Zabrane u islamu

Zabrane u islamu

Klanje kurbana je ibadet

Preveo: Abdurrahman Kuduzović Svemogući je Allah rekao: “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.’” (El-En‘am, 162-163) “...zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji...” (El-Kevser, 2) “Zabranjuje...
Zabrane u islamu

“Odi kod sihirbaza, on će riješiti tvoj problem!”

Preveo: Abdurrahman Kuduzović Allah, dželle šanuhu, rekao je: “...i povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik – šejtani su nevjernici učeći ljude vradžbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikoga...
Zabrane u islamu

“Srce mi je čisto, pa nema veze što činim grijehe”

Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čovjek dok čini blud, nije vjernik, dok pije alkohol, nije vjernik, dok krade, nije vjernik, dok na očigled ljudi nešto otima, nije vjernik.” U jednoj verziji stoji dodatak: “...pa, čuvajte se, čuvajte se!” U...
Zabrane u islamu

Smije li se reći: “Šta htjedne Allah i taj i taj”?

Preveo: Abdurrahman Kuduzović Huzejfa b. el-Jeman, radijallahu anhu, prenio je Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Nemojte govoriti: ‘Šta htjedne Allah i taj i taj!’, već recite: ‘Šta htjedne Allah, zatim taj i taj!’” Abdullah b. Abbas, radijallahu anhu, pripovijeda: “Neki je čovjek došao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,...
Zabrane u islamu

Ko čuva čovjeka: hamajlija ili Svemogući Allah?

Preveo: Abdurrahman Kuduzović Allah je rekao: “Ako te od Allaha neka nevolja pogodi – pa, niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako i kakvo dobro podari – pa, samo je On Svemoćni...” (El-En‘am, 17) “Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a...
Zabrane u islamu

Je li dozvoljeno razmišljanje o Allahovom Biću?

Preveo: Abdurrahman Kuduzović Svevišnji je Allah rekao: “U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana jesu, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. ‘Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen...
Zabrane u islamu

“Vrati se, prešla ti je mačka preko puta!”

Preveo: Abdurrahman Kuduzović Svevišnji je Allah rekao: “Oni rekoše: ‘Mi smatramo hrđavim predznakom tebe i one koji su s tobom!’ ‘Od Allaha vam je i dobro i zlo’, reče on, ‘vi ste narod koji je stavljen u iskušenje.’” (En-Neml, 47) “Oni rekoše: ‘Uzrok vaše nesreće je s vama! Zar zato...
Zabrane u islamu

Gledanje u dlan

Preveo: Abdurrahman Kuduzović Svevišnji Allah rekao je: “Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio Knjige kako u kumire i šejtana vjeruju...” (En-Nisa, 51) Muavija b. el-Hakem es-Sulemi pripovijedao je: “Dok smo jednom prilikom klanjali s Resulullahom, sallallahu alejhi ve sellem, neki je čovjek kihnuo, pa sam mu nazdravio...
Zabrane u islamu

Širk je strogo zabranjen i najveći je grijeh

Preveo: Abdurrahman Kuduzović Svemogući Allah rekao je: “Allah sigurno neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga, kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.” (En-Nisa, 48) “Allah sigurno neće oprostiti da Mu se neko...
1 2
Page 2 of 2