Hadis

HadisISTAKNUTO

Kako osjetiti slast vjerovanja

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović  Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kod koga se nađe troje, osjetit će slast vjerovanja: da su mu Allah i Njegov Poslanik draži od svih drugih, da voli čovjeka samo u ime Allaha, i da mrzi povratak u nevjerstvo,...
HadisISTAKNUTO

Hadisi koji počinju sa “tri“

Priredio: Halil ef. Makić U djelu Sahihul-džamius-sagir ve zijadetuhu, šejh Albani bilježi pedeset pet vjerodostojnih hadisa koji počinju sa brojem tri, a ovo njegovo djelo zapravo je obrada djela El-Džamius-sagir, imama Dželaluddina es-Sujutija, rahimehullah. Tokom obrade ovog djela, šejh Albani razdvojio je vjerodostojne od nevjerodostojnih hadisa, i tako su, na...
HadisISTAKNUTO

“Komentar 18. hadisa: “Boj se Allaha ma gdje bio…”

Priredio: Nermin Avdić Od Ebu Zerra Džundub ibn Džunade i Ebu Abdurrahmana Muaz ibn Džebela, radijallahu anhuma, od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi da je rekao: "Boj se Allaha ma gdje bio. I neka loše djelo koje uradiš slijedi dobro jer će ga izbrisati a sa ljudima...
HadisISTAKNUTO

Pravosnažnost sunneta

Priredio: Mr. Hajrudin Tahir Ahmetović Uzvišeni Allah poslao je Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da ljudima dostavi i pojasni Njegovu Knjigu. Kao što je u cijelosti dostavio Allahovu Knjigu, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i pojasnio je Kur’an, i kao što je dostavljanje Objave teklo pod nadzorom Uzvišenog...
HadisISTAKNUTO

Da li je dunjaluk proklet?

Piše: Sead ef. Jasavić Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Dunjaluk je proklet, i prokleto je sve na njemu izuzev "Zikrullaha" i onoga što iz njega proizilazi, učitelja ili učenika!" (Tirmizi, br.2322., hasen-garib; Ibnu Madždže, br.4112.; Bejheki, Šu'abul-Iman, br.1580., Munziri, Tergib ve Terhib, 4/159.. Šejh Šu'ajb...
HadisISTAKNUTO

Komentar 16. hadisa: “Ne ljuti se… “

Priredio: Nermin Avdić Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je neki čovjek rekao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Oporuči mi nešto!" Pa je rekao: "Ne ljuti se!" Ponovio je to nekoliko puta, a on je rekao: "Ne ljuti se!" Bilježi Buharija Biografija ashaba koji prenosi hadis To je...
HadisISTAKNUTO

Status Poslanikovih, s.a.v.s., naredbi

Piše: mr. Fahret Kadrić Riječi kojima je zborio plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a koje se tiču upute čovječanstva nesumnjivo su dio objave od Gospodara svjetova. Vjerovanje u prethodno izrečenu činjenicu za sobom povlači nužnost pokoravanja Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem u svemu onome što nam je naredio. Naredba...
1 2 3 8
Page 1 of 8