Sira

ISTAKNUTOSira

Poslanikovo naslijeđe

Amr b. Haris, radijallahu anhu, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije nakon smrti ostavio ni zlatnika ni srebrenjaka, ni roba ni ropkinje. Ostavio je samo bijelu mazgu Bejdu, koju je jahao, svoje oružje i komad zemlje koji je uvakufio za putnike namjernike.” Aiša, radijallahu anha, pripovijeda: “Kada je...
ISTAKNUTOSira

Odabir halife

Uzvišeni je Allah, iz Svoje svekolike milosti, ashabima podario mudrost, zrelost i razboritost, tako da su odmah nakon smrti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, po hitnom i kratkom postupku, pristupili izboru halife muslimana. Nakon sazivanja šure – savjetodavnog vijeća, brzo su Ebu Bekra es-Siddika, radijallahu anhu, izabrali za novog halifu...
ISTAKNUTOSira

Smrt u Aišinoj odaji

Aiša, radijallahu anha, pripovijeda: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, umro je u mojoj sobi, u onom danu u kojem je po uobičajenom rasporedu svakako i trebao da bude kod mene. Svevišnji Allah uzeo mu je dušu dok mu je glava bila između moga vrata i mojih prsa, a njegova je...
ISTAKNUTOSira

Smrt Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem

Velika nevolja, strašna tragedija i događaj toliko bolan da je potresao duše vjernika, uzdrmao njihova srca i na oči im natjerao suze. Smrt Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najveća je nedaća koja je zadesila ummet i ražalostila sve vjernike do te mjere da su ostali bez riječi. Vijest je...
ISTAKNUTOSira

Povelja o ljudskim pravima

Uzvišeni je Allah rekao: “O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.” (El-Hudžurat, 13) Tog dana na...
ISTAKNUTOSira

Oproštajni hadž

U desetoj godini po Hidžri, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, javno je obznanio da ima čvrstu namjeru obaviti hadž te godine. Kada je do muslimana doprla ta vijest, oni iz svih krajeva Arabijskog poluotoka, ali i iz drugih područja, pohrliše u Meku na hadž. U subotu, dvadeset petog zul-ka‘de desete...
ISTAKNUTOSira

Smrt Nedžašija

U devetoj godini po Hidžri umro je dobri i pravedni vladar Nedžaši, kralj Abesinije. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zajedno sa svojim ashabima klanjao mu je dženaza-namaz u odsutnosti. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio ljude o smrti Nedžašija i to odmah onog...
ISTAKNUTOSira

Islam prima Džerir b. Abdullah el-Bedželi

U devetoj hidžretskoj godini, islam je primio plemeniti ashab Džerir b. Abdullah el-Bedželi, radijallahu anhu, za kojeg je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenoseći radosnu vijest da je postao musliman, rekao: “Na ova vrata ući će jedan od najboljih Jemenaca, koji je lijep kao da ga je melek pomilovao...
ISTAKNUTOSira

Sukob u dolini Evtas i pohod na Taif

Odmah nakon okončanja Bitke na Hunejnu, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je odred vojske u potjeru za pobjeglim idolopoklonicima, a kao zapovjednika tog odreda postavio je plemenitog ashaba Ubejda b. Sulejma, kojeg su zvali Ebu Amir el-Eš’ari, radijallahu anhu. Muslimani su ih sustigli u obližnjoj dolini Evtas, koja se...
1 2 3 4 10
Page 2 of 10