Sira

ISTAKNUTOSira

Poslanikova, s.a.v.s., istinoljubivost

Preveo: Smail L. Handžić Ibn Abbas, radijallahu anhuma, pripovijeda: „Kada je objavljeno: 'I opominji rodbinu svoju najbližu!' i iskrene ljude od njih, izašao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i popeo se na brdo Safa uzvikujući: 'Opasnost!' 'Ko je ovo?!', povikali su i okupili se oko njega, a on...
Sira

Poslanstvo i otpor pozivu u islam

Priredila: hfz. Jasmina Ekić Blage naravi, svijetlog lica, najljepšeg osmjeha, iskrena srca, udaljivao se naš Poslanik Muhammed, s.a.v.s., u  četrdesetoj godini života, od svojeg naroda u pećinu Hira. Tu je tražio smiraj, tu se njegova plemenita duša okrijepivala u zanosnoj osami duhovne sreće. Tu proklijava jednog ponedjeljka navečer u mjesecu...
1 2 3
Page 1 of 3