Rekaik

Rekaik

Posljednji od njih…

Preveo: Jasir F. DizdarevićZamisli užitke Dženneta i ono što je Allah pripremio od blagodati svojim robovima. Zamisli posljednjeg od stanovnika Dženneta kojem treba dvije hiljade godina da obiđe svoj posjed i svoje dvorce. A zamisli tek kako je dženetliji najvišeg stepena, kada je onome najnižeg kao što je navedeno.Pročitaj ono...
Rekaik

Ova ogrlica ima svoju priču…

Preveo: Jasir F. Dizdarević Onaj ko radi Allaha ostavi nešto Allah će mu to nadoknaditi boljim. Navodi Ibn-Redžeb u biografiji kadije Ebu-Bekra El-Ensarija El-Bezzaza da je rekao: Stanovao sam u blizini Mekke, Allah je sačuvao. Jednog dana me je spopala nesnosna glad. Nisam imao ništa čime bih je odagnao. Izašao...
Rekaik

Pobjegla je vrišteći…

Preveo: Jasir F. DizdarevićKo je to snažan i lijep mladić? Snažan i lijep, a uz to i stidljiv i učen, u punom jeku strasti, ali su one u skladu sa "kaže Allah i kaže Poslanik", njegove godine ne prelaze tridesetu; to je Er-Rebi' ibn Husejm. U njegovom gradu su živjeli...
1 38 39 40
Page 40 of 40