Sira

Sira

Poslanikova, s.a.v.s., porodica, časni ehlul-bejt (1dio)

Preveo: Fahret Kadrić Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je mir i spas na vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe. Kroz ovaj tekst, u formi pitanja i odgovora, upoznat ćemo se sa nekoliko činjenica vezanih za Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, porodicu. Od Allaha pomoć tražimo i...
Sira

Medina je bolja po njih ako išta znaju…

Priredio: Sead ef. JasavićPoštovanje i ljubav prema Poslaniku s.a.w.s., se ogleda i u poštovanju i ljubavi prema poslanikovoj s.a.w.s., Medini – mjestu njegove hidžre, njegovog života i smrti. Allah dž.š., je odabrao Medinu za mjesto boravka Njegovom Poslaniku s.a.w.s., i učinio je njene stanovnike sljedbenicima i pomagačima Poslanika s.a.w.s.. Medina...
Sira

Zašto izučavamo siru-životopis Poslanika s.a.v.s.

Priredio: Sanel RamićU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Cilj izučavanja Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, sire nije da bi se saznale samo historijske činjenice vezane za događaje i priče iz Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, života. Naprotiv, cilj je mnogo važniji, a to je da svaki musliman razmisli o suštini islama...
Sira

Posljednji dani Allahovog poslanika s.a.v.s.

Preveo: Haris Hećimović,  ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,  najodabraniji poslanik... najbolji čovjek koji je koračao zemljom... onaj kojem pripada šefa’at na Sudnjem danu... najbolji i najplemenitiji čovjek... prvi koji će ući u Džennet.... onaj kojem pripada najbolje mjesto u Džennetu, koje mu je sam Gospodar svjetova...
Sira

Poslanikov s.a.v.s. noćni namaz…

Prevela: Ehlimana HardaušNoć je svojom tminom obavila Medinu, ali ju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osvijetlio spominjanjem Uzvišenog Allaha i obavljanjem noćnog namaza odazivajući se tako naredbi svoga  Stvoritelja: "O ti umotani! Probdij noć osim malog dijela, polovinu njezinu ili malo manje od nje." (El-Muzzemmil, 1-3) Od Ebu Hurejre,...
Sira

Svetost Kabe

Piše: Mr. Hakija KanurićJedan od najznačajnijih događaja koji se desio na Arabljanskom poluotoku je stravično uništenje abesinijske vojske koju je predvodio Abraham. U drugoj polovini šestog stoljeća po Isau, alejhis-selam, Jemenom je upravljao abesinijski vladar Abraham. Abraham je bio kršćanske vjere. Sagradio je ogromnu crkvu u Jemenu, a zatim je...
Sira

Poslanikov s.a.v.s. odnos prema supruzi

Prevela: Ehlimana HardaušAllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Čitav dunjaluk je užitak, a najbolji dunjalučki užitak je dobra žena." (Sahihul-džamiis-sagir) Poslanik ovog ummeta predstavlja prekrasan primjer lijepog i blagog ophođenja prema suprugama i poznavanja njihovih duševnih potreba. Aiša, r.a., rekla je: "Znala sam piti (iz posude), a bila...
Sira

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u svojoj kući

Prevela: Ehlimana HardaušSvaki muškarac, kao gospodar kuće, onaj koji izdaje naredbe i zabrane, i kome se svi ukućani potčinjavaju, ponaša se u svojoj kući po svojoj čistoj prirodi i tada se otkriva njegova istinska narav. Stoga, da sagledamo kako Poslanik ovog ummeta, njegov vođa i učitelj, sallallahu alejhi ve sellem,...
Sira

Metode nevjernika u borbi protiv Muhammeda s.a.v.s. (2 dio)

Priredio:  Sadik Turković     Deveta metoda: Povezivanje mušrika sa židovima iz Medine i drugih okolnih mjesta kako bi došli sa pitanjima na koja Poslanik, alejhis-selam, ne može odgovoritiMušrici su poslali svoju delegaciju u Medinu, na čijem čelu su bili En-Nadr b. El-Haris i Ukbe b. Ebi Muit, kako bi od...
Sira

Metode nevjernika u borbi protiv Muhammeda s.a.v.s. (1 dio)

Priredio:  Sadik Turković    Neposredno nakon objavljivanja ajeta u kojem Allah kaže: ''I opominji rodbinu svoju najbližu'', spušten je i ajet u kojem Uzvišeni Allah kaže:  ''Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i mnogobožaca se okani'' (El-Hidžr, 94). Nakon objave ovih ajeta, Allahov Poslanik otpočeo je sa javnim pozivanjem...
1 5 6 7
Page 7 of 7