Vjera i život

Vjera i život

Politička prava u islamu (II dio)

Piše: Abdulvaris Ribo 7. Pravo pojedinca da se kandidira za pozicije u vlasti: Postavlja se pitanje da li  pojedinac u islamskoj državi ima pravo i da li mu je šerijatski dozvoljeno da sam sebe kandidira za neku poziciju u vlasti. Osnovno je pravilo i princip da pojedinac nema to pravo,...
Vjera i život

Ne može teškoća pobjediti dvije olakšice

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Očajavanje znači osjećaj potpunog beznađa i tjeskobe koji prožima i obuhvata dušu i razum podjednako. U takvom stanju čovjek je ophrvan pesimizmom i gubljenjem nade, čak  i onda kada ima realne mogućnosti da popravi svoje stanje. Uzvišeni je objavio: ‘’Ako čovjeku milost Našu pružimo, pa mu...
Vjera i život

Politička prava u islamu (I dio)

Piše: Abdulvaris Ribo Zapadni analitičari i autori iz oblasti političkih  nauka desetljećima tvrde i istiću kako u islamskom političkom sistemu ne postoji nešto što je u zapadnoj demokratiji poznato kao lična politička prava, odnosno pravo aktivnog učešća pojedinca u izboru vlasti i kreiranju politike. Dokaz za svoju tvrdnju nalaze u...
Vjera i život

Ispravno poimanje poligamije

Piše: Elvedin Pezić Jedna od veoma aktuelnih tema današnjeg doba svakako je i tema poligamije. Nažalost, u današnjem vremenu mnogi govore o poligamiji, daju svoja 'stručna' mišljenja, kritiziraju vjere i religije, a da o tome neznaju skoro ništa. S druge strane, žalosno je što mnogi, pa čak i o oni...
Vjera i život

Koncept šure u islamu (I dio)

Piše: Mr. Semir Imamović Današnji islamski ummet (globalna muslimanska zajednica) ima veliku potrebu za oživotvorenjem izvornih islamskih principa, koji su ovu zajednicu stoljećima krasili i karakterizirali je kao zajednicu dobra i dobročinstva, općih ljudskih i civilizacijskih vrijednosti i dostignuća, a koji bi, u aktuelnom trenutku, toj zajednici trebali donijeti jedan...
Vjera i život

Cjelovit odgoj učenika u školi ne možemo zamisliti bez vjeronauke

Piše: Abdulvaris Ribo U posljednje vrijeme u bosanskohercegovačkom društvu ni jedno pitanje nije tako često i intenzivno tretirano kao što je pitanje vjeronauke u školama. Naime, svima je poznato da određene snage iz javnog, kulturnog, političkog, pa i vjerskog života, dovode u pitanje ili otvoreno osporavaju opravdanost uvođenja vjeronauke kao...
Vjera i život

Nije isto čuti i vidjeti

Piše: Mr. Osman Smajlović Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Obavijest (haber) nije kao posmatranje – gledanje, zaista je Uzvišeni Allah obavijestio Musaa (kada je otišao da razgovara sa Njim) o onome što je uradio njegov narod po pitanju teleta (počeli su ga obožavati), pa nije bacio ploče...
Vjera i život

Materijalizam – odanost spoljašnjem svijetu

Piše: Dženis ŠaćirovićUvodnim dijelom ovog teksta želim predstaviti svoj rad i najaviti knjigu na temu materijalizma koju, inšallah, namjeravam završiti i objaviti nakon studija na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Tema je zanimljiva, danas neizbježna, ali na nju nije potrošeno puno ‘’mastila i hartije’’. S obzirom na to da vrijeme...
Vjera i život

A kada se ljudi ogluše o naredbe Allaha, dž.š.

Pripremio: Asim Latifi Ake”Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravog puta.” (El-Ahzab, 32-36) ”Ono što vam Poslanik da, to uzmite, a ono što vam...
1 2 3 4
Page 3 of 4