Razvod

Razvod

Da li žena ima pravo odbiti da se odmah vrati mužu nakon što joj je po prvi put dao talak?

Pitanje: Ako je muž dao svojoj drugoj supruzi po prvi put talak, a bez njene krivice, već zato što je to od njega zahtijevala prva supruga, te on nakon nekoliko sati povuče svoj talak, tvrdeći da je bio prisiljen tako postupiti i da se kaje i boji Allaha, s.v.t., ima...