Hadž i kurban

Hadž i kurban

Ashabijke i Oproštajni hadždž

Oproštajni hadždž jasno ukazuje na počasti muslimanke u islamu. Ovom velikom i značajnom događaju u historiji islama prisustvovale su mnoge Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, supruge, ali i ostale muslimanke. Neke od njih uspjele su u svojoj namjeri obavljanja hadždža zajedno sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a one koje...
Hadž i kurban

Propis klanjanja džume na dan Bajrama

Preveo: Amir I. Smajić Fetva Stalne komisije za izdavanje fetvi u KSA: Zahvala pripada Allahu, Jedinom, i neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe. S obzirom na to da nam je pristiglo mnoštvo pitanja u vezi sa obavezom klanjanja džuma-namaz ako se zadesi...
Hadž i kurban

Pouke i poruke hadždža

Preveo: Admir ef. Zekić Hadždž nas uči skromnosti u odijevanju i stanovanju: hadžija obuče dva komada platna i spava na prostoru koliko se može ispružiti i zadovoljan je time. Hadždž ulijeva strahopoštovanje nevjernicima, jer kada se muslimani, pored svih međusobnih razlika i razilaženja, mogu okupiti na jednom mjestu u određeno...
Hadž i kurban

Ponašanje tokom hadždža

Piše: Hajruddin Tahir Ahmetović Sva zahvala pripada samo Allahu koji nas je uputio u islam i bez čije upute ne bismo bili na Pravom putu. Neka su Allahovi potpuni salavati i selami na Njegovo najbolje stvorenje, našega Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve...
Hadž i kurban

I oglasi ljudima hadž – hutba 2.

Hatib: Nezim Halilović MuderrisBraćo i sestre u islamu! Danas 24. zu-l-ka'de 1432. god. po H., 21. oktobra 2011. godine, u drugoj hutbi zaredom, uz Allahovu, subhanehu ve te'ala, pomoć govorim o temi I oglasi ljudima hadž. Ovih dana, braćo i sestre, preko dva miliona muslimana iz cijeloga svijeta hrle prema...
Hadž i kurban

I oglasi ljudima hadž – hutba 1.

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu, danas 17. zu-l-ka'de 1432. god. po H., 14. oktobra 2011. godine, hutbu sam naslovio sa I oglasi ljudima hadž. Spomenutu temu sam odabrao u vrijeme intenzivnih priprema za odlazak ovogodišnjih hadžija na hadž, petu islamsku dužnost, kojom svaki mu'min, koji ga...
Hadž i kurban

Deset dana zul-hidždžeta, propisi bajrama i kurbana

Preveo: Mr. Emir DemirZahvala samo pripada Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Utječemo se Allahu od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga neće zavesti, a koga On zavede, niko ga neće uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinoga,...
Hadž i kurban

Hutba Kurban-bajrama

Preveo: Mr. Emir Demir Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber kebiren, vel-hamdu lillahi kesira ve subhanallahi bukreten ve esila. Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil-hamd. Allahu ekber – kada obuku mihrame na mikatu, kada god uče telbiju, kada...
Hadž i kurban

Financiranje putovanja na hadž kao ženin mehr?

Pitanje: Prilikom sklapanja braka tražila sam od muža Kur´an na ime mehra, jer nisam željela da uzimam bilo kakav novčani iznos. Međutim, efendija mi to nije dopustio, te mi je rekao da mehr MORA biti materijalne prirode, tj. moram "uzeti eure"! Na kraju smo ostali na "iznosu hadždža, AVIONOM, u...
1 2 3 4
Page 3 of 4