Rekaik

Rekaik

Od prvog udisaja do posljednjeg izdisaja

Piše: Alma TaletovićPoput gizdavog i posebnog  gosta, između prvog plača i udisaja i posljednjeg izdisaja, vrijeme nas posjeti, i daruje , a onda sve pristavljene, zapisane godine snivanog i urađenog odnese sa  ispisanim vječnim stranicama našega života. Zapamti nijemo naše misli i naša djela. Zabilježi sve ono urađeno i neurađeno ...
Rekaik

Znaš li nekoga ko bi me zaposlio…

Preveo: Jasir F. DizdarevićOn je završio studij na Islamskom univerzitetu u Medini i bio je primjer inteligencije, a uz to je imao i druge diplome i preporuke. Ali i pored toga nije imao uspjeha u traženju posla, iako je obišao sve državne ustanove i privatne firme. Nije htio da zbog...
Rekaik

Našao je zatvorena vrata…

Preveo: Jasir F. DizdarevićNavodi Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, od nekih upućenih da su u jednoj uličici ugledali kako se otvoriše vrata i iz njih plačući i zapomagajući izađe dječak kojeg je mati istjerala zalupivši mu vrata pred nosem. Dječak je išao uokolo, a zatim se zaustavio i zamislio. Nije...
Rekaik

Kako posti srce

Preveo: Fahret KadrićUzvišeni Allah kaže: „A On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti.“ (Et-Tegabun, 11) Uputa srca temelj je svake upute, pokretač svakog uspjeha, i osnova svakog djela. U vjerodostojnoj predaji se bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Zaista u svakom tijelu ima jedan organ,...
Rekaik

Dan isplate

Piše: Alma TaletovićJutro se polahko pomaljalo i stidljivo nagovještavalo novi dan. Još jedan  dan u kojem  snažna matica želja da se učini dobro, poput nabujale rijeke prolazi kroz moj život, pomislio je. Kiša je cijelu noć padala i milovala zemlju donoseći joj lijepe vijesti. Koliko su samo stabiljke sretno dočekale...
Rekaik

Posljednji od njih…

Preveo: Jasir F. DizdarevićZamisli užitke Dženneta i ono što je Allah pripremio od blagodati svojim robovima. Zamisli posljednjeg od stanovnika Dženneta kojem treba dvije hiljade godina da obiđe svoj posjed i svoje dvorce. A zamisli tek kako je dženetliji najvišeg stepena, kada je onome najnižeg kao što je navedeno.Pročitaj ono...
Rekaik

Ova ogrlica ima svoju priču…

Preveo: Jasir F. Dizdarević Onaj ko radi Allaha ostavi nešto Allah će mu to nadoknaditi boljim. Navodi Ibn-Redžeb u biografiji kadije Ebu-Bekra El-Ensarija El-Bezzaza da je rekao: Stanovao sam u blizini Mekke, Allah je sačuvao. Jednog dana me je spopala nesnosna glad. Nisam imao ništa čime bih je odagnao. Izašao...
Rekaik

Pobjegla je vrišteći…

Preveo: Jasir F. DizdarevićKo je to snažan i lijep mladić? Snažan i lijep, a uz to i stidljiv i učen, u punom jeku strasti, ali su one u skladu sa "kaže Allah i kaže Poslanik", njegove godine ne prelaze tridesetu; to je Er-Rebi' ibn Husejm. U njegovom gradu su živjeli...
1 39 40 41
Page 41 of 41