Sira

ISTAKNUTOSira

Nagovještaji smrti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Uzvišeni je Allah rekao: “Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan; ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti?” (El-Enbija, 34); “Ti ćeš, zacijelo, umrijeti, a i oni će, također, pomrijeti” (Ez-Zumer, 30). Ovo su ajeti koji općenito govore o smrti i o činjenici da je Muhammed, sallallahu alejhi ve...
ISTAKNUTOSira

Povelja o ljudskim pravima

Uzvišeni je Allah rekao: “O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.” (El-Hudžurat, 13) Tog dana na...
ISTAKNUTOSira

Oproštajni hadž

U desetoj godini po Hidžri, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, javno je obznanio da ima čvrstu namjeru obaviti hadž te godine. Kada je do muslimana doprla ta vijest, oni iz svih krajeva Arabijskog poluotoka, ali i iz drugih područja, pohrliše u Meku na hadž. U subotu, dvadeset petog zul-ka‘de desete...
ISTAKNUTOSira

Smrt Nedžašija

U devetoj godini po Hidžri umro je dobri i pravedni vladar Nedžaši, kralj Abesinije. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zajedno sa svojim ashabima klanjao mu je dženaza-namaz u odsutnosti. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio ljude o smrti Nedžašija i to odmah onog...
ISTAKNUTOSira

Islam prima Džerir b. Abdullah el-Bedželi

U devetoj hidžretskoj godini, islam je primio plemeniti ashab Džerir b. Abdullah el-Bedželi, radijallahu anhu, za kojeg je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenoseći radosnu vijest da je postao musliman, rekao: “Na ova vrata ući će jedan od najboljih Jemenaca, koji je lijep kao da ga je melek pomilovao...
ISTAKNUTOSira

Sukob u dolini Evtas i pohod na Taif

Odmah nakon okončanja Bitke na Hunejnu, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je odred vojske u potjeru za pobjeglim idolopoklonicima, a kao zapovjednika tog odreda postavio je plemenitog ashaba Ubejda b. Sulejma, kojeg su zvali Ebu Amir el-Eš’ari, radijallahu anhu. Muslimani su ih sustigli u obližnjoj dolini Evtas, koja se...
ISTAKNUTOSira

Bitka na Hunejnu

Bitka na Hunejnu, dolini na istoku Meke, odigrala se osme godine po Hidžri, odmah nakon oslobođenja Meke, a u njoj su se muslimani sukobili sa dva velika arapska plemena Hevazin i Sekif, koja su nastanjivala područje Taifa. Kada su muslimani osvojili Meku, pripadnike ova dva plemena uhvatila je panika jer...
ISTAKNUTOSira

Oslobođenje Meke

Osme godine po Hidžri, Uzvišeni je Allah vjernicima podario veličanstvenu i blistavu pobjedu koju je, odmah nakon Hudejbijskog mirovnog sporazuma, Svome Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i najavio riječima: “Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu” (El-Feth, 1). Iako su neke tačke tog sporazuma tada izgledale kao nepovoljne i diskriminirajuće za...
ISTAKNUTOSira

Bitka na Mu’ti i pogibija junaka

U osmoj godini po Hidžri odigrala se teška Bitka na Mu’ti, koja je ražalostila muslimane i nanijela im veliku duševnu bol. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, lično je isplanirao pohod i opremio vojsku, koja je brojala oko tri hiljade boraca, a za vrhovnog zapovjednika imenovao je Zejda b. Harisu, radijallahu...
ISTAKNUTOSira

Poslanikova pisma vladarima i velikodostojnicima

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, već poslije Hudejbijskog sporazuma, dakle šeste hidžretske godine, u praksu je uveo pisanje pisama vladarima i velikodostojnicima okolnih država i imperija u kojima ih je pozivao u islam. Enes, radijallahu anhu, kazuje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao pismo Kisri, kralju Perzije, Cezaru,...
1 2 3 8
Page 1 of 8