ISTAKNUTO

ISTAKNUTORamazan i post

Ponašanje za vrijeme posta (Ramazanska besjeda 4.dio)

Preveo: mr. Ahmed Purdić Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post je štit, pa neka se postač sustegne od spolnog općenja i ružnih djela, a ako ga neko bude grdio, neka mu kaže: ‘Ja postim! Ja postim!’” Hadis bilježe El-Buhari i Muslim....
ISTAKNUTORamazan i post

Neke od blagodati ramazana (Ramazanska besjeda 2.dio)

Preveo: mr. Ahmed Purdić Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada nastupi mjesec ramazan, otvore se nebeska vrata, a zatvore džehennemska, i šejtani se povežu u lance.” Hadis bilježe El-Buhari i Muslim. U drugom se predanju navodi: “Kada nastupi prva noć ramazana,...
ISTAKNUTORamazan i post

Post je jedan od temelja islama (Ramazanska besjeda 1.dio)

Preveo: mr. Ahmed Purdić Uvod Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na najuglednijeg Vjerovjesnika i Poslanika. Mjesec ramazan je mjesec ovog odabranog, zadnjeg ummeta kojeg je Uzvišeni Allah odlikovao nad ostalim ummetima i istaknuo ga pečatom svih poslanika, Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem. U ovom mjesecu muslimani...
ISTAKNUTORamazan i post

Dnevni program jednog postača

Priredio: Sanel Ramić Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je selam i salavat na najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe.Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala u prijevodu značenja Kur'ana:"I neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu!" (El-Mutaffifun, 26.) Ovaj plan...
ISTAKNUTORamazan i post

Pohvalnost kijama u ramazanu – teravih-namaza

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko provede ramazan klanjajući, vjerujući i nadajući se (Allahovoj) nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi.” Muttefekun alejhi. Dokumentacija hadisa  Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/250, i Muslim, 759. Propisi, pouke i poruke - Hadis...
ISTAKNUTORamazan i post

Deset načina kako dočekati ramazan

Priredio:  Sanel Ramić Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je selam i salavat na najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe. Ovo pismo upućujem svakom onom muslimanu koji dočekuje ramazan u zdravlju i snazi, kako bi ga iskoristio u pokornosti Stvoritelju. Pokušao sam u ovom tekstu...
ISTAKNUTOSira

Ljubav prema Muhammedu, s.a.v.s.

Uzvišeni je Allah rekao: “Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’, a Allah prašta i samilostan je” (Alu Imran, 31). Iskreno voljeti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i dosljedno ga slijediti, postulati su na kojima se temelji vjera islam, što znači...
ISTAKNUTORekaik

Brak je rahatluk za dušu

Piše: mr. Osman Smajlović Da li pisati o braku u vremenu neženstva, neženja i neudati? Da li im treba poručiti da je brak jedno od Allahovih znamenja kao i oaza duševnog smiraja i mira? Uzvišeni Allah rekao je: "i jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste...
HadisISTAKNUTO

O donošenju radosne vijesti

Od Ebu Ibrahima, kojeg neki zovu Ebu Muhammed, a neki Ebu Muavija Abdullah b. Ebu Evfa, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obradovao Hatidžu, radijallahu anha, obavijestivši je da će u Džennetu imati kuću od šupljeg bisera u kojoj neće biti nikakve buke niti umora....
1 2 3 4 5 6 88
Page 4 of 88