Hutbe

Ko su zaštitnici mu’mina?

374pregledi
Hatib: Nezim Halilović-Muderris

Braćo i sestre u islamu! Danas 15. safera 1429.h., što odgovara 22. februaru 2008. godine, hutbu sam naslovio sa “Ko su zaštitnici mu’mina”. Tema je veoma aktulena u ovom našem vremenu, u kojem je mnogo obespravljenih muslimana, a posebno mu’mina.Palestina i dalje krvari i iz nje se čuju vapaji za pomoć.
Ali, kako će te vepaje čuti uspavani ummet i tako-zvani “civilizirani svijet”, koji više od jednog stoljeća primjenjuje različite aršine i kojem je pravda na internacionalnoj ravni, samo deklarativna norma.  

Braćo i sestre, u ovom mubarek danu, danu džume, kao i u ostalim danima, sjećajmo se u našim dovama naše obespravljene braće i sestara u Gazi i neka nam je Palestina predmetom naših svakodnevnih razgovora!  

Allah, dž.š., zabranjuje mu’minima da sebi za zaštitnike mimo mu’mina uzimaju nevjernike. U tom smislu je 144. ajet Sure An-Nisa’:  

” O vi koji vjerujete, ne uzimajte sebi za zaštitnike nevjernike, mimo vjernika! Zar hoćete da Allahu pružite očigledan dokaz protiv sebe?” (Suretu An-Nisa’: 144)  

A u 28. ajetu Sure Ali Imran, stoji:  
“Neka vjernici ne uzimaju za zaštitnike,nevjernike kada ima vjernika! Onoga ko to čini, Allah neće štititi. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. Allah vas lično podsjeća i Allahu je povratak!” (Suretu Ali Imran: 28)

Allah, dž.š., u 8 ajetu Sure Al-Mumtehine preporučuje dobročinstvo i pravednost prema nemuslimanima koji ne iskazuju otvoreno neprijateljstvo prema vjernicima:  
“Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravedni.” (Suretu Al-Mumtehine: 8)  

Citirani ajet je objavljen u povodu Esme, kćerke Ebu Bekra Es-Siddika, r.a., kada joj je u Medinu došla majka, Katila bint Abdu-l-Azzi sa poklonima, a u to vrijeme je bila mnogoboškinja. Esma, r.a., je kazala: “Neću od tebe primiti poklone, niti ćeš mi ući u kuću, dok ne upitam Poslanika, s.a.v.s.!” Nakon što ga je pitala, objavljen je ovaj ajet. Poslanik, s.a.v.s., joj je nakon toga naredio da dozvoli majki ulazak u kuću, da od nje primi poklone i da je lijepo ugosti.” (Buharija)

Allah, dž.š., u 55. i 56. ajetu Sure Al-Maide govori ko su zaštitnici ummeta Poslanika, s.a.v.s.:  
“Zaista su vaši zaštitnici samo Allah, Njegov Poslanik i vjernici, koji obavljaju namaz, daju zekat i Njemu (Allahu) ruku čine.”(55) “Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha, Njegova Poslanika i vjernike, pa Allahova skupina će svakako pobijediti.”(56) (Suretu Al-Maide: 55-56)

Uvažena braćo i sestre, dobro prostudirajmo citirane ajete i stalno ih imajmo na umu u našim životima i meðusbnom ophoðenju! Znajmo da su zaštitnici vjernika: Allah, s.w.t., Stvoritelj svega, Njegov Poslanik, s.a.v.s., koji je poslan kao milost svjetovima i koji će se na Sudnjem danu zauzimati za svoj ummet i iskreni vjernici, koji vjerovanje potvrðuju izvršavanjem svojih obaveza: obavljaju namaz, daju zekat i samo se Allahu, s.w.t., klanjaju. U drugom citiranom ajetu Allah, dž.š., potvrðuje da će Njegova skupina sigurno pobijediti, a blago onima koji su «Allahova skupina».  

Zato u svakoj situaciji znajmo gdje možemo tražiti i odakle možemo očekivati pravu zaštitu! Ne zavaravajmo se da nam sigurna pomoć može doći sa neku drugu stranu, a da u tome nema interesa druge strane, koja kroz pružanje te pomoći na prvom mjestu ima ostvarenje svojih ličnih interesa.

