Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
ISTAKNUTOIz Arhive..

Ko ashabe psuje, taj Iblisa štuje!

2.1kviews

Povodom ponovnog krvničkog napada na Ebu Bekra, Omera i Aišu, radijallahu anhum, od strane rafidijskog autoriteta, heretika i zločinca Jasira el-Habiba, dajem svoj skromni doprinos u odbrani časti svih ashaba, radijallahu anhum, i ukazujem na neka pokvarena rafidijska vjerovanja i uvjerenja koja vrlo često nisu ništa drugo do jasni kufr i hereza, po konsenzusu islamskih učenjaka. Nedavno je ovaj pokvarenjak, u jednom od svojih huškačkih video predavanja, naveo ”nepobitne dokaze” da je Aiša, radijallahu anha, sada u džehennemskoj vatri! Isto tako, u tom obraćanju jasno i nedvosmisleno proklinje Ebu Bekra, Omera i Aišu, radijallahu anhum, i za sve troje kategorički tvrdi da su nevjernici.(1)

Pod parolom ”Razotkrivanju šiija, pridružujem se i ja!”, kažem sljedeće:

Vadžib nam je voljet’ sve ashabe
Resulove voljene ahbabe
Svejedno je, svi su nama mili
Muhadžiri il’ ensari bili
Stotine  hadisa tome uči
Vjerovjesnik tako oporuči
Dug je spisak njihovih imena
Čestitih muškaraca i žena
Svaki od njih biser je u niski
Pobožnjaci, svi su Rabbu bliski
Sv’jetle sjajem Sunca nasred neba
Svakog od njih vjernik voljet’ treba
Al’ četvorka ipak među njima
Mjesto prvo, zna se, zauzima
To su naši pravedni vladari
Rabbu hvala što nam ih podari

Pravedne halife
Ebu Bekr među njima prvi
Iman mu je kolao po krvi
Prvo muško islam što prigrli
Svakom hajru hitao je prvi
Sav imetak Allahu je dao
Škrtost, zlobu nije poznavao
Poslanik ga Siddikom prozvao
Jer za sumnju nikad nije znao
Resul mu je Džennet garantov’o
Za mu’mine to je sveto slovo
Najbolji je on od svih ashaba
Pametan o tome ne razglaba
Samo fasik oko toga čačka
I upitnik stavlja gdje je tačka

Odmah iza njega, zna se, sl’jedi
Čovjek na kog sjećanje ne bl’jedi
Omer, sin Hattaba, mač islama
Nepravda se pred njim svaka slama
Pri pojavi pravednog Faruka
Zalimima odmah bilo muka
Kad bi iš’o ulicom Medine
Šejtani bi bježali pred njime
Njegov život ispunjen je svjetlom
Omiljen je bio među sv’jetom
Živio je poput siromaha
Postelja mu od zemljinog praha
Da je htio, mog’o je od zlata
Imat’ kuću, a bila od blata

Osmanov je ahlak bio zlato
Meleki ga stidili se zato
Dva je svjetla im’o za života(2)
Krasile ga blagost i dobrota
Havaridž ga ubiše u kući
Krvopije, sektaši najljući
Psima Vatre Poslanik ih zvao(3)
Da će doći, on je dobro znao
Krv njegova pala po Kur’anu
Na današnju dva’est prvu stranu:
”Allah ti je protiv njih dovoljan”(4)
Stvoritelj je sa njim zadovoljan

Alija je bio poput sablje
Iman čelik, a srce mu lavlje
Pojam poraz za njeg ne postoji
Samo se Allaha takav boji
Vodio je na stotine bitki
Mač i jezik bili su mu britki
Mačem trn’o zlobu svih zlobnika
A jezikom, žar svih besjednika
Resul hrabrost njegovu je znao
Na Hajberu, zastavu mu dao
Oženi ga svojom miljenicom
Svih džennetskih žena predvodnicom
Koja rodi dva prekrasna bića
Predvodnike svih rajskih mladića

Svi ashabi bili poput braće
Zajedno su trpjeli nedaće
Sa ovog su sv’jeta preselili
Jedan drugom sve su halalili

