Čistoća

Čistoća

Nedoumica oko hajza-menstruacije?

Pitanje: U periodu u kojem sam trebala dobiti hajz, pojavila mi se žućkastotamna tekućina. Ja sam prestala klanjati misleći da sam dobila hajz. Trećeg dana je sve prestalo, ja sam se okupala i nastavila sa obavljanjem propisanih namaza. Da li sam obavezna naklanjati propuštene namaze za ova tri dana?Odgovor: Takva...
Čistoća

Boravak žene u hajzu u prostoriji unutar džamije?

Pitanje: U našem gradu zatvorili su nam prostorije mesdžida u kojem se klanjalo, zbog nekih radova, i ostavili nam hodnik i još jednu prostoriju, i sad klanjamo u hodniku i tako će biti duže vrijeme, stoga me zanima da li žene sa menstruacijom mogu da tu sjede i slušaju predavanje...