U okrilju bračne ljubavi

U okrilju bračne ljubavi

Oprosti mi

Preveo: mr. Ahmed Purdić Jedan poznanik mi kazuje: “Doprlo je do mene da se moja majka naljutila na mene zbog neizvršenja onoga što je od mene tražila. Požurio sam da to što prije uradim, a po svome djetetu sam poslao pisanu poruku da joj pročitaju u kojoj sam naglasio: ‘Oprosti...
U okrilju bračne ljubavi

Izrazi svoje slaganje sa onim ko je ljut

Preveo: mr. Ahmed Purdić “Ušao sam u kuću i bio sam veoma ljut na svoje dijete koje je uporno radilo suprotno onome što sam mu naredio.” Abdurrezak, nastavlja svoju priču i veli: “A moja supruga je tražila da mu oprostim pod izgovorom: ‘Nije napravio ništa strašno, oprosti mu ovaj put!’,...
U okrilju bračne ljubavi

Na tvoje zadovoljstvo

Preveo: mr. Ahmed Purdić Dok je Sulejman, alejhis-selam, putovao u misiji promicanja Božije riječi i pravde, s njegove desne strane bijaše vojska ljudi, sa lijeve vojska džinna, iznad mu je sjenio oblak ptica: “I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džinni, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni” (En-Neml, 17)....
U okrilju bračne ljubavi

Blistava kruna

Preveo: Mr. Ahmed Purdić Rizam, oslobođeni rob Muhammeda b. Halida el-Kasrija pripovijeda nam: “Jednog dana halifa El-Mensur se jako rasrdio i tražio je da mu dovedu Džafera es-Sadika i poslao je mene po njega u Medinu. Dok sam išao sa Džaferom, kada dođosmo do Nedžefa, on sjaha i uze abdest,...
U okrilju bračne ljubavi

Ne oklijevaj

Preveo: mr. Ahmed Purdić Povikao je na nju preko telefona: “Gdje si ti?!”, a ona je uljudno odgovorila: “U klubu sam, oče. Pratim predavanje uvaženog profesora.” Otac je uzvratio: “Sada je osam sati. U kući moraš biti za pola sata.” Ona je opet blago odgovorila: “Program još nije završen, a...
U okrilju bračne ljubavi

Koliko oprosta i milosti nosiš u sebi

Preveo: mr. Ahmed Purdić Samouvjerena supruga ima poseban položaj među svojim prijateljicama i dojmljivo može da utječe na njih. To je ona razborita supruga kod koje razum vlada emocijama. Ona ovako postupa: “Ušla sam u kuću sa zakašnjenjem, nisam uspjela ispoštovati dogovoreni termin s mužem. Muž je odmah ljutito počeo...
U okrilju bračne ljubavi

U njega se ludo zagledala (8 dio) – Dah noći

Preveo: Abdulvaris Ribo Profesor Abbas Ma‘rifi pripovijeda jedan svoj doživljaj i kaže: “Ustao sam i zaputio se ka fakultetu ‘Halidije’ na kojem sam bio dekan. Pozvao sam neke profesore na sastanak na tom istom fakultetu. Dok sam se vozio, misli su mi bile obuzete nekim stvarima i kada sam stigao...
1 2 3 4
Page 3 of 4