PITANJA I ODGOVORI

Koji je najkraći period koji je potreban da bi se žena očistila od nifasa?

2.3kviews

Pitanje: Da li će žena koja je u nifasu ostaviti namaz i post četrdeset dana ili je znak prestanka nifasa kod žene prestanak pojave krvi, te će se ona okupati i klanjati kada joj ona prestane? Koji je najkraći period koji je potreban da bi se žena očistila od nifasa?

Odgovor: Za ženu koja je u nifasu nema određene vremenske granice za njegovo trajanje. Sve dok ima krvarenje žena neće klanjati, postiti, niti će njen muž imati odnos s njom. Ako se očisti prije nego što istekne četrdeset dana, pa makar joj nifas trajao pet ili deset dana, ona će klanjati, postiti i imati odnos sa svojim mužem i u tome nema nikakve smetnje. Važno je da je nifas pojava koja je uočljiva i za njega važe propisi u ovisnosti od njegovog postojanja ili nepostojanja. Onda kada nifas postoji, za ženu važe njegovi propisi, a kada jojon prestane, prestaju i njegovi propisi. Međutim, ako se produži preko šezdeset dana, onda je u pitanju istihaza. Tada će žena sačekati još onoliko vremena koliko joj inače traje hajz, nakon čega će se okupati i klanjati.

Muhammed ibn Salih el-Usejmin