Odbrana sunneta

Odbrana sunneta

Sunnitsko-šiitski dijalog iz perspektive Mustafe es-Sibaija i Muse Džarallaha

Autor: dr. Alija es-Sallabi Preveo i uredio: Abdullah Nasup Iskustvo Mustafe es-Sibaija Dr. Mustafa es-Sibai uložio je velike napore na polju ostvarivanja saradnje i zbližavanja s nekim šiitskim učenjacima i u tom cilju nastojao je organizirati islamsku konferenciju za proučavanje načina zbližavanja i ostvarenja sloge između dvije strane. Smatrao je...
Odbrana sunneta

Obavezno štivo za svakog muslimana: Istina o vjerovanju šija u BiH

Pripremio: Resul Mehmedović Na samom početku djelovanja ši'ijskih misionara u BiH, prevođena je i štampana literatura koja u većini slučajeva nija sa sobom imala žig ši'izma ili barem nije u tolikoj mjeri bilo izraženo. Međutim, iz dana u dan, bosanski muslimani sve više bivaju izloženi propagandi, koja je nesmetano počela...
Odbrana sunneta

O zbližavanju između sunija i šija

Odgovorio: mr. Safet Kuduzović Pitanje: Nerijetko se na web-portalima mogu čitati članci koji govore o šiitima, uglavnom negativno. Ja sam prosječan musliman i volio bih da muslimani budu jedinstveni, naročito u ovom teškom vaktu za vjernike. Zar nije preče i bolje raditi na zbližavanju sa šiitima nego pisati protiv njih?...
Odbrana sunneta

Šiiti i nepogrješivi imami

Piše: mr. Safet Kuduzović Pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi i njihovo pretjerano hvaljenje te dizanje na stepene koji im ne pripadaju, bilo je razlog nastanka prvog širka na Zemlji. Šiiti smatraju da je vjerovanje u nepogrješive imame elementarni dio islama. Najveći šiitski autoritet El-Kulejni u djelu Usulul-kafi, 2/18, prenosi od...
Odbrana sunneta

Ehlul-bejt je čist od razvrata (3 dio)

Piše: Halil ef. Makić Odgovor na neistine koje o mut’a braku iznose šiitski autoriteti koji djeluju među Bošnjacima: “Teško toga Dana lažljivcima.” (El-Mutaffifun) Ibn Mes‘ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iskrenost vodi dobroti, a dobrota vodi u Džennet. Zaista čovjek iskreno govori (i...
Odbrana sunneta

Pogled šiija-imamija na muslimane ehli-sunneta (1 dio)

Piše: mr. Safet Kuduzović Kroz historiju islama sunnije (tj. hanefije, malikije, šafije, hanbelije, zahirije i svi koji su slijedili njihov put), jedina ispravna grupacija muslimana, imali su raznorazne neprijatelje. Povodi i motivi ispoljavanja ovog neprijateljstva kao i njegovi zagovornici bili su različiti. Skupina koja je veoma podlo i ekstremno izražavala...
Odbrana sunneta

Ehlul-bejt je čist od razvrata (2 dio)

Piše: Halil ef. Makić Odgovor na neistine koje je o mut`a braku iznose šiitski autoriteti koji djeluju među Bošnjacima -  “Teško toga dana lažljivcima.” (El-Mutaffifun) Ibn Mes‘ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iskrenost vodi dobroti, a dobrota vodi u Džennet. Zaista čovjek iskreno...
Odbrana sunneta

Ehlul-bejt je čist od razvrata[1]

Piše: Halil ef. Makić Odgovor na neistine koje o mut`a braku iznose šiitski autoriteti koji djeluju među Bošnjacima: Uzvišeni Allah rekao je: “Teško toga dana lažljivcima.” (El-Mutaffifun) Ibn Mes‘ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iskrenost vodi dobroti, a dobrota vodi u Džennet. Zaista...
1 2 3
Page 2 of 3