Islamska pedagogija

Islamska pedagogija

Kako islam odgaja politički aktivnog čovjeka

Priredio: Muhamed Ikanović Davno je rečeno: Caru carevo, a Bogu Božije. Naravno, ovom izrekom zagovara se odvajanje vjere od države, što je svakako intencija i savremenog sekularizma. Ovakvim poretkom želi se narušiti jedan temeljni princip islama, a to je uspostava pravde i reda na Zemlji, jer vjeru u državnim stvarima...
Islamska pedagogija

Odgojne poruke iz sure Jusuf

Piše: Nedim Botić ''Kada Jusuf reče ocu svome: 'O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda, i Sunce i Mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše."' (Kur'an, Jusuf, 4.) Jedna od najvažnijih tema s kojima se svaki musliman treba pozabaviti svakako je odgoj budućih generacija. Ovo je...
Islamska pedagogija

Dijete u nama (I dio)

Piše: Nedim Botić: Sva zahvala pripada samo Allahu, dž.š., i neka je salavat i selam na našeg voljenog Muhammeda Mustafu, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ih slijede na putu imana i dobrih djela do Sudnjega dana. Tema ovog teksta vezana je za jedan dio nas koji...
Islamska pedagogija

Emocionalna inteligencija – šta je to?

Piše: Nedim BotićŠta uopće predstavlja pojam inteligencije? Riječ inteligencija potiče od latinske riječi inteligere i znači razumjeti, shvatiti. Inteligencija općenito predstavlja mentalnu karakteristiku koja se sastoji od sposobnosti za učenje iz iskustva, prilagodbe na nove situacije, razumijevanja i korištenja apstraktnih pojmova, korištenja znanja za snalaženje u novoj okolini u kojima...
Islamska pedagogija

Osnove islamskog pogleda na koncept emocionalne inteligencije

Piše: Nedim BotićNajveća hvala i zahvala pripada samo Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na najodabranijeg  Allahovog roba Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ga u dobru slijede do Sudnjeg dana. Tema ovog diplomskog rada je vezana za koncept emocionalne...