Sira

ISTAKNUTOSira

Ljubav prema Muhammedu, s.a.v.s.

Uzvišeni je Allah rekao: “Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’, a Allah prašta i samilostan je” (Alu Imran, 31). Iskreno voljeti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i dosljedno ga slijediti, postulati su na kojima se temelji vjera islam, što znači...
ISTAKNUTOSira

Poslanikov amidža Ebu Talib – ibret i pouka vjernicima

Piše: Kenan-ef. Ćosić Kada čitamo o ljudima koji su živjeli u vrijeme Allahovog Poslanika, o ashabima, muhadžirima i ensarijama, ali i o mušricima i munaficima, možemo zaključiti zašto je naprimjer Ebu Džehl u vječnoj Vatri, a Ebu Bekr u Džennetul-Firdevsu. Prvi se svim raspoloživim sredstvima borio protiv islama i muslimana,...
ISTAKNUTOSira

Privilegije Muhammeda, s.a.v.s., na ahiretu

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na ahiretu je posebno privilegiran. Ovdje ćemo u sažetoj formi navesti njegove najvažnije posebnosti i odlike: On je prvak i predvodnik svih ljudi na Sudnjem danu. (Buhari, 4712, i Muslim, 194) On je prvi čovjek nad kojim će se raspuknuti kabur na Sudnjem danu....
ISTAKNUTOSira

Muhammed, s.a.v.s., čovjek najljepšeg izgleda

Kao što mu je podario najljepše ponašanje i najdivniju ćud, neukaljanu dušu i najčistije srce, i učinio ga najoštroumnijim i najinteligentnijim od svih ljudi, Svevišnji Allah podario mu je lijep fizički izgled i tijelo bez ikakvih nedostataka. Slijede neki opisi Vjerovjesnikovog, sallallahu alejhi ve sellem, fizičkog izgleda: “Imao je najdivnije...
ISTAKNUTOSira

Čovjek najljepše ćudi

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je čovjek najboljeg morala i najljepše ćudi. Prema drugima se ophodio na najljepši način, a njegova blagost, milost i vedrina nisu imali premca. Uzvišeni je Allah rekao: “Samo Allahovom milošću, ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se...
ISTAKNUTOSira

Vjerovjesnikova, s.a.v.s., plemenitost i velikodušnost

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najplemenitiji i najvelikodušniji čovjek, darežljiviji od blagog vjetra, koji konstantno i blago puše, pa donosi svekoliku korist, i toliko je mnogo dijelio da je svakome bilo jasno da se ne boji siromaštva: ko god bi od njega nešto zatražio, on bi mu to...
ISTAKNUTOSira

Vjerovjesnik, s.a.v.s., je najviše opraštao

Od vremena kada je boravio u Meki i trpio različite vrste uvreda, inata, patnji i iskušenja, Svevišnji Allah savjetovao mu je: “Ti velikodušno oprosti!” (El-Hidžr, 85). U ovakvim situacijama, Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, ideja vodilja pretakala se u riječi: “Allahu moj, Ti oprosti mom narodu jer oni su uistinu...
ISTAKNUTOSira

Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, vrline

Svevišnji Allah odlikovao je Svoga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, uzoritim ponašanjem i vrlinama u kojima je bio i ostao nedostižan. Između ostalog, radi se o sljedećem: Najbogobojazniji Na ovom svijetu, niko Svevišnjeg Allaha nije ljepše i potpunije obožavao od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. U namazu je znao toliko...
ISTAKNUTOSira

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazuje o sebi

Ovo bismo poglavlje slobodno mogli nazvati vrstom autobiografije jer ćemo u njemu navesti hadise u kojima Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, najodabraniji sin ljudskog roda, kazuje o sebi. On je o sebi, između ostalog, kazao i sljedeće: “Ja sam Muhammed, sin Abdullahov.” (Buhari, 2699, i Muslim, 1783) “Ja sam plod...
ISTAKNUTOSira

Poslanikovo naslijeđe

Amr b. Haris, radijallahu anhu, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije nakon smrti ostavio ni zlatnika ni srebrenjaka, ni roba ni ropkinje. Ostavio je samo bijelu mazgu Bejdu, koju je jahao, svoje oružje i komad zemlje koji je uvakufio za putnike namjernike.” Aiša, radijallahu anha, pripovijeda: “Kada je...
1 2 3 10
Page 1 of 10