ISTAKNUTO

HadisISTAKNUTO

O istihara-namazu i šuri – dogovaranju

Rekao je Uzvišeni Allah: “I dogovaraj se s njima!” (Alu Imran, 159) Uzvišeni Allah Svome robu i poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, naređuje da sasluša i razmotri mišljenja svojih ashaba, pa je stoga on tako i postupao: s njima se dogovarao o određenim pitanjima, a sve to kako bi...
AhlakISTAKNUTO

Na putu znanja

Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko krene putem znanja Allah mu olakša put do Dženneta” (Muslim, 2699). Krenuti putem znanja nikada nije kasno. Čovjek ne mora težiti tome da bude toliko učen da bi držao predavanja i pisao tekstove/knjige. Prvi cilj stjecanja znanja,...
AktuelnoISTAKNUTO

Vrijednost svetog mjeseca zul-ka’de

Priredio: Adnan Fetić Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe. U islamu su četiri sveta mjeseca: muharrem, redžeb, zul-ka’de i zul-hidže, u kojima je, zbog njihove svetosti i vrijednosti, Allah zabranio činjenje zuluma,...
AlimiISTAKNUTO

Imam Nesai

Piše: Hfz. Entas-ef. Pramenković Imam Ahmed b. Šuajb b. Ali b. Sinan b. Bahr b. Dinar en-Nesai el-Horasani poznati je učenjak, hadiski ekspert, imam i šejhul-islam. Nadimak mu je bio Ebu Abdurrahman. (Tehzibul-kemal, 1/328; Tarihul-islam, 7/59; Es-Sijer, 14/125; Tezkiretul-huffaz, 2/194; El-Bidaja ven-nihaja, 14/792) Ibn Halikan naveo je drugačiji rodoslov imama Nesaija, rekavši...
AktuelnoISTAKNUTO

Faraonska filozofija života

Piše: Mr. Osman Smajlović Faraon je ličnost kroz koju Kur’an opisuje čitavu jednu kategoriju ljudi, njihov pristup životu, filozofiju življenja utemeljenu na oholosti i, mogli bismo kazati, megalomaniji, direktno suprotstavljenoj svemu što su Božiji poslanici naučavali i čemu vjera poziva. O svemu tome Allah kazuje u Kur’anu pozivajući nas da...
ISTAKNUTORekaik

Kur’an o porodici

Piše: Mirnes Škrijelj Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj Knjizi veliku pažnju poklanja porodici. Mnogi ajeti, ali i drugi vjerski tekstovi, govore o važnosti porodice, podstiču na sklapanje braka i na izgradnju zdravog društva čija je osnovna ćelija zdrava i bogobojazna porodica. Kur’an o porodici govori sa više aspekata, a na...
ISTAKNUTORekaik

Poštuj sebe Piše: Mr. Haris Hećimović  U prepunom Mekanskom haremu, tavafeći oko časne Kabe, pritom vodeći grupu bosanskih hadžija, poguran velikom masom ljudi iza sebe, bio sam primoran gurnuti ljude ispred. Hadžija kojeg sam direktno svojim tijelom gurnuo, misleći da sam to namjerno uradio, uputio mi je riječi koje su...
HadisISTAKNUTO

O donošenju radosne vijesti (2. dio)

  Ibn Šumas prenosi: “Došli smo kod Amra b. El-Āsa, radijallahu anhu, kada je bio na samrtnoj postelji. Dugo je plakao, pa je okrenuo svoje lice prema zidu. Tada mu njegov sin poče govoriti: ‘Oče moj, zar te Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije obradovao i obveselio s tim i...
ISTAKNUTORamazan i post

Vrijednost posta šest dana mjeseca ševala

Od Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko isposti ramazan, a potom ga (posteći) poprati sa šest dana ševvala, isto kao da je cijelu godinu postio.” Bilježi ga Muslim. Od Sevbana, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu...
1 2 3 88
Page 1 of 88