Tefsir

ISTAKNUTOTefsir

Zastupljenost i vjerodostojnost hadisa u djelu „Fi zilali-l-Kur’an“ – „U okrilju Kur’ana“ autora Sejida Kutba 

Piše: Abdulvaris Ribo  Tefsir «Fi Zilalil-Kur'an» od autora Sejjida Kutba je jedan od najpozantijih i najpopularnijih tefsira savremenog doba. Po svojim karakteristikama i sadržaju ubraja se i u racionalne i u tradicionalne tefsire, iz razloga što njegov autor, komentarišući kur'anske ajete, često navodi mišljenja Zamahšerija, Kurtubija, Ibn Kesira i drugih...
ISTAKNUTOTefsir

Nadnaravnost Kur’ana kroz raspored i pisanje kur’anskih riječi

Piše: Muaz Smajlović Poznato je da ortografski sistem Kur’ana, onako kako ga možemo uvidjeti u mushafima koje učimo, u određenoj mjeri odstupa od pravila pisanja u arapskom jeziku. Specifičan način pisanja kur’anskih riječi naziva se Osmanova ortografija (er-resm el-usmani), a podrazumijeva način pisanja kakav je zabilježen iz Osmanovog Mushafa. Stoga,...
ISTAKNUTOTefsir

Halal opskrba

Piše: mr. Osman Smajlović Jedna od mnogobrojnih koristi vjerovanja u Uzvišenog Allaha je i halal i berićetna opskrba. Bit će podarena halal i berićetli opskrba svakome onome koji bude istinski vjerovao u Uzvišenog Allaha. Predhodno spomenuta korist dobija još više na vrijednosti i dodatno dolazi do izražaja u vrijeme ekonomske...
ISTAKNUTOTefsir

Lijep i ugodan život

Piše: mr. Osman Smajlović Svi ljudi, bez izuzetka, tragaju za lijepim i ugodnim životom. Međutim, razlikuju se u njegovoj definiciji i sredstvima njegovog ostvarenja. Uzvišeni Allah obećao je svakom mu’minu , muškarcu ili ženi, lijep i ugodan život. Što je ujedno i jedna od mnogobrojnih koristi vjerovanja u Uzvišenog Allaha....
ISTAKNUTOTefsir

Sigurnost i uputa na dunjaluku i ahiretu

Piše: Mr. Osman Smajlović Vrijednost i koristi vjerovanja u Allaha mnogobrojne su i raznolike. Jedna od njih jeste sigurnost i uputa, kao što je to Uzvišeni Allah rekao: “Bit će sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju; oni će biti na Pravome putu” (El-En’am, 82)....
ISTAKNUTOTefsir

Tefsir sure El-Kariah

Piše: Mr. Hajrudin Tahir Ahmetović (1)  El-Kariah! (2)  Šta je El-Kariah? (3)  I šta ti misliš šta je El-Kariah? (4)  Toga dana ljudi će biti poput raštrkanih leptirova! (5)  A planine će biti poput raščupane vune! (6)  Pa, što se tiče onoga čija će Vaga biti teška, (7)  on će...
ISTAKNUTOTefsir

Komentar sure El-Fil

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović Prijevod sure “Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!/1/ Zar lukavstvo njihovo nije upropastio/2/ i protiv njih jata ptica poslao,/3/ koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,/4/ pa ih kao izjedeno lišće učinio?”/5/ Sastav sure Sura El-Fil 105. je sura...
ISTAKNUTOTefsir

Ajetul-kursijja – poruke i pouke

Priredio: Selmir Omer Hadzić 1 – Pritvrđivanje pet Allahovih lijepih imena, a to su: ''Allah'', El-Hajj'', ''El-Kajjum'', ''El-'Alijj'', ''El-'Azim'' i sve ono što ona sadrže od svojstava i atributa. 2 – Pritvrđivanje izdvajanja Allaha Uzvišenog sa (Uluhijjetom) Božanstvenošću u riječima Uzvišenog: ''Nema boga osim Njega.'' 3 – Odgovor mušricima koji...
ISTAKNUTOTefsir

Vjernici i vjernice su zaštitnici jedni drugih

Priredio: Sead ef.Jasavić, prof.fikha „Vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. - Allah je doista silan i mudar....
1 2 3 4
Page 1 of 4