Rekaik

ISTAKNUTORekaik

Ne budi kao pas

Priredio: mr. Osman Smajlović Uzvišeni Allah rekao je: "I kaži im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio pa ga je šejtan dostigao, i on je zalutao. A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti, ali se on ovom svijetu priklonio...
ISTAKNUTORekaik

“Za cijelu biblioteku ne bih dao jedne mrkve”

Priredio: Mithad R. Ćeman El-Esma‘ī nam pripovjeda: “Bio sam u Basri, stičući znanje, i u tim danima sam bio veoma siromašan, a u našem sokaku nalazio se prodavač koji bi me kod svakog moga odlaska iz kuće pitao kuda sam krenuo, pa bih mu rekao da idem kod tog i...
ISTAKNUTORekaik

I opet, Srebrenica…

Piše: Hilmija Redžić U ime Allaha, Milostvog, Samilosnog! Teško je o ovome bilo što reći... Da, zaista teško... Ponekad se zapitam da li ovu teškoću osjeti onaj koji je učestvovao u ovome genocidu savremenog doba...??? Da li teško uzdahne onaj koji je ubijao...??? Da li osjeti grižu savjesti???  Ili mu...
ISTAKNUTORekaik

Slavljen neka si Svevišnji Allahu

Piše: dr. Hakija Kanurić Ako bi, čitajući časni Kur'an, obratili pažnju na riječi tesbiha „subhanallah“ (slavljen neka si Allahu) uočili bi da te riječi nisu nimalo obične, da imaju posebno dejstvo i učinak i da njima odiše cjelokupni kosmos. Jedna od posebnosti tih riječi jeste da štite od nedaća i...
ISTAKNUTORekaik

Dobro djelo za koje nema nagrade

Piše: dr. Rusmir Čoković Kako to da dvojica vjernika na isti način urade neko dobro djelo za koje jedan ima nagradu, a drugi nema nagradu kod Allaha? Kako to da dva vjernika urade isto dobro djelo, a da jedan ima hiljadu puta veću nagradu od drugog? Kako se može desiti...
ISTAKNUTORekaik

Pet prava koja Kur’an ima kod tebe

Priredio: Haris Osmanagić Da pitate prosječnog pojedinca koja su prava njegovog poslodavca kod njega, odgovor bi došao spreman. Slično, kada bi bilo koga pitali o pravima supružnika ili djece, čak i pravima ljubimca i elektronskog uređaja, ne bi morao dvaput razmisliti. Međutim, ukoliko jednog prosječnog muslimana upitate da nabroji prava...
ISTAKNUTORekaik

Znakovi gafleta – nemara

Piše: mr. Hasan Stranjac Vjernik je u opasnosti od mnogih bolesti koje ugrožavaju njegovo duhovno stanje, od njih je i bolest nemara. Može se znači reći da je gaflet, ili nemar, provođenje vremena u onome što ne koristi zabavljajući se i slijedeći svoje strasti i prohtjeve, i zaboravljanje onog što...
ISTAKNUTORekaik

Propis i lijepi postupci vezani za pozajmicu

Priredio: mr. Elvedin Pezić Islam je savršena vjera. Nije ostavio niti jedno pitanje a da ga nije jasno definisao. Jedno od tih pitanja jeste i pitanje s kojim se velik broj ljudi svakodnevno susreće, pitanje pozajmica i dugova. Živimo u vremenu kada se ljudi veoma lahko odluče na uzimanje pozajmice. ...
ISTAKNUTORekaik

Islamsko bratstvo između teorije i prakse

Piše: Nevad Alijagić Uzvišeni Allah, dž.š.,  u Svojoj časnoj Knjizi je rekao:” Vjernici su samo braća, zato pomirite svoja dva brata i bojte se Allaha da bi vam milost bila darovana.” (El-Hudžurat, 10.) Upravo ovaj termin BRAT/BRAĆA je koristio Uzvišeni Gospodar kada opisuje vezu među vjernicima. Ovo bratsvo među vjernicima...
ISTAKNUTORekaik

Lijepo mišljenje o Allahu

Piše: mr. Hajrudin Ahmetović Od lijepog ophođenja sa Uzvišenim Allahom jeste i da imamo lijepo mišljenje o Njemu. Ovakvo mišljenje o našem Gospodaru lijepo je da se proteže kroz sve naše obaveze koje činimo. Tako, kada obožavamo Allaha kako samo Njemu dolikuje, imamo lijepo mišljenje o našem Gospodaru vjerujući da...
1 2 3 40
Page 1 of 40