Kur'an

ISTAKNUTOKur'an

“Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Jasno je zbog čega ću ovu knjigu, u kojoj sam govorio o kur’anskim pravilima, završiti pravilom: “Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu...” koje ulijeva u srce muslimana čvrsto vjerovanje u savršenstvo i veličinu Božije knjige, Kur’ana, kao i to da je...
ISTAKNUTOKur'an

“Pitajte učenjake, ako to vi ne znate”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović I ovo kur’ansko pravilo pomaže čovjeku da ispravno postupa u ibadetima, vjerskim propisima o kojima nema znanja, u ponašanju i odnosu prema drugim ljudima. U surama en-Nahl i el-Enbijā Allah, džellešanuhu, zapovjedio je mekanskim višebošcima, oholim poricateljima istine, da pitaju o...
ISTAKNUTOKur'an

Odlike hafiza Kur’ana na dunjaluku i ahiretu

Priredio: mr. Elvedin Pezić Pitanja: Koje će nagrade za svoje učenje imati hafiz Kur’ana na dunjaluku i na ahiretu? Šta od toga ima njegova rodbina? Šta od toga imaju generacije prije njega i poslije njega? Odgovor: Prvo: Učenje Kur’ana napamet (hifz) ibadet je kojim čovjek treba da traži Allahovo lice...
ISTAKNUTOKur'an

“I svako je znao iz kojeg će vrela vodu piti”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ovo kur’ansko pravilo postalo je općeupotrebno među ljudima, ono je oličenje mudrog Božijeg davanja kad je riječ o ljudima, a pomoću njega čovjek stvari rezonira umjereno i ispravno. Svevišnji Allah rekao je: “I kad je Musa za narod svoj vodu molio,...
ISTAKNUTOKur'an

“A On će srce onog koji u Allaha vjeruje uputiti ”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ovo nam je uzvišeno pravilo uvijek potrebno, a pogotovu u stresovima i mnogim iskušenjima. Gospodar je rekao: “Nikakva se nevolja bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onog koji u Allaha vjeruje uputiti. – Allah sve dobro zna” (et-Tegābun,...
ISTAKNUTOKur'an

Šta uraditi kad se ‘ulijenite’ i teško vam je učiti hifz?

Piše: hfz. Nedim Botić Budite blagi prema sebi. Povremen pad motivacije i volje je normalna pojava. Odmorite se, prošetajte, popričajte s prijateljima. I naravno, naspavajte se jer često umor i lijenost su proizvod nenaspavanosti i loše životne rutine. Gledajte inspirativne emisije o hifzu i hafizima Kur'ana, poput "Putnika s Kur'anom"....
ISTAKNUTOKur'an

“A za dobro koje učinite Allah zna”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Slavljeni Allah rekao je: “Hadž je u određenim mjesecima. Onom ko se obaveže da će u njima hadž obavljati nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža. A za dobro koje učinite Allah zna. I...
ISTAKNUTOKur'an

“Dobra djela zaista poništavaju hrđava”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Onaj ko je  pogriješio i želi se vratiti Uzvišenom Allahu treba imati na umu sljedeći kur’anski ajet: “I obavljaj namaz početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku...
ISTAKNUTOKur'an

„Kad porastem, želim biti hafiz Kur’ana“

Piše: Nedim Botić  Jučer me na Baščaršiji zaustavila jedna starija žena koja je za ruku vodila malog dječaka. Reče mi: "Ovo je moj unuk Ahmed, i on voli Kur'an." Dječak mi pruži ruku i kaza: "Ja se zovem Ahmed i kad narastem bit ću hafiz. Idem sad na čas engleskog,...
1 2 3 4 5 12
Page 3 of 12