Rafidije
Al’ postoji grupa zlih aveti
Ni ashabi za njih nisu sveti
Stoljećima svjesno siju smutnju
Međ’ vjernike unose pomutnju
Vjernicima sebe vole zvati
Mu’minima vrlim predstavljati
Al’ pod maskom dina i imana
Zv’jer se krije nama dobro znana
Šijom sebe ona voli zvati
Al’ je ime drugo znano prati
Neman strašnu rafidijom zovi
Na talasu smutnje vješto plovi
Kroz islamsku pov’jest samo rovi
Krv prol’jeva i u mutnom lovi
Sekta ova čudne dogme ima
Bajke čiste, jasno je to svima
Mnoge od njih graniče sa umom
Pojmiti se ne mogu razumom
Sve ih skupit’ preteško bi bilo
Nek pokuša onom kom’ je milo
Spomenut’ ću ovdje samo neke
Kap u vodi, nabujale r’jeke:

Rafidijsko (ne)vjerovanje
Rafidije štuju kaburove
Tavafe ih, kod njih uče dove
Spram mezara namaz obavljaju
Iza leđa kiblu ostavljaju
A kaburu ko se kakvom klanja
I kod mrtvih ko potrebe ganja
O Džennetu neka samo sanja
Šansa mu je i od nule manja
Kerbela im bolja je od Kabe
Uvjeri se i ne sumnjaj džabe
Tako kažu njihovi kitabi
Preko neta lahko ih nabavi
Il’ na linku OVOM ti poslušaj
Potrudi se, razumjet’ pokušaj (5)
Čak ni Kur’an za njih cio nije
Tako tvrde samozvane šije
Ko je skeptik nek učene pita
Il’ izvore njihove nek čita(6)
U njima će razna čuda naći
Usljed šoka nesv’jest će ga snaći
A u danu jevmul-ašure
Ranjavati sebe oni žure
Bičuju se satima do krvi
Ko je žešći, taj se broji prvi
Žiletima s’jeku svoje grudi
Posmatraj ih, znat ćeš da su ludi
T’jelu svome svjesno prave rane
Krv paganska šiklja na sve strane
Treba l’ insan sebe sam da muči?
Zar da islam ‘vako nečem uči?
Pošteđena nisu čak ni djeca
Kad ih gleda insanu se jeca
Sabljama ih po glavama mlate
Nevine i nedužne ih pate
O islamu ružnu sliku šalju
Samo straše svu normalnu raju
A u gradu časnog Poslanika
Kod Bekijje galama i vika
Sve pomisliš životinjska rika
Je l’ to neko ovdje kolje bika?
A kad tamo, rafidije reže
Svi mu’mini od tih pasa bježe
U Medini proklinju ashabe
Prokletnici, najgore barabe!
Za imame svoje jasno kažu
Gajb da znaju, na Allaha lažu(7)
I još za njih tvrde prokletnici
Da su bolji nego poslanici(8)
Hukm je jedan za njih vrlo bitan
Mut’a brak je kod njih neupitan
Zinaluk su njime dozvolili
I razvratu vrata otvorili
Halal su im još mnogi razvrati
Stid me reći, pa ću prećutati
Sve gadosti i odvratne stvari
Nemoćan je žel’dac da ih svari

Murtedd Jasir Habib
U današnjem vaktu jedan šija
Otrovniji on je od svih zmija
Jasir Habib njegovo je ime(9)
I sam Iblis ponosi se njime
Boljeg sluge on na zemlji nema
Dolazak Dedžala taj priprema
Zadah kufra iz njega se širi
Rog šejtanski iz čela mu viri
Crni đavo u koži insana
Iz Kuvajta šmugn’o do Irana
A otuda sve do Britanije
Stare dame, prefrigane lije
Englezi ga udomili rado
Dobro će im doći ovaj smrado
Vonj nevjerstva iz sebe da širi
Spram sunneta mržnju da raspiri
Svoj otrovni jezik smjelo plazi
Kufur čisti sa njega izlazi
Ebu Bekra i Aišu čistu
Stavio je na kjafira listu
Zločincima oboje ih drži
Za nju tvrdi: ”U Vatri se prži”
A Omera razvratnikom smatra(10)
Dom zbog toga će mu biti Vatra
Sve troje ih proklinje na farzu(11)
Zaslužuje zbog tog’ smrtnu kaznu
Riddet to je, idžma je uleme
Oko toga nemaju dileme
Murted, zindik, i više od toga
Kufur, zloba, njegova su droga

