Sira

Sira

Neki prizori sa Uhuda nakon bitke

Piše: Abdullah Nasup Čim su se mušrici povukli s bojnog polja, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je Aliji, radijallahu anhu, da prati neprijateljsku vojsku da bi saznao vraćaju li se u Mekku ili imaju druge namjere. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Tako mi Allaha, ako su se...
Sira

Pa zar ne zaslužuje salavat?

Preveo: Haris Hećimović- Izgubio je oca još dok je bio u majčinoj utrobi, i to je najteži oblik jetima! - Sahranio je majku sa svoje dvije ručice dok mu se srce kidalo. Niz njegovo lice slijevale su se suze, a prašina se lijepila za mokre, suzne obraze. Tada je imao...
Sira

Muhammed s.a.v.s. – pečat svih poslanika

Priredio: Sanel Ramić Poštovani čitaoče, znaj da na svijetu ne postoji, niti je ikad prije postojala, niti će ikad poslije doći ličnost o kojoj se napisalo toliko knjiga, članaka, izreklo toliko stihova, održalo predavanja, kao što je to slučaj sa ličnošću najodabranijeg Allahovog stvorenja Muhammeda, neka je Allahov mir i...
Sira

Poslanikova, s.a.v.s., porodica, časni ehlul-bejt (3. dio)

Preveo: Fahret Kadrić Da li je ispravno, nakon spominjanja ili pisanja imena Alije, r.a., kazati ''keremellahu vedžhehu'' ili ''alejhis-selam''? Na ovaj način Alija, r.a., neće se izdvajati i razlikovati od ostalih ashaba, tako da će se nakon njegovog imena kazati ''radijallahu anhu''. Ibn Kesir, rahimehullah, kazao je: ''Velika većina učenjaka...
Sira

Poslanikova, s.a.v.s., porodica, časni ehlul-bejt (2. dio)

Preveo: Fahret Kadrić Koja prava pripadaju članovima Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice? Prethodno smo spomenuli da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio svojim sljedbenicima da vode računa o pravima njegove časne porodice. Pripadnici ehlul-bejta imaju dvije vrste prava: prava koja su apstraktnog (misaonog) karaktera te određena materijalna prava....
Sira

Poslanikova, s.a.v.s., porodica, časni ehlul-bejt (1dio)

Preveo: Fahret Kadrić Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je mir i spas na vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe. Kroz ovaj tekst, u formi pitanja i odgovora, upoznat ćemo se sa nekoliko činjenica vezanih za Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, porodicu. Od Allaha pomoć tražimo i...
Sira

Medina je bolja po njih ako išta znaju…

Priredio: Sead ef. JasavićPoštovanje i ljubav prema Poslaniku s.a.w.s., se ogleda i u poštovanju i ljubavi prema poslanikovoj s.a.w.s., Medini – mjestu njegove hidžre, njegovog života i smrti. Allah dž.š., je odabrao Medinu za mjesto boravka Njegovom Poslaniku s.a.w.s., i učinio je njene stanovnike sljedbenicima i pomagačima Poslanika s.a.w.s.. Medina...
Sira

Zašto izučavamo siru-životopis Poslanika s.a.v.s.

Priredio: Sanel RamićU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Cilj izučavanja Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, sire nije da bi se saznale samo historijske činjenice vezane za događaje i priče iz Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, života. Naprotiv, cilj je mnogo važniji, a to je da svaki musliman razmisli o suštini islama...
Sira

Posljednji dani Allahovog poslanika s.a.v.s.

Preveo: Haris Hećimović,  ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,  najodabraniji poslanik... najbolji čovjek koji je koračao zemljom... onaj kojem pripada šefa’at na Sudnjem danu... najbolji i najplemenitiji čovjek... prvi koji će ući u Džennet.... onaj kojem pripada najbolje mjesto u Džennetu, koje mu je sam Gospodar svjetova...
Sira

Poslanikov s.a.v.s. noćni namaz…

Prevela: Ehlimana HardaušNoć je svojom tminom obavila Medinu, ali ju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osvijetlio spominjanjem Uzvišenog Allaha i obavljanjem noćnog namaza odazivajući se tako naredbi svoga  Stvoritelja: "O ti umotani! Probdij noć osim malog dijela, polovinu njezinu ili malo manje od nje." (El-Muzzemmil, 1-3) Od Ebu Hurejre,...
1 7 8 9 10
Page 9 of 10