ISTAKNUTO

HadisISTAKNUTO

Knjiga o znanju i nauci

Riječ znanje (ar. el-‘ilm) u suštini govora Uzvišenog Allaha ili Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne odnosi ni na što drugo osim na kur’anske ajete koji sadrže vjerske propise, ili na univerzalne riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tj. na njegov sunnet, ili na idžmu, tj. saglasnost muslimana...
AktuelnoISTAKNUTO

Opasnost razilaženja u vjeri

Piše: Mr. Osman Smajlović Razilaženje u vjeri islamu strogo je zabranjeno. Smatra se velikim grijehom i ima katastrofalne posljedice po zajednicu muslimana. U narednim redovima spomenut ću najpogubnije. Povod uništenja naroda Ibn Mesud, Allah bio sa njime zadovoljan, rekao je "Čuo sam jednog čovjeka kako uči ( jedan ajet )...
HadisISTAKNUTO

Obaveznost i vrijednost hadža (3. dio)

Lekit b. Amir, radijallahu anhu, kazuje da je jednom prilikom došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: “Moj je otac jako star i nije u stanju podnijeti ni hadž ni umru, niti putovanje”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Ti za svog oca obavi i hadž...
HadisISTAKNUTO

Obaveznost i vrijednost hadža (2. dio)

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Umra do umre iskupljuje grijehe počinjene između njih, a za hadž mebrur nema druge nagrade osim Dženneta.” Muttefekun alejhi. Dokumentacija hadisa  Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 3/397, i Muslim, 1349. Propisi, pouke i poruke -...
AkidaISTAKNUTO

Allahovo ime El-Hakk

Priredio: dr. Hajrudin Tahir Ahmetović  Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i El-Hakk. Ovo lijepo ime spominje se u Kurani Kerimu na deset mjesta. Tako Uzvišeni Allah kaže:  “Neka je uzvišen Allah, Vladar, Istiniti.” (Ta-Ha, 114.) I kaže Svevišnji: “To vam je Allah, naš Gospodar Istiniti, a šta je poslije...
HadisISTAKNUTO

Obaveznost i vrijednost hadža (1. dio)

Rekao je Uzvišeni Allah: “...Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.” (Alu Imran, 97) Većina islamskih učenjaka smatra da je ovim ajetom naređen hadž, dok drugi kažu da je njegova...
AkidaISTAKNUTO

Blagodati jutarnjeg i večernjeg zikra (2. dio)

Autor: Šejh Muhammed Salih el-Munedždžid Priredio:  Adnan Fetić, prof. Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe. Ovo je drugi tekst u kojem govorimo o određenim blagodatima jutarnjeg i večernjeg zikra i propisima vezanim...
HadisISTAKNUTO

Knjiga o itikafu

Ibn Kajjim el-Dževzijja, Allah mu se smilovao, u svom djelu Zadul-mead, 2/86–87, rekao je  sljedeće: “Imajući u vidu da ispravnost srca i njegova ustrajnost na njegovom putu do Uzvišenog Allaha zavisi od obima njegove posvećenosti Allahu i popravljanja njegovog općeg stanja kako bi Mu se predalo potpuno, oporavak srca i...
AkidaISTAKNUTO

Blagodati jutarnjeg i večernjeg zikra (1. dio)

Autor: Šejh Muhammed Salih el-Munedždžid Priredio:  Adnan Fetić, prof. Zikr je jedno od djela od kojih čovjek ima veliku korist. Uzvišeni Allah u mnogim je kur’anskim ajetima naredio vjernicima da Ga spominju, da Ga se sjećaju i pohvalio je najljepšom pohvalom sve one koji budu ustrajavali na tom putu. Uzvišeni...
AktuelnoISTAKNUTO

Razumijevanje prioriteta u svjetlu Kur’ana i sunneta

Piše: Mr. Osman Smajlović Izvori islama, plemeniti Kur’an i časni sunnet uče nas jednom velikom i važnom pravilu – pravilu davanja prednosti prioritetima u svakodnevnom životu. Podučavaju nas istinskom razumijevanju i poimanju prioriteta. Riječ prioritet obuhvata interese dunjaluka i ahireta. Odnosno, obuhvata šerijatske propise i ibadete. Vrlo je važno napomenuti...
1 2 3 91
Page 1 of 91