Allahu se žalim
Gospodaru dižem svoje ruke
Od žalosti i od silne muke
Iskreno Ga i ponizno molim
Rabba svoga Kojeg silno volim
Upućujem Njemu svoje dove:
Ti uništi i kazni zlotvore
Neukima Pravi put pokaži
I na Sunnet takvima ukaži
A vrhušku koja smutnju sije
Iz usta čijih zlo i kufr bije
Njih uništi, Gospodaru sv’jeta
Banda to je opaka, prokleta
Prijateljstvo takvih mi ne treba
Od njih neću ni vode ni hljeba
Braća nismo, pa čak ni rođaci
Oni meni potpuni su stranci
Rafidija javno se odričem
Kol’ko mogu iz sveg glasa vičem:
Nije mu’min ko mrzi ashabe!
Klanjat’, postit’, takvome je džabe!
A družini našeg Poslanika
Štetit’ neće kletve prokletnika
Nit’ će lavež rafidijskih pasa
Oni čut’ u vječnoj Kući spasa
Jer čistoću svjetskih okeana
Ne pogani vonj ni smrad hajvana
Nit’ će svjetlost utrnuti Sunca
Luđak koji naspram njega pljuca

Amir Durmić, Velika Kladuša, 08. ševval 1431. h.g.

Napomena: dio ovog teksta obajvljen je u Preporodu, god. XL, broj 19/933, 1. Oktobar 2010/23. Ševval 1431str. 56.

