Hadis-ocjene

Hadis-ocjene

Doticanje ušnih resica pri početnom tekbiru

Pitanje: Selam alejkum! U prevedenom sažetku Muslimove zbirke hadisa, koja je štampana 2008. godine u izdanju El-Kalema, naišao sam na hadis pod rednim brojem 275. koji u cijelosti navodim: "Ibn Omer, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, pripovijedao je da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom stupanja u namaz podizao ruke dotičući...
Hadis-ocjene

Vjerodostojnost hadisa o Jasinu

Pitanje: Šta kažete o hadisu: "Svaka stvar ima srce, a srce Kur'ana je Jasin"?Odgovor: Više puta sam spominjao na predavanjima i u odgovorima da je ovaj hadis daif – slab i da ne postoji nijedan vjerodostojan hadis o vrijednosti sure Jasin. U našoj zemlji, a i u većini drugih zemalja...
Hadis-ocjene

Propis dove prilikom hatme Kur’ana?

Pitanje: Kakva je vjerodostojnost hadisa: "Prilikom svake hatme, dova se prima"? Odgovor: Ovaj hadis je ‘'mevdua'’ – ništavan. Bilježi ga Ebu Nuajm u "El-Hilje" i drugi, i u njegovom lancu prenosilaca nalazi se Jahja ibn Hašim es-Semsar. Imam En-Nesai za njega kaže: "Njegovi hadisi se ne primaju", a imam Jahja...