim, neka dvaput kaže: Ja postim!”[4]

On također prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko ne misli ostaviti lažno svjedočenje, i postupanje po njemu, onda neka zna da Allahu, dželle šenuhu, nisu potrebni njegovo gladovanje i žeð.”[5]

3 – Darežljivost, učenje i proučavanje Kur’ana

Ibn-Abbas, radijallahu anhuma, kaže: ”Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najdarežljiviji čovjek, a posebnu darežljivost je ispoljavao u ramazanu, kada mu je dolazio Džibril. To se dogaðalo svake ramazanske noći, od početka do karaja ramazana i tom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pred Džibrilom učio Kur’an. Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, darežljivost u momentima susreta sa Džibrilom, bila je plodonosnija od blagog povjetarca.”[6]

4 – Požurivanje sa iftarom

Sehle ibn-Sa’d prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ljudi će biti u dobru, dok budu požurivali sa iftarom.”[7]

5 – Iftar sa svježim ili suhim datulama, ili vodom

Kaže Enes, radijallahu anhu: ”Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je, prije namaza, iftario sa nekoliko svježih datula, ako nije imao svježih uzimao je suhe, a ako nije imao ni suhih datula, iftario je sa nekoliko gutljaja vode.”[8]

6 – Dova koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio prilikom iftara
Kaže Ibn-Omer, radijallahu anhuma: ”Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prilikom iftara učio: ‘Zehebe-z-zameu vebtelletil-uruku ve sebetel-edžru inšaallah’ (Nestade žeði, natopiše se vene i ostvari se nagrada, ako Bog da).[9]

Bilješke:
[1] – Sahih (Sahihul-džami’, 2945.), Ibn-Hibban (223/884).

[2] – Muttefekun alejhi: Buharija (4/138/1921), Muslim (2/771/1097), Tirmizi (2/104/699), Nesai (4/143), Ibn-Madže (1/540/1694).

[3] – Sahih (Sahihul-džami’, 607.), Ebu-Davud (6/475/2333), Hakim (1/426).

[4] – Muttefekun alejhi: Buharija (4/118/1904), Muslim (2/807/163 – 1151), Nesai (4/163).

[5] – Sahih (Muhtesarul-buhari, 921.), Buharija (4/116/1903), Ebu-Davud (6/488/2345), Tirmizi (2/105/702).

[6] – Muttefekun alejhi: Buharija (1/30/6), Muslim (4/1803/2308).

[7] – Muttefekun alejhi: Buharija (4/198/1957), Muslim (2/771/1098), Tirmizi (2/103/695).

[8] – Hasen sahih (Sahih ebi-davud, 2065.), Ebu-Davud (6/481/2339), Tirmizi (2/102/692).

[9] – Hasen (Sahih ebi-davud, 2066.), Ebu-Davud (6/482/2340).
 

Prvi put objavljeno: nedjelja, 17 Kolovoz 2008 16:28