PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

Da li sura El-Mulk štiti grješnike od patnje u kaburu?

Pitanje: Da li je tačno da sura El-Mulk – Vlast (Tebarekel-lezi) štiti od patnje u kaburu, i ako jeste, da li se to odnosi i na onoga ko je griješio i loše postupao na dunjaluku i zaslužio kabursku patnju? Odgovor: O vrijednosti sure El-Mulk zabilježene su brojne predaje u kojima...
PITANJA I ODGOVORI

Prodaja alkohola i svinjetine nemuslimanima u neislamskoj zemlji?

Pitanje: Vlasnik sam restorana u neislamskoj zemlji. Da li mi je dozvoljeno prodavati nemuslimanima ono što je inače zabranjeno muslimanima, poput alkohola i svinjetine, pozivajući se na fetvu u hanefijskom mezhebu koja dozvoljava zabranjene ugovore sa nemuslimanima u neislamskoj zemlji? Odgovor: Prodaja svinjskog mesa i alkohola haram je u svakoj...
PITANJA I ODGOVORI

Propisi vezani za menstruaciju?

Pitanje: Šta je žena dužna učiniti ako, vjerujući da je menstruacija prestala, počne obavljati namaz te zatim otkrije ponovnu pojavu krvi ili druge tekućine? Po čemu se razlikuje istihaza od hajza i kako je prepoznati? Odgovor: Poremećaj u menstrualnom ciklusu otvara mnoge dileme oko čistoće, namaza i drugih vjerskih propisa...
1 62 63 64
Page 64 of 64