Pojašnjenja, napomene i bilješke:
1 – Čitavo predavanje može se vidjeti na ovom linku: http://www.youtube.com/watch?v=KY7ax6k3q6w&feature=player_embedded
2 – Osman, r.a., bio je poznat pod nadimkom Zun-Nurejn (Vlasnik dva svjetla) jer je u toku svog života bio oženjen sa dvije Poslanikove, s.a.v.s., kćerke, Rukajjom i Zjenebom, r.a. Nakon što je umrla prva, on se oženio drugom. Međutim, rafidije i ovo negiraju. Tvrde da Osman, r.a., uopće nije bio oženjen dvjema kćerkama Poslanika, s.a.v.s., Rukajjom i Zejnebom, radijallahu anhuma, već nekim drugim ženama istih imena. Ovako stoji u njihovom izvoru: ”Te dvije žene, Rukajja i Zejneba, supruge Osmanove, uopće nisu bile Poslanikove, s.a.v.s., kćerke niti su bile iz poroda Hatidže, radijallahu anha. Neznalice su pogriješile po pitanju ovih dviju žena jer nisu dovoljno poznavali rodoslovlje… Osman je te dvije žene oženio još u džahilijjetu, tj. u predislamskom dobu…”. Vidjeti: El-istigase fi bide’is-selase, Ebu Bekr ve ‘Umer ve ‘Usman, str. 108 autor: Alijj el-Kufi, nakladnička kuća: Daru Ihkakil-hakk.
3 – Od Ebu Umame, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Haridžije su psi Vatre.” Hadis bilježi Taberani u El-Evsat, 9/42, br. 9085, i u Es-Sagir, 2/240, br. 1096. Hadis istog značenja prenosi i Ibn Ebi Evfa, r.a., a bilježi ga Ibn Madže, br. 178, Ibn Ebi Šejbe 7/553, br. 37 884, Hiljetul-evlija, 5/56, i mnogi drugi. Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti: Sahihul-džami’a, br. 3347.
4 – Ibn Ebi Hatim svojim senedom prenosi od Nafi’a b. Ebi Nu’ajma da je rekao: ”Neki od halifa mi je poslao mushaf Osmana, r.a., kako bi ga popravio.” Zijad ga tada upita:”Ljudi govore kako mu je (Osmanu, r.a) mushaf bio u krilu kada je ubijen i da je njegova krv pala po ajetu: { فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }?” (El-Bekare, 127). Nafi’a tada reče: ”Svojim očima sam vidio (njegovu) krv na ovom ajetu…”. Vidjeti: Tefsir Ibn Kesir, 1/450.
5 – Vidi link: http://www.youtube.com/watch?v=Pc_wxyexzKg
6 – O ”neautentičnosti Kur’ana” jedan rafidijski autor u svojoj knjizi veli: ”Sve u svemu, postoji izrazito mnogo predaja koje su pristigle putem ehlul-bejta, koje skoro dostižu stepen tevatura (neupitne kategoričnosti) a koje ukazuju na to da ovaj Kur’an koji je među nama nije potpun niti cjelovit, tj. nije onakav kakav je objavljen Muhammedu, s.a.v.s., već baš suprotno, da u njemu ima dosta toga što je kontradiktorno izvornoj Objavi, nešto je opet od njega izvitopereno ili izmijenjeno, a mnogi njegovi dijelovi su u potpunosti iz njega uklonjeni i izbrisani. Naprimjer, iz njega je izbrisano ime Alije, r.a., i sintagma ehlul-bejt, kao i imena munafika i još dosta toga, a ni njegov sadašnji redoslijed nije redoslijed kojim je zadovoljan Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s. Sve ovo stoji u tefsiru Alija b. Ibrahima….” Vidjeti: Mešarikuš-šumus ed-durrijje, str. 14, autor Sejjid Adnan el-Bahrani, nakladnička kuća Menšurat el-mektebe el-‘adnanijje, Tab’atul-Bahrejn.
7 – Ovakve i slične tvrdnje vezane za šiitske imame možemo naći u djelu El-Kafi od Kulejnija, (umro 329. h. godine) koje je inače kod šija jedan od najpriznatijih izvora vjerovanja. Vidjeti: El-Kafi (str.228,231,255,260,358 itd.) Isto tako, Homeini, pokretač Iranske revolucije i jedan od njihovih potonjih  autoriteta kaže: ”Jedno od suštinskih verovanja naše ši’tske škole je da niko, čak ni kerubin (meleki)  ni poslanici, ne može dostići duhovni status Imama. U stvari, po tradicijama koje su došle do nas, najčasniji Poslanik i Imami postojali su prije stvaranja sveta u obliku svetla položenih ispod božanskog prestola. Oni su bili superiorniji drugim ljudima čak i u spermi iz koje su izrasli u svojoj telesnoj naravi.” Vidjeti: Islamska vlast, od imama Homeinija str.36. Ova knjiga je prevedena od strane Iranske ambasade u Beogradu, a korišteno izdanje štampano je 1990. godine (ŠIDP ”Kultura” , Bački Petrovac).
8 – Ovako se na ovu temu kaže u jednoj od mnogobrojnih rafidijskih knjiga: ”Institucija imameta odnosi se na vodstvo i rukovođenje svim stvorenjima, i ta institucija bolja je i časnija od institucije poslanstva…” Vidi: Kasasul-enbija, autor: Ni’metullah el-Džezairi, valorizacija El-Hadždž Muhsin. Darul-belaga, Bejrut, treća štampa 1417. h.g.
9 – Jasir Habib je državljanin Kuvajta. Rođen je 1979. Zbog vrijeđanja časnih ashaba radijallahu anhum, kuvajtska vlada ga je uhapsila i osudila. Međutim, nakon kratkog boravka u zatvoru, povodom jednog državnog praznika, privremeno je pomilovan i pušten iz zatvora. Vrlo brzo nakon toga, ilegalno je napustio Kuvajt i tako izbjegao dvadesetpetogodišnju kaznu na koju je osuđen. Smatra se da je prvo prebjegao u Irak, pa u Iran, odakle je opet u decembru 2004. emigrirao u Englesku gdje i danas boravi. Poznat je po otvorenim antiislamskim stavovima te ne ostavlja niti jednu priliku da javno omalovažava, ismijava i vrijeđa gotovo sve drugoveAllahovog Poslanika,s.a.v.s. Više o ovom pokvarenjaku vidjeti: http://en.wikipedia.org/wiki/Yasser_Al-Habib
10 – Ovaj murtedd za Omera, r.a., tvrdi da je bio homoseksualac i da je volio ”mušku tekućinu” tj. spermu ”kojom se liječio”.  Govor ovog heretika možete vidjeti na sljedećem linku: http://www.youtube.com/watch?v=7tRrwa1InUg&feature=related
11 – Vidi link: http://www.youtube.com/watch?v=Q1qoP_QLGEk&feature=related


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835