Sira

ISTAKNUTOSira

Koračamo li i mi putevima Hidžre?

Piše: Amir Durmić Allah, dželle šanuhu, u suri En-Nahl kaže: ''One koji se isele Allaha radi, nakon što su bili progonjeni, Mi ćemo još na ovom svijetu na lijepo mjesto smjestiti, a nagrada na onom svijetu bit će još veća – kad bi oni samo znali! – onima koji budu...
ISTAKNUTOSira

U šetnji sa Allahovim Poslanikom

Priredio: Anes Fejzić  Svaka Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, riječ, svaki njegov postupak i pokret ukazivali su na savršenstvo njegove ličnosti, kako kao poslanika i Božijeg odabranika, tako i kao čovjeka koji je živio običnim životom, kao i njegovi ashabi. Svakodnevno se družio sa svojim ashabima, odlazio na trgove, nastojeći...
ISTAKNUTOSira

Poslanikova ženidba Hafsom

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u trećoj hidžretskoj godini oženio se Hafsom, kćerkom Omera b. Hattaba, radijallahu anhuma. Hafsa je jedna od prvih muslimanki, a njen muž, vrli ashab Hunejs b. Huzafa, radijallahu anhu, bio je jedan od učesnika Bedra, ranjen je u Bitki na Uhudu i od tih je...
ISTAKNUTOSira

Bitka na Uhudu

Treće godine po Hidžri odigrala se Bitka na Uhudu, brdu smještenom na sjevernoj strani Poslanikove džamije, na udaljenosti od oko šest kilometara, u kojoj su muslimani bili na velikom iskušenju i u kojoj je palo sedamdeset šehida. (Buhari, 4043) Početak bitke i razlog poraza Od samog početka bitke, muslimani su...
ISTAKNUTOSira

Smrt Poslanikove, s.a.v.s., kćerke Rukajje

Osman b. Affan nije učestvovao u Bitki na Bedru jer je njegova supruga Rukajja, kćerka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bila bolesna. Kako bi mogao paziti svoju bolesnu suprugu i o njoj se brinuti, Osman je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zatražio dozvolu da ostane uz nju, što...
ISTAKNUTOSira

Bitka na Bedru

U mjesecu ramazanu druge hidžretske godine došlo je do veličanstvene bitke, u historiji poznate kao Bitka na Bedru, koja se u Kur’anu naziva Jevmul-furkan, odnosno Dan kada se rastavila istina od neistine, i kada je Uzvišeni Allah ponizio širk i mušrike, a uzdigao islam i muslimane. Tog dana život su...
ISTAKNUTOSira

Vjerovjesnikova dova za Medinu

Nakon što su se neki muhadžiri, zbog promjene klime i mjesta boravka, razboljeli u Medini u kojoj su se nastanili, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, Uzvišenom je Allahu uputio sljedeću dovu: “Allahu moj, omili nam Medinu kao što si nam omilio Meku ili još više od toga! Sačuvaj je od...
ISTAKNUTOSira

Sretan li si, Ebu Ejjube!

Svaki ensarija priželjkivao je i nadao se da će njemu pripasti čast da ugosti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pazeći na njihove osjećaje, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prema svima se lijepo i učtivo odnosio, međutim, rekao im je: ”Smjestit ću se kod klana Benu Nedždžar jer su oni...
ISTAKNUTOSira

Početak putovanja

U noći sa nedjelje na ponedjeljak, a bila je to prva noć tek nastalog mjeseca rebiul-evvela, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, upravio je svoje plemenito lice ka Medini i zajedno sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom, radijallahu anhu, krenuo na blagoslovljeni put. Sa njima dvojicom pošli su i Ebu Bekrov...
ISTAKNUTOSira

Prva prisega na Akabi

Jedanaeste godine po poslanstvu došlo je do plodonosnog i blagoslovljenog susreta između Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i nekolicine stanovnika Medine, koji je rezultirao time da je već naredne, dvanaeste godine po poslanstvu, u toku hadžskih obreda, grupa od dvanaest ljudi došla iz Medine u Meku i tom prilikom susreli...
1 2 3 4 5 6 10
Page 4 of 10