Kur'an

Kur'an

Dužnosti u pogledu plemenitog Kur’ana

Preveo: Fahret KadrićJedno od svojstava Kur'ana jeste da je on svjetlost (ar. nur), kao što kaže Uzvišeni Allah: ''Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo, a Allah dobro zna ono što radite'' (Et-Tegabun, 8.); ''A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna kojom Allah...
Kur'an

Razmišljanje o ahiretskim stanicama…

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikhaJedan od načina pomoću kojega ćemo se liječiti od bolesti slaboga imana i slabe vjere jeste prisjećati se svih ahiretskih stanica kroz koje će svako od nas proći. Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., kaže: „Ako ljudska misao bude ispravna ona će uroditi plodom oštroumnosti i dubljeg viđenja...
Kur'an

Kur’anski primjer iskrenog i dvoličnog udjeljivanja sadake

Priredio: Osman Smajlović, Ummul-Qura, Mekka MukerremaNavođenje primjera je kur’anski način kojim se učaču usmjeravaju misli i pojednostavljuje razumijevanje značenja ajeta. Što je misao više formulirana i izražena u skladu sa stvarnošću, to je jasnija u pojašnjenju i određivanju cilja koji vjernik treba dostići. Plemeniti Kur`an naveo je primjere kojima se...
Kur'an

Miris učača Kur’ana

Piše: Haris Hećimović (student na Univerzitetu Ummul-Qura, Mekka) “Primjer vjernika koji uči Kur’an je kao primjer utrudždžeta (vrsta voća nepoznata na našim prostorima, po nekima je to Mango), njen miris je lijep, a i okus joj je lijep. Primjer vjernika koji ne uči Kur’an je kao primjer datule, ona nema...
Kur'an

Čovjek je dokaz (svjedok) protiv sebe, i uzaludna su pravdanja njegova

Pripremio: Mr. Semir ImamovićGore navedeno pravilo predstavlja jednu od najvažnijih karika duševnog odgoja, nadogradnje i pročišćenja, i efikasan je lijek u borbi protiv opakih bolesti duše, prije svih bolesti oholosti i samoljublja. A da je odgoj duše (samoodgoj) uzvišena i časna misija i čovjekova prioritetna zadaća na ovom svijetu govori,...
Kur'an

Kur’anska pravila

Pripremio: Mr. Semir Imamović Spuštanje i objavljivanje Kur’ana najjasnija je i najočitija manifestacija Božije milosti prema ljudima. On je pojašnjenje svake stvari, uputa, opomena i podsjećanje. Za onoga ko ga bude učio, pripremljena je posebna nagrada i čeka ga svako dobro na ovom i budućem svijetu. Njegova živa personifikacija je...
Kur'an

Kur’an liječi sve…

Prevela: Enesa Hotić-DizdarevićOsnova svakog liječenja je Kur'an, kao primarno sredstvo, a zatim se pristupa ostalim medikamentima. Ovaj princip se primjenjuje na sve vrste bolesti, kako psihičke tako i na one fizičke. Neki vjeruju da osobe čija je bolest tjelesna treba da idu u bolnice radi izlječenja, dok bi oni koji...
Kur'an

Najlakši način učenja Kur’ana napamet (2. dio)

Preveo: Haris Hećimović, ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka) Kako postupiti godinu dana nakon naučenog Kur’ana napamet: Godinu dana ponavljanja nakon dobro zapamćenog Kur’ana, učenik treba podijeliti Kur’an na nekoliko dijelova i tako prakticirati ponavljanje Kur’ana do kraja života, jer tako su ponavljanje prakticirali i ashabi, radijallahu anhum. Naime, ashabi su...
Kur'an

Razmišljanje o Kur’anu je obaveza ummeta

Preveo: Smail L. HandžićUzvišeni Allah na različite načine poziva Svoje robove da razmišljaju o ajetima koje im je objavio u Svojoj veličanstvenoj Knjizi. Jasno je obznanio da je to osnovni cilj zbog čega je objavljen Kur'an, rekavši: ''Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili...
Kur'an

A zašto oni ne razmisle o Kur’anu?

Piše: Mr. Hakija Kanurić"A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge proturječnosti." (En-Nisa, 82)U narednim redovima navedeno je nekoliko kur'anskih ajeta u kojima Uzvišeni Allah obavještava o događajima u budućnosti, koji su se nakon toga...
1 10 11 12
Page 12 of 12