Vjera i život

Vjera i život

Praznici su regulisani šeri’atom!

Prijevod: Sead ef. Jasavić, prof.fikhaPraznici su jedan od segmenata šeri'atskih propisa. Kada je o njima riječ, obavezno je, u tim pitanjima, slijediti šeri'at (el-ittiba'), a ne izmišljati niti inovirati (el-ibtida'). Poslanik s.a.w.s., je imao brojne hutbe, ugovore i događaje, u različitim periodima svoga života, kao i dane poput Bedra, Hunejna,...
Vjera i život

Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se nered i na kopnu i na moru!

Pripremio:  Amir Smajić, prof.Danas, četrnaest stoljeća nakon vremena objave, čovječanstvo prolazi kroz etapu koja nije zabilježena u knjigama historije. Smutnje i razvrat nisu ostavile nijedan dom a da u njega nisu ušle. Kada je riječ o nevjernicima, danonoćno rade na širenju razvrata, i javno i tajno se bore protiv Gospodara...
Vjera i život

Utjecaj islamske civilizacije na uspon nauke i znanja u Engleskoj

Preveo: Haris OsmanagićUvod: Von Grunebaum kaže da “moderno muslimansko društvo kao cjelina, što je veoma žalosno, ne poznaje porijeklo, razvoj i dostinuća svoje civilizacije. Ovo nepoznavanje je,” nastavlja, “djelimično zbog defektivnog obrazovnog sistema, a djelimično zbog preovladavajućih problema “uklapanja” u ovom trenutku. Štaviše, naučne istraživačke metoda još uvijek nisu postale...
Vjera i život

Deset savjeta za uspješan brak

Priredio: Ismir Karaga1.Brak nije matematička operacija nego je vitalna zajednica, tj. nije statičan, nego je dinamičan, a naša odgovornost je da brak održavamo živim, dakle dinamičnim. Suprug i supruga su tu da održe brak uz ljubav, blagost i međusobnu samilost i potpomaganje, da ga čuvaju od svega što se može...
Vjera i život

Život kao ibadet

Piše: Abdulvaris RiboSvaki razuman i pametan čovjek će se makar jednom u svome životu zapitati: Kako sam nastao? Zašto postojim? Šta je poslije smrti? Mnogi će lutati tragajući za pravim odgovorom, ali, nažalost, mnogi i neće pronaći taj odgovor. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: ''A džinne i ljude stvorio sam...
Vjera i život

Vječita borba između Istine i laži

Piše: Abdulvaris RiboOvaj svijet, sa svim onim što se u njemu i na njemu nalazi: čovjek, životinje, biljke, prirodne pojave kao što su padanje kiše, izlazak Sunca, zemljotresi, vulkanske erupcije, puhanje vjetrova, kao i samo stvaranje čovjeka u etapama, odvija se u skladu sa sveopćim zakonitostima koje je Uzvišeni Allah...
Vjera i život

Seminar u Goraždu-izvještaj i slike

BZK ''Preporod'' iz Goražda, u periodu od 5. 1. do 12. 1. 2010. godine, bio je organizator sedmodnevnog islamskog seminara pod nazivom ''Historija i kultura islama''. Seminar je održan u bosanskom Čanakalu, a predvodio ga je daija prof. Bilal Dervišić. Učešće u seminaru uzeo je veliki broj kako djece tako...
1 2 3 4
Page 4 of 4