ISTAKNUTO

ISTAKNUTOSira

Smrt Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem

Velika nevolja, strašna tragedija i događaj toliko bolan da je potresao duše vjernika, uzdrmao njihova srca i na oči im natjerao suze. Smrt Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najveća je nedaća koja je zadesila ummet i ražalostila sve vjernike do te mjere da su ostali bez riječi. Vijest je...
AkidaISTAKNUTO

Primjeri proživljenja umrlih na dunjaluku

Priredio: mr. Osman Smajlović Plemeniti Kur'an na različite načine prezentira proživljenje mrtvih nakon smrti. A jedan od tih načina je navođenje primjera proživljenja na dunjaluku. Cilj je da se vjernicima uveća ubjeđenje u proživljenje i da nevjernici, uz Allahovu dozvolu, povjeruju. Želi se poručiti ljudima da je Onaj, koji je...
AktuelnoISTAKNUTO

Bitku bije Orlovića Fata

Piše: Amir Durmić Napomena: Prije više od deset godina napisao sam stihove koje sam posvetio nani Fati Orlović i njenoj lavovskoj borbi protiv cijelog sistema utemeljenom na nepravdi i zločinu. Evo, nakon više od jedne decenije, naša nana Fata dočekala je dan da se iz njene avlije ukloni crkva koja...
AktuelnoISTAKNUTO

Niste dužni ovako postupati…

Autor: Muhammed b. Ibrahim el-Hamed, Univerzitet u Kasimu Preveo: Amir Durmić Nisi dužan niti obavezan da u pogledu svakog aktuelnog pitanja, problema ili događaja zauzmeš određeni stav, a ukoliko ga i zauzmeš, ko kaže da ga uopće trebaš iznositi? Ako se i odlučiš da svoj stav ili mišljenje javno izneseš,...
ISTAKNUTOTefsir

Tefsir sure El-Kariah

Piše: Mr. Hajrudin Tahir Ahmetović (1)  El-Kariah! (2)  Šta je El-Kariah? (3)  I šta ti misliš šta je El-Kariah? (4)  Toga dana ljudi će biti poput raštrkanih leptirova! (5)  A planine će biti poput raščupane vune! (6)  Pa, što se tiče onoga čija će Vaga biti teška, (7)  on će...
ISTAKNUTORekaik

Slavljen neka si Svevišnji Allahu

Piše: dr. Hakija Kanurić Ako bi, čitajući časni Kur'an, obratili pažnju na riječi tesbiha „subhanallah“ (slavljen neka si Allahu) uočili bi da te riječi nisu nimalo obične, da imaju posebno dejstvo i učinak i da njima odiše cjelokupni kosmos. Jedna od posebnosti tih riječi jeste da štite od nedaća i...
ISTAKNUTOTefsir

Nadnaravnost izbora riječi u Kur’anu

Piše: Muaz Smajlović Kur’an je Božija mudžiza, nadnaravno djelo, mudžiza koja je data posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, a koja je vječita, nadnaravna u bilo kojem vremenu ili prostoru. U pogledu izazova, Uzvišeni kaže: “Zato neka oni sastave govor sličan Kur’anu, ako istinu govore!” (Et-Tur, 34) Sveobuhvatnost...
FikhISTAKNUTO

Vrijednost i propis posta šest dana mjeseca ševala

Piše: Šejh dr. Selman el-Awde         Preveo: Smail L. Handžić Od Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Ko isposti ramazan, i nakon njega bude postio šest dana ševvala, to će mu biti kao da je postio čitavo vrijeme.“ Ševval...
AktuelnoISTAKNUTO

Odlike Kudsa i Mesdžidul-aksaa

Piše: dr. Safet Kuduzović Od  prvog momenta kada je izgrađen pa do današnjeg dana Mesdžidul-aksa slovi kao veliki centar za promicanje čistog monoteizma zbog koga su objavljene knjige i slati vjerovjesnici ljudima. Iz tog i drugih razloga koje ćemo navesti, ova džamija ima posebno mjesto u srcima vjernika, čija je...
ISTAKNUTORamazan i post

Šta poslije ramazana?

Piše: Amela Omerović-Ćeman Poslanik, sallallahu ʻalejhi ve selleme, je rekao: „Allahu je najdraže ono djelo koje se ustrajno čini, pa makar bilo i neznatno.” (Buharija i Muslim) Uzvišeni Allah počastio nas je dočekom još jednog ramazana, mjeseca milosti i oprosta. Mnogima je ta blagodat uskraćena. Mnogi koji su postili prošli...
1 2 3 78
Page 1 of 78