Hadž i kurban

Hadž i kurban

Ukratko o propisima kurbana

Priredio: Senad ĆemanHvala Allahu, dž.š., koji nas je učinio sljedbenicima Svoga prijatelja Ibrahima, a.s, i miljenika Muhammeda, s.a.v.s. Uzvišeni Allah, dž.š.,  u Mudroj Knjizi kaže: ''Do Allaha neće doprijeti kurbansko meso niti krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša.” (El-Hadždž, 37.)Definicija kurbanaPod kurbanom se podrazumijeva klanje...
Hadž i kurban

Propisi hadždža i umre za ženu kroz pitanja i odgovore

Preveo: Jasir F. DizdarevićPitanje: Da li je obaveza za ženu da od muža traži dozvolu za hadždž? Odgovor: U ovom propisu postoji podjela; koja pojašnjava, a to je: 1. Ako je hadždž dobrovoljan, žena je obavezna da za njega traži dozvolu od svoga muža, zbog toga što njen muž ima...
1 2 3 4
Page 4 of 4