PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

Boluje od opsesivno-kompulzivnog poremećaja, psuje i proklinje, da li je po Šerijatu, odgovoran za svoje postupke?

Pitanje: Suočavam se s opsesivno-kompulzivnim poremećajem, posebno u namazu, kupatilu ili autu, ako sam sam. Vrsta opsesivnosti koja je mene zahvatila odnosi se na proklinjanje i psovanje. Izgovaram ružne riječi bijesan na sebe, kao na primjer, proklinjem sam sebe, oca, majku, odnosno ljut sam na sebe. Odgovor: Hvala Allahu! Šejtan teži...
PITANJA I ODGOVORI

Je li dozvoljeno obavljati dobrovoljni sa’j?

Pitanje: Je li dozvoljeno obavljati dobrovoljni sa’j? Odgovor: Nije dozvoljeno obavljati dobrovoljni sa’j jer je to obred koji se obavlja isključivo u sklopu hadža ili umre, na temelju uzvišenog kur’anskog ajeta: “Safa i Merva jesu Allahova časna mjesta, zato onaj koji Kabu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakav prijestup ako krene...
PITANJA I ODGOVORI

Treba li klanjati namaz povodom oblačenja ihrama?

Pitanje: Treba li klanjati namaz povodom oblačenja ihrama? Odgovor: Nije predviđeno da se povodom oblačenja ihrama obavi namaz. Stigne li čovjek na mikat neposredno prije nastupanja namaskog vremena, bolje je da obavi namaz koji slijedi i da zatim obuče ihrame. Ukoliko na mikat stigne u kasno jutro, naprimjer, tad će...
PITANJA I ODGOVORI

Je li dozvoljeno da obavim hadž za svog umrlog djeda?

Pitanje: Je li dozvoljeno da obavim hadž za svog umrlog djeda, a već sam obavio hadž za sebe? Odgovor: Nema smetnje u tome da obavite hadž za svog djeda koji nije obavio obavezni hadž, utoliko što je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odobrio obavljanje hadža za umrlu osobu. Šejh Muhammed...
PITANJA I ODGOVORI

Može li se zekat dati svakome ko prosi?

Pitanje: Može li se zekat dati svakome ko prosi? Odgovor: Zekat se ne može dati svakom ko prosi, to više jer ima i onih ljudi koji imaju dovoljno, a žele još. Takvi će se na Sudnjem danu, onda kad budu prisutni svjedoci, pojaviti bez mesa na licu, Allah nas sačuvao!...
1 2 3 4 64
Page 2 of 64