Hadis

Hadis

Komentar Džibrilovog hadisa (2. dio) – “O Muhammede, obavijesti me o islamu!”

Priredio: Nermin Avdić “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Islam je da svjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i da obaviš hadždž ako si u mogućnosti.’ Čovjek reče: ‘Istinu si rekao.’ Na to smo se začudili:...
Hadis

Komentar Džibrilovog hadisa (1. dio)

Priredio: Nermin Avdić Od Omera, Allah bio zadovoljan njime, prenosi se da je rekao: “Kada smo jednog dana sjedili kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojavi se čovjek u izrazito bijeloj odjeći, s jako crnom kosom, nisu se na njemu vidjeli tragovi putovanja, a niko od nas ga nije poznavao,...
Hadis

Sistem kojim nam je data šansa

Priredio: Mithad R. Ćeman Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, kazuje da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od Uzvišenog Gospodara i kaže: “Zaista je Uzvišeni Allah odredio dobra i loša djela, a zatim je to objasnio, pa ko naumi da uradi dobro djelo pa ga ne uradi, Allah mu...
Hadis

Otklanjanje nevolja Sudnjega dana

Priredio: Mithad R. Ćeman Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko vjerniku otkloni jednu od dunjalučkih nevolja, Allah će od njega otkloniti jednu od nevolja Sudnjeg dana. Ko olakša onome ko je u teškoći, Allah će njemu olakšati na ovom i budućem...
Hadis

Komentar hadisa o namjeri – ocjena i koristi iz hadisa (2. dio)

Priredio: Nermin Avdić5. Ocjena hadisa; Hadis bilježe: Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahim ibnul-Mugire ibn Berdizbeh el-Buhari, a on je imam muhaddisa, te Muslim ibn Hadždžadž ibn Muslim El-Kušejrij en-Nejsaburi; obojica u svojim Sahihima, a to su najvjerodostojnije knjige koje su napisane iz oblasti hadisa. Stoga, neki stručnjaci iz...
Hadis

Komentar hadisa: “Djela se vrednuju prema namjerama…” (1 dio)

Priredio: Nermin Avdić Prenosi se od vođe pravovjernih Ebu Hafsa Omera ibnul-Hattaba, Allah mu se smilovao, da je rekao: "Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Djela se vrednuju prema namjerama i svako će dobiti ono što je naumio. Pa, čija hidžra bude ka Allahu i...
Hadis

Imati lijepo mišljenje o Allahu

Priredio: Abdulvaris RiboOd Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Uzvišeni Allah je rekao: 'Ja sam prema Svome robu onakav kakvo on ima mišljenje o Meni. Ja sam sa njim kada Me spomene. Ako Me spomene u sebi, i Ja njega spomenem u...
Hadis

Ispit koji polažu odabrani

Priredio: Mithad R. Ćeman Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne zavidite jedni drugima, nemojte lažno povećavati jedni drugima cijene robe, ne mrzite se, ne okrećite jedni drugima leđa, nemojte se jedni drugima nametati u kupoprodaji i budite, Allahovi robovi,...
Hadis

Istinski gubitnik

Piše: Haris Hećimović Imam Muslim, rahimehullah, bilježi hadis koji Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe): “Znate li koji je čovjek bankrotirao?” Ashabi odgovoriše: ''Među nama je bankrotirao onaj koji nema ni dinara...
1 7 8 9 10 11 12
Page 9 of 12