Rekaik

ISTAKNUTORekaik

Lijenost i njene posljedice

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka je na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učio bi određenu dovu, jedanput ujutro i jedanput naveče. I nama je propisano da i mi, tu istu dovu, učimo dvaput u...
ISTAKNUTORekaik

Kasida o smrti Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Stihove prepjevao: Amir Durmić Povodom smrti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Hassan b. Sabit, radijallahu anhu, spjevao je kasidu koja na najljepši način ilustruje svu tugu i bol koje su ashabi osjetili zbog rastanka sa najodabranijim Allahovim robom. Slijedi prepjev većeg dijela te kaside koju u svome djelu Es-Siretun-nebevijja,...
ISTAKNUTORekaik

Pogled u sebe

Piše: Ammara Šabić Dugo nisam pisala. Upravo sam to shvatila.  Uvijek (prije dugog nepisanja)  sam pisala život. Pisala sam slike života koji su me okruživali. Svjetovi su to, u pravom smislu riječi. Da li sam se makar u jednom od tih svjetova pronašla? Ne bih rekla, a i rekla bih,...
ISTAKNUTORekaik

Onaj ko ispruži nogu, ne pruža ruku

Priredio: mr. Osman Smajlović Jedna od mnogobrojnih koristi vjerovanja u Uzvišenog Allaha je i to da je u imanu snaga, moć, ugled, uticaj, čast, slava, dostojanstvo, ponos, visok položaj. Bit će ponosan i snažan svaki onaj koji bude istinski vjerovao u Uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah rekao je: "Oni govore:'Ako se...
ISTAKNUTORekaik

Da li je dunjaluk, zbilja, bezvrijedan i beznačajan?

Piše: Abdulvaris Ribo Kada je u pitanju ovaj svijet ili kako ga drugačije zovemo dunjaluk, veliki broj muslimana ima pogrešno shvatanje njegovog mjesta, značaja i uloge u našem životu. Dunjaluk se uglavnom posmatra kao svijet koji je proklet i koji nema nikakve vrijednosti. Takvo mišljenje i stav prema dunjaluku zasnovan...
ISTAKNUTORekaik

Velikani sa poteškoćama

Piše: Enesa Hotić Kada se rađao, njegov dolazak je bio popraćen velikom svjetlošću koja je obasjala dvorce Šama. Često pokušavam da zamislim taj snažni snop svjetlosti kako para nebesko zdanje iznad ljudskih glava i doseže čak do dalekih zemalja. Da li su se ljudi tada pitali zbog koga je to?...
ISTAKNUTORekaik

Vrijednost učenja Allahove Knjige

Priredio: Mr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči jedno slovo iz Allahove Knjige, njemu za to pripada nagrada koja se uvećava deseterostruko! Ne kažem da je elif-lam-mim slovo, već je elif slovo, lam je slovo i mim je...
ISTAKNUTORekaik

Izletišta naših srca

Piše: Enesa Hotić Prvi dodir sa stanovnicima nebesa, naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je imao kada su mu se objavili prvi ajeti sure Ikre. "Čitaj!" Ovaj glagol, izrečen u vidu naredbe, bi trebao da nas zaintrigira i okupira. Zašto baš čitanje? Da li shvatamo njegovu vrijednost? Koliko je zastupljen...
1 2 3 39
Page 1 of 39