Na svakom muslimanu i muslimanki je da se na prvom mjestu oslone na Allaha, s.w.t., da ulože maksimum napora, kao pojedinci, da se oslone na užu i širu zajednicu muslimana i da budu svjesni da će nakon toga sigurno doći otvorena Allahova, s.w.t., pomoć, jer Allah, dž.š., neće ostaviti svoje iskrene robove. Kada god doðemo u neku tešku situaciju, zapitajmo se braćo i sestre, šta je razlog tome i jesmo li to zaslužili svojim grijesima i grijesima drugih muslimana, jer Allah, s.w.t., ne čini nasilje Svojim iskrenim robovima ili nam je to iskušenje!  

Kada bi se braćo i sestre, muslimani prestali prepirati i meðusobno ratovati, te kada bi se meðusobno pomagali i osjećali istinskom braćom, stanje ummeta, pa i čovječanstva bi bilo mnogo drugačije. Zato se svaki musliman i muslimanka moraju popravljati u svakom pogledu i prelaziti preko meðusobnih nesporazuma, jer ništa dunjalučko nije vrijedno toga da jedni od drugih glave okrećemo i iskazujemo netrpeljivost ili neprijateljstvo. Naše meðusobne nesporazume i neprijateljstva, koriste neprijatelji Allahove, s.w.t., vjere i od časnih pripadnika ummeta, pretvaraju nas u ponižene i slabe pojedince i narode, koji od tih istih traže i očekuju milost.

Imanu Allaha,dž.š.,i bratstvo meðu muslimanima su bila dva najznačajnija faktora u konstituisanju prve islamske zajednice, odnosno države u Medini. Bratimljenje izmeðu ensarija i muhadžira je bilo najbolji praktičan primjer ummetu, na putu življenja islama. To je lekcija koju stalno iznova treba ponavlajti svaki musliman i pretvarati je u djelo. A jesmo li mi braćo i sestre spremni na to i znamo li čitati i izučavati historiju islama? Znamo li čitati historiju muslimana Endelusa, koji nisu uništeni jednim naletom, već je njihovo umiranje trajalo decenijama? Zar i naše stanje u posljednjih 130 godina nije slično njihovu stanju i zar i mi ne umiremo i ne nestajemo na sličan način?!

U skladu sa hadisom koji bilježi imam Buharija, muslimani moraju biti kao jedno tijelo: Prenosi Nu’man ibn Bešir, da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Vidiš vjernike u njihovoj meðusobnoj ljubavi, samilosti jednih prema drugima i učtivosti, kao da su jedno tijelo; kada jedan dio tijela osjeti bol, čitavo tijelo osjeća groznicu i nesanicu.” (Buharija

Brate i sestro! Da li se mi kao dio ummeta osjećamo jednim tijelom ili smo zabavljeni isključivo sobom? Da li se meðusobno volimo i uvažavamo ili je naša meðusobna komunikacija svedena samo na obostrane interese? Da li jedni druge posjećujemo ili susrećemo, radi toga što se volimo ili samo onda kada jedni drugima trebamo, za neku dunjalučku stvar?  

Postavlja se pitanje: Kada ćemo nadići sve te naše lične slabosti? Odgovor je: Onda kada nam vjera bude sistemom života i kada nam: Allah, s.w.t., njegov Poslanik, s.a.v.s., i borba na Njegovu putu, u najširem obliku riječi, budu draži od svega što je danas mnogima od nas priraslo srcima i sa čime se budimo i liježemo i o čemu maštamo!  

Neprijatelji islama i muslimana vrebaju najbolju priliku za ostvarenje svojih ciljeva. Ono što se nije ostvarilo vojnim putem, pokušava se riješiti političkim, a pogotovo ekonomskim metodama, pa je dodatna obaveza muslimana, da budu mobilni u svakom polju. Kukavice i dezerteri, nisu kategorije koje samo rat poznaje, nego su prisutni u svakom vremenu i prostoru. Svijet je anti-islamski raspoložen i ne libi se upotrijebiti najgnusnije metode u obračunu sa muslimanima…  

Zato, braćo i sestre, ne zaboravimo ko smo i šta smo, budimo istinska braća i meðusobno se pomažimo i stajimo jedni drugima u zaštitu! Nemojmo biti nepravedni prema bilo kojem stvorenju, a posebno prema ljudima, bez obzira ko oni bili, osim kada to pravda zahtijeva!  

Molim Allaha, dž.š., da nas učvrsti na putu islama, da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama, da pomogne našoj braći u Gazi, da nas ne iskuša sa nasiljem nasilnih vladara i ne iskuša nas sa onim što nećemo moći podnijeti, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!
 
Sarajevo: 15. safer 1429.h.
Hutba: Džamija «Kralj Fahd»
Nezim Halilović Muderris

Prvi put objavljeno: petak, 22 Veljača 2008 07:07