Sira

Sira

Poslanikov s.a.v.s. odnos prema supruzi

Prevela: Ehlimana HardaušAllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Čitav dunjaluk je užitak, a najbolji dunjalučki užitak je dobra žena." (Sahihul-džamiis-sagir) Poslanik ovog ummeta predstavlja prekrasan primjer lijepog i blagog ophođenja prema suprugama i poznavanja njihovih duševnih potreba. Aiša, r.a., rekla je: "Znala sam piti (iz posude), a bila...
Sira

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u svojoj kući

Prevela: Ehlimana HardaušSvaki muškarac, kao gospodar kuće, onaj koji izdaje naredbe i zabrane, i kome se svi ukućani potčinjavaju, ponaša se u svojoj kući po svojoj čistoj prirodi i tada se otkriva njegova istinska narav. Stoga, da sagledamo kako Poslanik ovog ummeta, njegov vođa i učitelj, sallallahu alejhi ve sellem,...
Sira

Metode nevjernika u borbi protiv Muhammeda s.a.v.s. (2 dio)

Priredio:  Sadik Turković     Deveta metoda: Povezivanje mušrika sa židovima iz Medine i drugih okolnih mjesta kako bi došli sa pitanjima na koja Poslanik, alejhis-selam, ne može odgovoritiMušrici su poslali svoju delegaciju u Medinu, na čijem čelu su bili En-Nadr b. El-Haris i Ukbe b. Ebi Muit, kako bi od...
Sira

Metode nevjernika u borbi protiv Muhammeda s.a.v.s. (1 dio)

Priredio:  Sadik Turković    Neposredno nakon objavljivanja ajeta u kojem Allah kaže: ''I opominji rodbinu svoju najbližu'', spušten je i ajet u kojem Uzvišeni Allah kaže:  ''Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i mnogobožaca se okani'' (El-Hidžr, 94). Nakon objave ovih ajeta, Allahov Poslanik otpočeo je sa javnim pozivanjem...
1 8 9 10
Page 10 of 10